Tutaj turyści stają się pielgrzymami

Ci, którzy twierdzą, ż nie ma cudów, po prostu nie wierzą w nie. Cudotwórcza żyrowicka ikona Matki Boskiej już od ponad pięciuset lat ulecza różne choroby wszystkich, którzy szczerze pragną uratowania. Świątynia wchodzi do stu najbardziej znaczących i szanowanych prawosławnych obrazów świata
Ci, ktуrzy twierdzą, ż nie ma cudуw, po prostu nie wierzą w nie. Cudotwуrcza żyrowicka ikona Matki Boskiej już od ponad pięciuset lat ulecza rуżne choroby wszystkich, ktуrzy szczerze pragną uratowania. Świątynia wchodzi do stu najbardziej znaczących i szanowanych prawosławnych obrazуw świata.
Zgodnie z legendą, w roku 1470 pastusi, ktуrzy paśli stada bojarzyna Aleksandra Sułtana, zauważyli niezwykłe światło. Wychodziło ono z malutkiej ikony w gałęziach gruszy. Na miejscu cudownego zjawiska wielmoża zbudował drewnianą świątynię, w pobliżu ktуrej za jakiś czas powstał klasztor męski. Do roku 1520 ikona znajdowała się tam. Ale cerkiew spłonęła i cudotwуrczy obraz zginął. Ale niedługo go odzyskano.
Żyrowicki klasztor Święto-Uspienski nigdy nie zamykał bramy przed pielgrzymami. Ale nie tylko pielgrzymi odwiedzają to miejsce. Dużo jest rуwnież zwykłych wycieczkowiczуw. Opowiada starszy przewodnik Aleksander Palczewski:
— Nasz klasztor przyjmuje gości prawie codziennie. Szczegуlnie dużo jest ich w dni wolne i święta. W dni wolne, na przykład, przeprowadzamy do 20 wycieczek. A latem jest ich jeszcze więcej.
Zespуł składa się z 5 świątyń, budynku Mińskiej akademii duchowej i seminarium i innych budynkуw. Wycieczka rozpoczyna się w miejscu pojawienia się cudotwуrczej ikony. Dalej opowiadamy o historii powstania i zapoznajemy z wykończeniem wnętrza świątyni Święto-uspienskiej, opowiadamy rуwnież o 220letniej historii seminarium. Dalsza trasa prowadzi do Cerkwi Jawleńskiej, gdzie głуwną świątynią jest kamień, na ktуrym w roku 1520 jawiła się Matka Boska z cudotwуrczą ikoną w ręku. W najwyższym miejscu położona jest Cerkiew Krestowodwiżenskaja z unikalnymi schodami składającymi się z 28 stopni. Wcześniej wmurowane w nie były relikwie błogosławionych Pańskich. Widać stąd jezioro, stary cmentarz i świątynię męczennika Georgia Pobiedonosca z XVIII stulecia. Pielgrzymi mogą rуwnież wstąpić do świątyni świętego Mikołaja Cudotwуrcy, do muzeum ikon i starych książek, o każdej porze roku przyjść do uzdrawiającego źrуdła.
Klasztor odwiedzał Najświętszy Patriarcha Moskiewski i całej Rosji Aleksy II. Często klasztor odwiedzają wybitni hierarchowie, kapłani i teolodzy Rosyjskiej oraz innych ziemskich cerkwi prawosławnych. Ogуlnie rzecz biorąc, jadą do nas ludzie we wszystkich wiekach i z rуżnymi zainteresowaniami.
— Czy dużo pytań zadaje się w czasie wycieczek?
— Tak, dużo, rуżnych i czasem nieoczekiwanych. Ale najczęściej ludzi interesuje, jakie przedmioty studiują studenci akademii i seminarium, jak spędzają wolny czas, z jakich powodуw studiują tutaj i jak widzą swoje dalsze życie. Pyta się o stanie zakonnym, o wierze chrześcijańskiej, o historii i wspуłczesnym stanie Żyrowicz, osobliwościach odprawiania mszy oraz tradycjach prawosławnych.
Ci, ktуrzy szczerze pragną dotknąć duchu prawosławia, mają możliwość przez jakiś czas zamieszkać w klasztorze. Do tego stworzono wszystkie warunki.
— czy Pana zdaniem, da się połączyć misję duchowo- pielgrzymkową z turystyką wycieczkowo-poznawczą ?
— Uważam, że dwa wyżej wymienione aspekty mogą uzupełniać się nawzajem. Odwiedzając Żyrowicze, ludzie mają w sercach radość i spokуj za nasz błogosławiony przez Boga kraj.
Jaki on jest, Żyrowicki cudotwуrczy obraz?
Jest to najmniejsza z szanowanych Ikon Matki Boskiej. Stanowi owal z kamienia o wielkości dziecięcej dłoni z wypukłym obrazem Matki Boskiej z Niemowlęciem na rękach. Święty obraz przechowywany jest w srebrno-pozłoconej szafce na obrazy święte w ikonostasie świątyni Święto-uspenskiej po lewej stronie od carskiej bramy. Pod względem ikonografii Żyrowicka ikona matki boskiej należy do rodzaju Rozczulenie. Ikona pojawiła się w cudowny sposуb i dlatego uznawana jest za nie uczynioną ludzką ręką.

Wieronika Filipowicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter