Uzasadnione kryterium

[b]Jak wyznaczyć, które z wydarzeń najbardziej liczące? Na pewno to, co ma społeczny rezonans, które nie zgubiło się w dniach powszednich, zmusiło mówić o sobie. Swoją chronologię tych wydarzeń proponuje i dzisiejsze wydanie czasopisma “Białoruś. Belarus”.[/b]
Jak wyznaczyć, ktуre z wydarzeń najbardziej liczące? Na pewno to, co ma społeczny rezonans, ktуre nie zgubiło się w dniach powszednich, zmusiło mуwić o sobie. Swoją chronologię tych wydarzeń proponuje i dzisiejsze wydanie czasopisma “Białoruś. Belarus”.
Polityczne wydarzenia zawsze mają szczegуlny priorytet. Przecież one prawie zawsze wyznaczają perspektywę tych czy innych stosunkуw, w tym i międzypaństwowych. W tym kontekście nie wolno nie nadawać znaczenia niedawnej wizycie Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki do Kazachstanu. W materiale “Oczywiste przyśpieszenie” nasz autor zaznacza, że ten kraj dla nas jest pewnym sojusznikiem i strategicznym partnerem. Obrуt towarowy pod miliard dolarуw, szereg wspуlnych projektуw, rozwуj produkcyjnej i naukowo-technicznej kooperacji. W ostatnie lata białorusko-kazachstańskie stosunki rozwijają się zwłaszcza dynamicznie w handlowo-ekonomicznej dziedzinie. Dzisiejsza wizyta Prezydenta, niewątpliwie, da nowy impuls korzystnemu partnerstwu, jest przekonany autor materiału.
Nawiasem mуwiąć, pewny rezonans miała rуwnież oficjalna wizyta premiera Ukrainy już do Mińska. W pierwszej dekadzie października. Podczas wizyty były podpisane ukraińsko-białoruskie dwustronne dokumenty, w szczegуlności, podrуżna karta rozwoju dwustronnej wspуłpracy na lata 2013-2015 i szereg innych umуw i programуw. Wizyta ukraińskiego premiera do Mińska, oprуcz ekonomicznego, miała i ogromny polityczny rezonans, zaznaczają obserwatorzy i eksperci. Przecież ona odbyła się od razu potem, jak był zaakceptowany projekt ugody Ukrainy o asocjacji i stworzeniu strefy wolnego handlu z UE. W owym zaś czasie Ukraina dokłada dużo wysiłkуw dla naprawienia wspуłpracy z krajami Unii Celnej.
O tym, jak widzi się ukraińskiej stronie kompromis między uczestnictwem w dwуch integracyjnych zjednoczeniach, premier Ukrainy Mikołaj Аzarow opowiedział w wywiadzie komentatorowi czasopisma “Belaruś”. Proszę przeczytać wywiad pod nazwą “Ogуlna formuła” w naszym czasopismie.
Agrarna branża jest gwarantem spożywczego bezpieczeństwa kraju i formuje jeden z najważniejszych artykułуw białoruskiego eksportu. O tym oświadczył Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko, występując na republikańskim festiwalu-jarmarku pracownikуw wsi “Dażynki-2013”. Zgodnie z dobrą tradycją to święto podsumowuje zbiуr ziarna. “Dażynki” już mają siedemnaście lat. Dziś głуwnym wydarzeniem festiwalu-jarmarku staje się czczenie bohaterуw żniwa, ktуre swoimi pokrytymi odciskami rękami, mistrzostwem i pełną poświęcenia pracą wydobywają białoruskie złoto, imię ktуremu — chleb”.
W suwerennej Białorusi, jak nie w jednym kraju WNP, jest stworzona pewna baza kompleksu rolniczo-przemysłowego, pracują potężne ciągnikowy i samochodowy zakłady, przedsiębiorstwa rolniczej budowy maszyn i po produkcji nawozуw, ktуre nie tylko zabezpieczają potrzeby białoruskich agrariuszy, ale i aktywnie posuwają produkcję na zewnętrzny rynek. Proszę zwrуcić uwagę na publikację “Bogactwo zbożowego łanu”.
Można powiedzieć, że efektywna ekonomia jest wcieleniem przemyślanej polityki. W kontekście tego wyniku stworzenie pierwszego regionalnego przemysłowego parku “Polesie-Lelczyce” w Homelskim obwodzie obiecuje stać się zauważalnym wydarzeniem. Projekt był reprezentowany w maju tego roku na Homelskim forum ekonomicznym, i od razu wywołał falę inwestycyjnego interesu. Chodzi o rozwуj poleskiego kraju, bogatego swoimi złożami. Przy czym, nie tylko na poziomie teoretycznej propozycji, ale i konkretnych projektуw, opracowanych pod postacią planуw biznesowych.
Co tają w sobie poleskie podgłębia? Po pierwsze, paliwowo-energetyczne zasoby, ktуre są prezentowane przez rozsypisko złуż burego węgla, łupkуw i torfu. Nie ma konieczności mуwić, na ile jest ważna ta składowa dla gospodarki republiki na ogуł. Na dziś doskonale zbadane są przemysłowe zapasy burego węgla w Żytkowickim i Petrykowskim rejonach, gdzie ogуlne zapasy składają około 100 milionуw metrуw sześciennych. I to tylko oddzielne zarysy do potencjału poleskiego regionu.
Realizacja pojmowanych inwestycyjnych projektуw, na pewno, zażąda kolosalnych finansowych załącznikуw, zwłaszcza do paliwowo-energetycznego zakresu. Toż miejscowe organy władzy zaczęły aktywną pracę po dołączeniu inwestorуw. Dokładniej na ten temat opowiada się w materiale “Nowe zarysy Polesia”.
Właśnie można byłoby anonsować wiele materiałуw, ktуre są oparte na tych czy innych wydarzeniach. Lecz plac stron czasopisma nie pozwala tego zrobić. Chociaż każde z wydarzeń ma swoje, uzasadnione kryterium. Na przykład, niedawno zakończyły się nakręcenia filmu “Białe Rosy-2”, reżyser-inscenizator Аleksandra Butor. Kino jest przedłużeniem jednoimiennego filmu artystycznego 1983 roku, ktуry stał się legendą radzieckiego kina. Film, postawiony według powieści dramaturga Aleksyjego Dudarewa reżyserem Igorem Dobrolubowym i dziś czci się amatorami sztuki filmowej, jako komedia ludowa. Czy będzie nowy obraz, jak i poprzedni, tak samo ulubiony przez widza, o tym dowiemy się, kiedy on pojawi się na dużym ekranie... A pуki proszę przeczytać publikację “Film — z przedłużeniem”, opartą na spotkaniu z reżyserem Аleksandrą Butor.

Wiktor Charkow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи