70 lat zachowują świętą pamięć o wielkim zwycięstwie kombatanci, ich dzieci, wnuki, a teraz i prawnuki

To nasze zwycięstwo!

70 lat zachowują świętą pamięć o wielkim zwycięstwie kombatanci, ich dzieci, wnuki, a teraz i prawnuki. Nikt nie może zniszczyć trwałych więzi generacji, zmienić historii i sprawić, by odeszły w niepamięć jej bohaterskie karty. “To nasze zwycięstwo — mówią miliony Białorusinów i Rosjan. — Będzie z nami zawsze!”


Męstwo i czyny bohaterskie radzieckich żołnierzy utrwaliły liczne pomniki. Kolejny wielki pomnik pojawił się niedawno na Białorusi — w tym samym miejscu, gdzie zaczęła się operacja ofensywna Bagration, dzięki której Białoruś wyzwolono spod okupacji niemieckiej. Pieniądze zbierali wszyscy. Znaczną część środków przeznaczono na ten pomnik z budżetu Państwa Związkowego. Jest to zaledwie fragment ogromu pracy, prowadzonej przez Stały Komitet Państwa Związkowego w związku z 70-leciem zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Dla rocznicy zwycięstwa w tym roku poświęcony jest festiwal międzynarodowy Słowiański Bazar w Witebsku. Dla dziennikarzy, którzy piszą na temat białorusko-rosyjskiej integracji, zorganizowano podróż do miejsc najbardziej zaciekłych bitw w okolicach Moskwy. Sekretarz stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota wygłosił przemówienie przed uczestnikami rajdu samochodowego z okazji Dnia Zwycięstwa od Pokłonnej Góry w Moskwie, gdzie znajduje się rosyjskie Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, do niemieckiego miasta Torgau, gdzie 70 lat temu spotkały się wojska radzieckie i amerykańskie.

Na szczególny szacunek i uwagę zasługują kombatanci II wojny światowej. Wszystkich uhonorowano jubileuszowymi medalami. Na Białorusi zgodnie z rozporządzeniem prezydenta ponad 44 tysiące kombatantów otrzymało pomoc materialną — z budżetu państwa wydano prawie 205 miliardów białoruskich rubli. Lokalne władze sprawdziły warunki mieszkalne, w miarę możliwości pomogły zrobić remont, rozstrzygnąć inne problemy życia codziennego. Wielu kombatantów zaproszono na uroczystą defiladę, która odbyła się w Mińsku 9 maja. Uczestniczyło w niej około 5 tysięcy białoruskich żołnierzy, około 250 pojazdów bojowych. Razem z białoruskimi żołnierzami w defiladzie wzięły udział jednostki wojska rosyjskiego. Do Mińska przybyło około 300 żołnierzy regionalnego ugrupowania wojsk. W niebie nad Mińskiem przeleciały rosyjskie samoloty szkolno-treningowe Jak-130 i bombowce Su-34.

Defilada odbyła się również na Placu Czerwonym w Moskwie. A wieczorem niebo nad stolicami Białorusi i Rosji oraz wielu innych miast dwóch państw rozjaśniły świąteczne fajerwerki.

A zaczęło się przygotowanie do ważnej daty na długo przed 9 maja 2015 roku. “Prawie każda nasza impreza w tym roku w ten czy inny sposób przeniknięta tematem pamięci bohaterskich obrońców Ojczyzny, wielkości czynu popełnionego 70 lat temu” — powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Grigorij Rapota. Wiele takich przykładów. Już tradycyjnym stał się wyścig rowerowy, który co roku odbywa się pod hasłem “Młodzież Rosji i Białorusi — droga do przyszłości Państwa Związkowego”. Tym razem temat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej brzmiał podczas jego przeprowadzenia szczególnie wyraźnie. Przed rozpoczęciem w Smoleńsku około Wiecznego Ognia uczestnikom wyścigu zostały odczytane pożegnalne słowa państwowego sekretarza Państwa Związkowego Grigorija Rapoty: “Przejdziecie tymi samymi drogami frontowymi, którymi 70 lat temu szli do zwycięstwa wasi ojcowie i dziadkowie...” W ciągu 7 dni chłopcy i dziewczęta pokonali 700 kilometrów smoleńskiego, briańskiego, mohylewskiego, witebskiego i homelskiego obwodów. Składanie kwiatów na grobach poległych bohaterów, uhonorowanie weteranów — to pozostanie w pamięci młodych ludzi przez wiele lat. A zakończył się wyścig rowerowy około odnowionego Kopca Chwały pod Mińskiem.

