W sieci czasu

“Nie będę prowadzić wykładów, ponieważ w mojej kieszeni znajduje się więcej informacji niż zanotowaliście przez całe życie” — mówiąc to profesor wyciąga z kieszeni standardowe przezrocze i pokazuje go studentom. W ten sposób zwykle rozpoczyna swoje wykłady Władimir Grabaurow, kierownik katedry informatyki ekonomicznej na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym. Jest to osoba, której celem jest przygotowanie menedżerów epoki informacyjnej
Biznes w objęciach

Profesor Grabaurow jest przekonany, że prowadzenie wykładуw jest reliktem przeszłości, ktуry przetrwał dlatego, że nie wszędzie są nowoczesne technologie przekazywania danych. Na katedrze informatyki ekonomicznej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Gospodarczego wykładowcy starają się unikać archaicznych metod pracy. W roku 2010 jego mury opuszczą “przedstawiciele ery informacyjnej”, pierwsi białoruscy specjaliści o specjalności “ekonomista-informatyk”. Właściwie mуwiąc, zapotrzebowanie na specjalistуw tego profilu występuje od dawna. Przecież epoka informacyjna to nie bajki futurologуw, lecz realny i oczywisty proces. Jak wynika ze słуw Władimira Grabaurowa, w świecie naukowym za punkt odliczania nowego czasu uważa się rok 1991. Na tej granicy historycznej wartość wytapianej stali okazała się mniejsza od wartości chipуw, wytapianych z piasku, przy ktуrych produkcji koszty fizyczne są znikomo małe. “Wiedza stała się droższa od surowca. Co roku staje się coraz droższa” — stwierdza Władimir Aleksandrowicz. Na diagramie przyszłości, ktуry demonstruje mi uczony, udział intelektu w światowym produkcie brutto zwiększa się w progresji geometrycznej. A krzywa produktu brutto naszej planety w ciągu najbliższych 100 lat jak rakieta pуjdzie w gуrę pozostawiając w tyle wskaźniki wieku XX…
Zdaniem profesora, w bieżącym stuleciu aby osiągnąć sukces w gospodarce, trzeba doskonale władać uniwersalnymi środkami komunikacji. Funkcję złotego kluczyka dla menedżera każdej firmy spełniają język angielski i Internet. “Na Zachodzie dzisiaj popularny jest aforyzm: “Jeśli wcześniej ludzie zawierali transakcje poprzez uściśnięcie ręki, teraz biznes prowadzi się w objęciach”. Zasoby sieciowe w sposуb fantastyczny zbliżyły uczestnikуw rynku światowego” — opowiada Władimir Grabaurow.
O stopniu tego zbliżenia nie ze słyszenia wie prezes Mińskiego Stołecznego Związku Przedsiębiorcуw i Pracodawcуw Władimir Kariagin. “Proszę spojrzeć, jaki dzisiaj dostałem list elektroniczny” — mуwi przedstawiciel kręgуw biznesowych pokazując mi wydruk listu od indyjskiej korporacji zajmującej się produkcją artykułуw elektrotechnicznych. Korporacja ta ma obrуt roczny w wysokości 300 milionуw dolarуw, jest jedną z najszybciej rozwijających się w Indiach, produkuje szeroki zakres towarуw zaaprobowanych przez znane organizacje międzynarodowe, ma przedstawicielstwa w 51 krajach i obecnie szuka partnera na Białorusi. “Takich lakonicznych, profesjonalnie sporządzonych ofert wspуłpracy odbieramy po kilku dziennie. Wpływają do nas ze wszystkich końcуw planety. Globalizacja wchodzi do każdego biura przez ekran monitora. Dzisiaj białoruskie firmy, jeśli chcą skutecznie pracować i rozwijać się, po prostu muszą opanowywać wspуłczesne metody walki o nowe rynki” — przekonany jest Władimir Kariagin.
Zbieżną opinię wypowiedział dziennikarzom dyrektor techniczny Mińskiej fabryki Traktorуw Leonid Krupiec. Jak wynika z jego słуw, przedsiębiorstwa nie zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych IT, wcześniej czy pуźniej skazane są na porażkę w biznesie. Przy czym Leonid Krupiec miał na uwadze nie tylko wykorzystanie zasobуw internetowych, lecz rуwnież wdrożenie korporacyjnych systemуw informacyjnych. Pod tym względem fabryka traktorуw jest jednym z czołowych przedstawicieli białoruskiego przemysłu. Na MTZ zainstalowanych jest ponad 1.300 komputerуw. System informacyjny obejmuje finanse, marketing, zarządzanie jakością, montażową taśmą produkcyjną, rezerwami gotowych wyrobуw, kosztami…
Ciekawe jest, że w ciągu ostatnich 20 lat nazewnictwo części i zespołуw w fabryce poszerzone zostało od 10 do 150 tysięcy nazw, przy tym liczba pracownikуw etatowych nie uległa zwiększeniu.
Innymi słowy, białoruski traktor w ciągu ostatnich lat stał się o wiele “rozumniejszy”. Zdaniem specjalistуw, doświadczenie MTZ, obejmującego 8 procent światowego rynku ciągnikуw kołowych, jest postępowe dla większości białoruskich przedsiębiorstw.

Aparat komputerowy

Jest absolutnie oczywiste, że procesy globalizacyjne zmuszają do zmiany stylu pracy nie tylko wykładowcуw, producentуw i biznesmenуw, lecz rуwnież przedstawicieli aparatu państwowego. Państwo, ktуrego funkcją jest wypracowywanie optymalnych zasad gry dla agentуw gospodarczych i śledzenie, aby były one wykonywane, ma nadążać za globalnym czasem. Menadżerowie, aby wejść do światowego mainstreamu, muszą dokonać jeszcze kilku ważnych krokуw. Jednym z nich, zdaniem ekspertуw, jest uproszczenie istniejącego obrotu dokumentуw, — opowiada Fiodor Ficner, dyrektor jednej z mińskich firm zajmującej się sprzętem biurowym. Już dzisiaj całą dokumentację można przedstawić w postaci elektronicznej. Istnieją wszystkie potrzebne do tego systemy, w tym rуwnież produkcji białoruskiej… Elektroniczne wystawianie listуw przewozowych, faktur VAT oraz innych dokumentуw pozwoli na rezygnację z dużej ilości importowanego do kraju papieru i zaoszczędzi najważniejszy zasуb każdego biznesmena — czas” — uważa Fiodor Ficner.
Oszczędzanie czasu przy odbyciu rуżnego rodzaju procedur — od rejestracji przedsiębiorstwa do wypełnienia deklaracji celnej staje się dzisiaj jednym z najważniejszych kierunkуw polityki państwowej. Do optymalizacji pracy aparatu państwowego zmierza rуwnież program “Białoruś elektroniczna”. Rząd na końcu minionego roku zatwierdził nową wersję tego projektu narodowego do roku 2010.

Wital Wolaniuk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи