Zadaniem strategicznym Banku Narodowego jest zaufanie do białoruskiego rubla

Umiejętność działania z wyprzedzeniem

Zadaniem strategicznym Banku Narodowego jest zaufanie do białoruskiego rubla


BELTA

Przedst awiając  na  st anowisku nowego prezesa Zarządu Banku  Narodowego  Pawła Kallaura, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nazwał priorytetowe kierunki działalności Banku Narodowego, wśród których jest zapewnienie stabilności waluty narodowej. 

“Przed wami stoi zadanie strategiczne: wzmocnienie zaufania ludności, przedsiębiorstw do narodowej jednostki monetarnej — białoruskiego rubla” — powiedział prezydent.

Oznacza to zmniejszenie dolaryzacji gospodarki, ale nie za pomocą sztucznych  zakazów.  Potrzebne  są  realne, skuteczne środki, które będą miały konkretne efekty w postaci wzrostu lokat i kredytów w walucie narodowej, uważa Alaksandr Łukaszenka.

Prezydent podkreślił, że ludność powinna mieć możliwość oszczędzania w białoruskich rublach, a nie w walutach obcych: “Ludzie po otrzymaniu wynagrodzenia nie powinni biec do kantorów i sklepów, by pozbyć się rubli”. Alaksandr Łukaszenka zwrócił uwagę na to, że lokaty ludności są chronione przez państwo. 
“Tak zawsze było i tak powinno być”.

Prezydent stwierdził, że Bank Narodowy w chwili obecnej doprowadził sytuację do mniej więcej stabilnej. Głowa państwa żąda pracować z wyprzedzeniem, trzeba nauczyć się przewidywać wydarzenia, przede wszystkim jeśli chodzi o kształtowanie kursu. Pawieł Kallaur nie jest nowym człowiekiem dla kolegów, całe jego życie jest związane z bankowością. Zrobił karierę od szeregowego urzędnika na poziomie powiatowym do stanowiska pierwszego wiceprezesa Zarządu Banku Narodowego. Obejmował je przez 17 lat. Zgromadzone przez niego doświadczenie pozwala szybko podejmować decyzje.

Głowa państwa wyznaczył przed kierownikami Banku Narodowego zadania, zmierzające do zwiększenia skuteczności systemu bankowego. Zdaniem prezydenta polega na tym, by przyciągać dodatkowe zasoby finansowe, by banki mogły kredytować realny sektor gospodarki. Prezydent uważa, że najlepiej, by do systemu bankowego wpływały bezpośrednie inwestycje, by zakładano nowe banki zarówno z kapitałem białoruskim, jak i zagranicznym.

Wienijamin Michiejeŭ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter