W podróż rowerem

Rowerowe trasy turystyczne w ramach Euroregionu “Jeziorny kraj” opracowano w obwodzie Witebskim
Projekt “Porywaj±ca sieж rowerowa w Euroregionie “Jeziorny kraj” i jego trasy bкd± przebiegaж przez teren rejonуw Wierchniedwinskiego, Morskiego, Brasіawskiego, Postawskiego i Gіubokskiego. Dіugo¶ж tras rowerowych wynosi od 15 do 120 kilometrуw, s± one obliczone na turystуw z rуїnym stopniem przygotowania fizycznego.

Jak opowiedziaі naczelnik oddziaіu sportu i turystyki Gіubokskiego rejonowego komitetu wykonawczego Michaі Orechow, organizatorzy zaopatrz± kaїdego zwolennika aktywnego odpoczynku w rower gуrski, mapк techniczn± trasy i nawet w pamiкtnik. Aby podrуї na dіugo pozostaіa w pamiкci, w pamiкtniku moїna zrobiж notatki drogowe, umie¶ciж zdjкcia lokalnych zabytkуw, zaznaczyі on. Oprуcz tego na wszystkich trasach zapewniony bкdzie globalny system pozycjonowania, umoїliwiaj±cy poszukiwanie zabі±kanych turystуw. Na razie organizatorzy nie mуwi± o cenie podrуїy, jednak zapewniaj±, їe bкdzie ona przystкpna.

Jak wynika ze sіуw wspуіrozmуwcy, porywaj±ca sieж rowerowa nie ograniczy siк wyі±cznie do tras turystycznych. W jej ramach w mie¶cie Gіubokoje w przyszіym roku zaplanowany jest maraton rowerowy z udziaіem biaіoruskich, rosyjskich i nadbaіtyckich sportowcуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи