W tym samym języku

PODCZAS ROBOCZEJ WIZYTY W SERBII ALEKSANDER ŁUKASZENKO SPOTKAŁ SIĘ Z PREMIEREM MIRKO CVETKOVIĆEM
PODCZAS ROBOCZEJ WIZYTY W SERBII ALEKSANDER ŁUKASZENKO SPOTKAŁ SIĘ Z PREMIEREM MIRKO CVETKOVIĆEM.

Przez ostatnie dziesięciolecie nazwa kraju, gdzie mieszkają Serbowie, zmieniała się dwukrotnie — Jugosławia została Serbią i Czarnogуrą, teraz jest to Republika Serbii. Zmieniła się też polityka wewnętrzna i zagraniczna. Relacji z Białorusią te przemiany nie dotknęły. Mińsk i Belgrad zawsze utrzymywały i nadal utrzymują ścisłe kontakty w zakresie gospodarki i kultury. Serbowie przyznają się, że pamiętają o pomocy i poparciu ze strony Białorusinуw w trudnych czasach. Mуwiąc o kontaktach politycznych, warto zwrуcić uwagę, że spotkanie Aleksandra Łukaszenki i prezesa Rady Ministrуw Serbii Mirko Cvetkovića pokazało poziom zaufania i porozumienia między Mińskiem i Belgradem.
Prezydent Białorusi odwiedził Serbię z roboczą wizytą, jednak program przewidywał rуwnież kilka dni wypoczynku.
W ramach wizyty odbyło się spotkanie z premierem Mirko Cvetkovi-ćem. Głуwnym tematem negocjacji została dwustronna wspуłpraca handlowo-gospodarcza, co w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego jest naturalne. W zeszłym roku obrуt handlowy między państwami wynosił około 50 milionуw dolarуw USA. Zarуwno białoruscy, jak i serbscy producenci w tym momencie poszukują nowych rynkуw dla swoich towarуw — to jedna z drуg wyjścia z kryzysu. Dlatego Aleksander Łukaszenko i Mirko Cvetković opowiedzieli się za jak najszybszym podpisaniem przez rządy porozumienia o swobodnym handlu. Na konferencji prasowej w Mińsku ambasador Serbii Srećko Djukić mуwił o tym, że ten ważny dokument jest prawie gotowy.
Poza tym liderzy obu państw oświadczyli o zamiarze realizacji wspуlnego montażu białoruskich ciągnikуw, autokarуw, samochodуw i innych maszyn.
Na spotkaniu mуwiono rуwnież o powołaniu rady wspуłpracy biznesowej, w ktуrej skład mają wejść wpływowi biznesmeni dwуch państw.
Prezydent Białorusi i premier Serbii nakreślili program minimum intensyfikacji obustronnych relacji. Szczegуły wspуłpracy planuje się omуwić podczas wizyty na Białorusi wicepremiera Serbii Mladjana Dinkića. Zakłada się, że razem z wicepremierem przyjedzie delegacja serbskich biznesmenуw. Biznesmeni z pewnością będą potrafili znaleźć wspуlny język.

Igor Sławiński
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости