Минск
+4 oC
USD: 2.04
EUR: 2.26

W kontekście czasu

[b]Ten numer czasopisma większość naszych czytelników otrzyma już w 2010 roku. Mimo wszystko nie mogę nie skorzystać z okazji, by życzyć szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia i pomyślności.[/b]Czas szybko mija — taka jest dialektyka. Mówimy jednak o wydarzeniach roku 2009. Technologia przygotowania kolejnego numeru czasopisma jest taka, że te słowa na przykład piszę w grudniu: po upływie ważnych spotkań politycznych, forów gospodarczych, imprez kulturalnych.
Ten numer czasopisma większość naszych czytelnikуw otrzyma już w 2010 roku. Mimo wszystko nie mogę nie skorzystać z okazji, by życzyć szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia i pomyślności.

Czas szybko mija — taka jest dialektyka. Mуwimy jednak o wydarzeniach roku 2009. Technologia przygotowania kolejnego numeru czasopisma jest taka, że te słowa na przykład piszę w grudniu: po upływie ważnych spotkań politycznych, forуw gospodarczych, imprez kulturalnych.
Prezydenci Białorusi, Kazachstanu i Rosji poinformowali o utworzeniu Unii Celnej trzech państw. Nasz autor w artykule “Podatna przestrzeń” pisze o tym, że 2009 rok przejdzie do historii procesуw integracyjnych na przestrzeni poradzieckiej, jak na przykład utworzenie WNP. Mińsk ponownie przyczynił się do ważnego wydarzenia. W Bibliotece Narodowej, tradycyjnie podejmującej szczyty, odbyło się posiedzenie Rady Międzypaństwowej Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej. Prezydenci Białorusi, Kazachstanu i Rosji (trzech państw z pięciu należących do tej organizacji) podjęli szereg zasadniczych decyzji umożliwiających start Unii Celnej 1 stycznia 2010 roku. Od 1 stycznia będzie obowiązywała wspуlna taryfa celna, pełnomocnictwa w zakresie jej kształtowania przekazano jednostce nadnarodowej — Komisji Unii Celnej. Za pуł roku,
od 1 lipca zacznie funkcjonować obszar celny trzech państw.
Co zyskują państwa po utworzeniu Unii Celnej? Poprosiliśmy o opinię eksperta — dziekana Wydziału Ekonomii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego Michała Kowalowa. Profesor rуwnież nazwał podpisanie pakietu dokumentуw o Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji jednym z najbardziej ważnych wydarzeń. Kto i jak zyska na tym projekcie integracyjnym — na to pytanie szuka odpowiedzi M. Kowalow w artykule “Chodzi nie tylko o kworum”. Po pierwsze, uważa ekspert, Unia Celna jest korzystna dla zagranicznych inwestorуw. Produkując dowolne wyroby, będą mieli pewność, że bez ceł i jakichkolwiek ograniczeń będą sprzedawane na Białorusi, w Rosji i w Kazachstanie. Na terytorium trzech państw mieszka około 165 milionуw osуb. Rynek o ponadprzeciętnej atrakcyjności. Po drugie zyskają wszyscy, kto uczestniczy w operacjach eksportowo-importowych między państwami członkowskimi Unii Celnej i pozostałym światem. Zwłaszcza w operacjach z Unią Europejską.
Specjalista stwierdza, że w Unii Celnej Białoruś znajdzie wiele zalet. Właściciele europejskich ładunkуw będą woleli jedną kontrolę i odprawę celną na granicy z Białorusią niż dwukrotną w przypadku tranzytu przez Ukrainę.
Po trzecie korzyści, zdaniem M. Kowalowa, wiążą się z wprowadzeniem wspуlnej taryfy celnej, pozwoli wzmocnić ochronę gospodarek państw Unii Celnej przed konkurencją z importem.
Niekiedy jeden temat wystarczy, by pokazać skalę wydarzeń. Pod koniec roku było ich więcej. Autor artykułu “Przywileje dla partnerstwa” relacjonuje pierwszą w historii dwustronnych stosunkуw dyplomatycznych wizytę premiera Włoch Silvio Berlusconiego w Mińsku. Wizyta szefa Rady Ministrуw Włoch w naszym kraju pozwoliła prezydentowi Białorusi dojść do wniosku, że dwa państwa “otwierają nowy etap partnerstwa, ktуrego fundamentem jest pełen szacunku, szczery dialog”. Został podpisany szereg dokumentуw, przeważnie o charakterze gospodarczym, po czym Aleksander Łukaszenko oświadczył, że “Włochy są dla nas uprzywilejowanym partnerem w Europie”.
Bez wątpienia szczegуlnie ważny jest kontekst europejski wydarzenia. Mуwi o nim w swoim komentarzu “Rzym — Mińsk: droga z ruchem dwukierunkowym” nasz ekspert Włodzimierz Ułachowicz, Dyrektor Ośrodka Badań Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Przypomina o działalności gospodarczej Włochуw na Białorusi i o uzasadnionych zamiarach aktywizacji wspуlnego handlu. Autor artykułu zwraca uwagę na ludzki czynnik wspуłpracy. W procesie humanitarnym dotyczącym kuracji białoruskich dzieci, ktуre ucierpiały po awarii w Czarnobylu, zaangażowanych jest około 300 włoskich organizacji charytatywnych. Podstawą tej działalności jest dobroć i naturalna ludzka solidarność, za ktуre mуwimy “Bуg zapłać”.
Wszystkim czytelnikom życzę optymizmu w 2010 roku. Warto traktować życie va banque, jak to robi rуwieśnik wieku Mikołaj Nielga. Przeczytasz o nim w artykule “Życie na całego” w tym numerze.

Wiktor Charkow,
redaktor czasopisma
Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...