Również tradycyjnym jest “Pociąg Pamięci”, który w tym roku już po raz siódmy dostarczył z Kaliningradu do Mińska, a następnie do Moskwy 450 młodych chłopców i dziewczyn, którzy wyróżnili się w poszukiwaniu i wojskowo-patriotycznej pracy. Wraz z nimi w podróż honoru udali się 50 weteranów. W białoruskiej stolicy uczestników pociągu powitali rówieśnicy, aby wspólnie złożyć kwiaty pod pomnikiem poległych. W tym roku impreza była poświęcona dla 70. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa.

Również młodzie ludzie Białorusi i Rosji okazali się głównymi uczestnikami wielu innych imprez poświęconych tej pamiętnej dacie. W przeddzień Dnia Zwycięstwa stowarzyszenia studentów uczelni Białorusi i Rosji wzięli udział w robotniczej ochotniczo-patriotycznej akcji grup studenckich Państwa Związkowego, która odbyła się pod hasłem “Młodzież buduje Związek”. Otwarcie semestru robotniczego uroczyście odbyło się około Wiecznego Ognia w kompleksie memorialnym “Twierdza Brzeska — bohater”.

W tym czasie w Petersburgu w Pałacu Technicznej Twórczości Młodzieży odbyło się otwarcie finału konkursu twórczości naukowo-technicznej uczniów Państwa Związkowego “Talenty XXI wieku”, w którym wzięło udział 23 drużyny z Białorusi i Rosji. Impreza ta odbyła się pod patronatem Stałego Komitetu Państwa Związkowego. Na cześć 70. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa człopcy i dziewczęta złożyli kwiaty pod pomnikiem bohaterów-obrońców Leningradu.

Z sukcesem odbyły się imprezy Państwa Związkowego z udziałem znanych artystów i młodych wykonawców. Tutaj można nazwać konkurs młodzieżowy pieśni patriotycznych pod hasłem “Pamiętamy, jesteśmy dumni” oraz seria koncertów białorusko-rosyjskiej orkiestry młodzieżowej. Stały Komitet Państwa Związkowego w pełni popiera ten zespół, którego twórczość jest już znana nie tylko w Rosji i na Białorusi, ale także za granicą. Kolejny koncert młodzi muzycy przeprowadzili w Dniu Zwycięstwa na centralnym placu w Woroneżu w obchodach 70. rocznicy zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Brzmiały utwory białoruskich i rosyjskich kompozytorów, światowa klasyka. I oczywiście, w centrum programu były dzieła o wojnie, Wielkim Zwycięstwie.

W Stałym Komitecie Państwa Związkowego odbyło się spotkanie przedstawicieli Funduszu Pamięci Dowódców Zwycięstwa. Przyszli spadkobiercy chwały marszałków Gieorgija Żukowa, Konstantego Rokossowskiego, Iwana Koniewa. Zastępca państwowego sekretarza Państwa Związkowego Iwan Bambiza zauważył, jak ważne jest dla dzisiejszego pokolenia zwrócić się do pamięci wielkich przywódców wojskowych. A państwowy sekretarz Państwa Związkowego Grigorij Rapota z okazji 70. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa zwrócił się z przemówieniem do narodów Rosji i Białorusi. W nim, w szczególności, powiedział: “Dzięki naszym bohaterom, którzy oddali wszystkie siły dla zwycięstwa, robimy plany na przyszłość i możemy spokojnie myśleć o jutrze... Składamy hołd odwadze i wytrwałości bohaterskich obrońców Ojczyzny!”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter