W lustrze liczb

[b]Zgodnie z rankingiem ONZ Białoruś według Wskaźnika Rozwoju Społecznego weszła do grona państw z wysokim poziomem[/b]W tegorocznym raporcie ONZ wszystkie kraje umownie podzielono na cztery grupy — z bardzo wysokim, wysokim, średnim i niskim poziomem rozwoju społecznego. Białoruś, jedyne państwo WNP, zgodnie z klasyfikacją ONZ, weszła do grupy państw z wysokim poziomem wskaźnika HDI.
Zgodnie z rankingiem ONZ Białoruś według Wskaźnika Rozwoju Społecznego weszła do grona państw z wysokim poziomem

W tegorocznym raporcie ONZ wszystkie kraje umownie podzielono na cztery grupy — z bardzo wysokim, wysokim, średnim i niskim poziomem rozwoju społecznego. Białoruś, jedyne państwo WNP, zgodnie z klasyfikacją ONZ, weszła do grupy państw z wysokim poziomem wskaźnika HDI. Za liczbami kryje się realne życie każdego z nas. Human Development Index to kompleksowy wskaźnik, obejmujący takie ważne składniki jak średnia długość życia, poziom dochodуw i wykształcenia ludności. Poza tym bierze się pod uwagę poziom przestępczości i działania w zakresie ochrony środowiska. Podczas sporządzenia listy bada się także przestrzeganie praw obywatelskich, jak w państwie realizują się prawa człowieka do pracy, wykształcenia, opieki społecznej, obsługi medycznej — wszystko, bez czego trudno sobie wyobrazić godne życie.
W rankingu ONZ Białoruś zajęła 68. pozycję i wyprzedziła Rosję, ktуra zajęła 71. miejsce, Ukrainę — 85. i wiele innych państw poradzieckich. Gruzja znalazła się na 89. pozycji, Turkmenia — na 109., a Mołdawia — na 117. Uzbekistan i Kirgizja zajęły 119. i 120. miejsce odpowiednio, a Tadżykistan — 127.
Jakim państwom powodzi się najlepiej? Norwegii, Australii, Islandii, Kanadzie i Irlandii. Prowadzą na zaprezentowanej przez Program ONZ ds. Rozwoju liście obejmującej 182 państwa.
Zamykają tę listę Niger, Afganistan i Sierra Leone — państwa z najniższym Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego. Razem w tej grupie są 23 kraje.
Jak wiadomo, Program ONZ ds. Rozwoju od roku 1990 sporządza coroczny raport dotyczący rozwoju społecznego. Szczegуlną uwagę w tym roku poświęcono problemom migracji. W raporcie zbadano sytuację na świecie w zakresie migracji wewnętrznej i zewnętrznej z punktu widzenia migrantуw, ich rodzin, mieszkańcуw państw, skąd przybywają.
— Migracja jest procesem, ktуrym należy sterować, a nie problemem, ktуry należy rozwiązać — dochodzi do wniosku przedstawiciel ONZ/UNDP na Białorusi Antonius Bruck. — Zdolność ludzi do szukania lepszego miejsca i warunkуw do życia to sprawa wyboru i wolności każdego człowieka.
Antonius Bruck podkreślił, że raport obalił wiele mitуw o migracji. Właściwie rzucono wyzwanie stereotypom, zgodnie z ktуrymi “migranci odbierają nasze miejsca pracy, żyją kosztem podatnikуw konkretnych państw”. Obalono opinię o tym, że migranci to ofiary, nieszczęśni ludzie.
— Wystarczy przypomnieć najbardziej znanego migranta z Białorusi Alexandra Rybaka (zwycięzcy Konkursu Piosenki Eurowizji 2009 — przyp. red.) — powiedział przedstawiciel ONZ.
— Poza tym Białoruś korzysta z przepływu migrantуw, ponieważ większość z nich to młodzi i wykształceni ludzie — popiera Antoniusa Brucka przedstawicielka Zarządu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźcуw Szole Safawi. Według niej liczba migrantуw na Białorusi stale rośnie. W zeszłym roku do kraju wjechało 17,5 tysiąca osуb, a wyjechało do innych państw — 9 tysięcy. To wszystko prowadzi do tego, że Białoruś stale musi ponosić koszty kontroli nielegalnej migracji — powiedziała Szole Safawi. — Kraj zasłużył na pochwałę za postęp i przestrzeganie norm międzynarodowych w zakresie kontroli procesуw migracyjnych i przestrzeganie praw migrantуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter