Strategiczne wartości kapitału

[b]W Mińsku miały miejsce od razu dwa ważne wydarzenia dotyczące rynku kapitałowego [/b]Do białoruskiej stolicy przyjechali przedstawiciele Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych i Deutsche Banku, firmy prawniczej White and Сase i firmy doradczej PricewaterhouseCoopers, spółki inwestycyjnej Capital Times oraz Sberbanku Rosji. Czołowi eksperci finansowi, inwestorzy, przedstawiciele sektora bankowego udzielili rad białoruskim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych instrumentów finansowania. Rząd jest przekonany: nadszedł czas, by białoruski biznes zaczął używać tych instrumentów, wszedł na światowy rynek kapitałowy.
W Mińsku miały miejsce od razu dwa ważne wydarzenia dotyczące rynku kapitałowego

Do białoruskiej stolicy przyjechali przedstawiciele Londyńskiej Giełdy Papierуw Wartościowych i Deutsche Banku, firmy prawniczej White and Сase i firmy doradczej PricewaterhouseCoopers, spуłki inwestycyjnej Capital Times oraz Sberbanku Rosji. Czołowi eksperci finansowi, inwestorzy, przedstawiciele sektora bankowego udzielili rad białoruskim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych instrumentуw finansowania. Rząd jest przekonany: nadszedł czas, by białoruski biznes zaczął używać tych instrumentуw, wszedł na światowy rynek kapitałowy.

Alternatywa dla kredytu
“Instytuacja lichwiarstwa, do ktуrej przyzwyczailiśmy się — pуjść do banku i zaciągnąć kredyt — to minione stulecie — powiedział podczas białoruskiego szczytu rynkуw kapitałowych minister gospodarki Mikołaj Snopkow. — Istnieje mnуstwo ciekawych, tańszych, bardziej elastycznych sposobуw przyciągnięcia kapitału wspomagającego rozwуj przedsiębiorstwa”.
Emisja obligacji, przeprowadzenie IPO (pierwszej oferty publicznej), przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji — na te popularne w świecie instrumenty zwraca uwagę rząd. Minister finansуw Andrzej Charkowiec uważa, że duże zakłady państwowe Białorusi powinny być bardziej aktywne. Najwyższy czas zaniechać starej praktyki poparcia budżetowego i zacząć samodzielnie szukać tańszych niż kredyt źrуdeł pozyskania środkуw.
Warto przypomnieć, że wejście białoruskiego biznesu na światowy rynek kapitałowy planowano 3 — 4 lata temu. Wtedy chodziło o duże białoruskie rafinerie. Celem ich modernizacji (przy okazji można było poznać wartość rynkową rafinerii) planowano ulokowanie 10 — 15 procent akcji na giełdach międzynarodowych. Plany jednak uległy zmianom. Światowy kryzys mocno uderzył właśnie w rynek papierуw wartościowych i wiele spуłek straciło na wartości. Moment dla debiutu uznano za wyjątkowo niekorzystny.
Teraz, gdy kryzys zdaniem większości analitykуw mamy za sobą, wejście na światowy rynek kapitałowy ponownie jest aktualne. Tym bardziej że sam rząd już na nim debiutował po ulokowaniu w zeszłym roku eurobondуw na kwotę w wysokości 1 miliarda dolarуw USA. Jest to, jak twierdzi Ministerstwo Gospodarki, znak dla sektora korporacyjnego. “Rzecz jasna, że dostęp do kapitału zagranicznego wymaga pewnego doświadczenia i czasu — mуwi wiceminister gospodarki Dymitr Gołuchow. — Spуłki, ktуre będą miały strategię wejścia na rynek międzynarodowy, będą bardziej konkurencyjne”.
Eksperci zwracają uwagę na to, że wspуłpraca z zagranicznymi źrуdłami finansowymi wymaga od białoruskich przedsiębiorstw prowadzenia księgowości zgodnie z normami międzynarodowymi, przejrzystości i publiczności. Przyspieszy kształtowanie nowej kultury gospodarczej. W efekcie będzie sprzyjać bardziej głębokiej integracji biznesu Białorusi na obszarze międzynarodowym.

Zainteresowanie inwestorуw
Białoruś staje się coraz bardziej atrakcyjna dla światowego kapitału. Ostatnie zmiany ustaw w zakresie ochrony praw inwestorуw tworzą korzystną podstawę prawną dla inwestowania w białoruskie przedsiębiorstwa. Minister gospodarki Mikołaj Snopkow podkreśla, że nawet w warunkach kryzysu ekonomicznego gospodarka narodowa działała stabilnie. Zachowano dodatnią dynamikę PKB. Obliczalna polityka gospodarcza zapewniała inwestorom zagranicznym możliwość swobodnej repatriacji kapitałуw.
Pewnym atutem zdaniem inwestorуw jest ten fakt, iż Białoruś w porуwnaniu z sąsiednimi Rosją, Polską, Ukrainą nie nadąża w zakresie wykorzystania nowoczesnych elastycznych i tańszych niż kredyt instrumentуw finansowych. Ten właśnie niewykorzystany potencjał składa się na większą atrakcyjność kraju. Analitycy rynku finansowego zapowiadają, że zainteresowanie ze strony inwestorуw nabyciem akcji białoruskich spуłek będzie większe niż nabyciem rosyjskich i polskich papierуw wartościowych. Rozwijający się rynek najczęściej wyrуżnia dobry potencjał wzrostu. Cena akcji szybciej rośnie, można więc dużo zarobić.
O czym mуwią sami inwestorzy z zagranicy? Szef moskiewskiego biura Deutche Banku Jцrg Bongartz dostrzega duże perspektywy białoruskiego rynku. Zwraca uwagę na wzrost PKB, przezwyciężenie skutkуw światowego kryzysu ekonomicznego, dogodne położenie geograficzne. Według Jцrga Bongartza świat zauważył ubiegłoroczny udany debiut rządu Białorusi na rynku euroobligacji. “Inwestorzy byli jednoznacznie zainteresowani nabyciem białoruskich eurobondуw” — mуwi niemiecki bankier, dodając, że nabywcami papierуw rządu były przeważnie znane banki zachodnie, fundusze ubezpieczeniowe i inwestycyjne. To świadczy o zaufaniu do białoruskiej gospodarki.
Nawiązując wspуłpracę z białoruskim rządem, Deutche Bank chce być organizatorem i doradcą w zakresie wejścia na międzynarodowy rynek kapitałowy białoruskich spуłek. Chodzi o przygotowanie emisji obligacji korporacyjnych i ulokowanie akcji. W chwili obecnej Deutsche Bank wchodzi do grupy roboczej ds. przygotowania do IPO Białoruskiego Zakładu Samochodowego BELAZ.
Zdaniem ekspertуw jako pierwsze swoje akcje na zagranicznych rynkach papierуw wartościowych prawdopodobnie ulokują największe banki państwowe “Belarusbank” i “Belagroprombank”. Doskonale rozumieją, jakie korzyści przynosi IPO. Eksperci twierdzą, że IPO to instrument, ktуry najbardziej pasuje stabilnie rozwijającym się spуłkom. “Belarusbank”, “Belagroprombank” i BELAZ bez wątpienia należą do ich grona.
Jцrg Bongartz nie ukrywa: zachodnich partnerуw interesuje udział w cywilizowanej prywatyzacji białoruskich przedsiębiorstw, wzrost ich wydajności. Sądząc po ostatnich oświadczeniach Ministerstwa Gospodarki zainteresowanie jest obustronne.

Witalij Wolaniuk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter