Stosunki otrzymaŁy potęźny bodziec

Prezydent Wenezueli Hugo Chávez złożył oficjalną wizytę na Białoruś
Hugo Chбvez jest bardzo popularny w swoim kraju. Zresztą poza granicami Wenezueli rуwnież cieszy się dużą popularnością, i to nie w ostatniej kolejności z powodu szczegуlnej zasadniczości w ocenach wspуłczesnego systemu światowego, bezwzględnego odrzucania dowolnych form presji zewnętrznej na niezależne kraje, konsekwentnego przywiązania się do idei wielobiegunowego świata i wyłącznego prawa narodуw do określenia modelu własnego rozwoju. Ma to wiele wspуlnego z zasadami białoruskiej polityki. Dlatego chyba Aleksander Łukaszenko i Hugo Chбvez podczas spotkania w Mińsku dosyć szybko znaleźli wspуlny język. Przynajmniej pierwsze, co powiedział wenezuelski prezydent swojemu białoruskiemu koledze, były słowa o tym, że znalazł on tutaj nowego przyjaciela.

Hugo Chбvez dużo mуwił o Białorusi demonstrując bardzo głęboką wiedzę naszej historii, zarуwno tej bardziej odległej w czasie, jak i najnowszej. Był zachwycony bohaterstwem białoruskiego narodu w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wytrwałością, z ktуrą nasi ludzie zwalczali problemy okresu postradzieckiego, konsekwencją Białorusinуw w zachowaniu własnej niepodległości i suwerenności. Wysoki gość przytoczył niektуre paralele w drogach rozwoju Białorusi i Wenezueli w ciągu ostatnich lat. Opowiedział o tym, że jego kraj przez ten czas musiał przetrwać i zewnętrzne ataki informacyjne, i prуby szantażu ekonomicznego, i dążenia zewnętrznych sił do destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w kraju… Właśnie to tło wzajemnego porozumienia procesуw powstawania i rozwoju państwowości we wspуłczesnych czasach stało się podstawą wystarczająco długiej i bardzo treściowej dyskusji dwуch prezydentуw.

Podsumowując treściową stronę dyskusji Aleksander Łukaszenko wypowiedział takie zdanie: “Białoruska gospodarka jest prawie całkowicie zapotrzebowana w Wenezueli”. Wypowiedź Hugo Chбveza, ktуra zabrzmiała po tych słowach, tylko potwierdziła ten wniosek. Prawie w każdej branży, ktуrej dotyczyła rozmowa, Wenezuela widzi konkretne korzyści dla siebie.

Kraj zainteresowany jest eksportem artykułуw żywnościowych, maszyn rolniczych i samochodуw, produktуw budowy maszyn i wielu innych produkowanych w naszym kraju wyrobуw. Jako perspektywiczny kierunek wspуłpracy rozpatrywane jest założenie w Wenezueli wspуlnych przedsiębiorstw na podstawie białoruskich technologii. Hugo Chбvez położył szczegуlny nacisk na tym, że państwo potrzebuje bodźca dla aktywnego rozwoju realnego sektora gospodarki, produkcji rolniczej i innych kierunkуw, w ktуrych Białoruś osiągnęła poważne sukcesy. “Prosimy o pomoc Białoruś, aby dokonać skoku technologicznego — powiedział wprost prezydent Wenezueli. — Z państwa pomocą będzie to osiągalne”.

Zaproponowany model wspуłpracy, jak wynika ze słуw Aleksandra Łukaszenki, jest całkiem zgodny z białoruską strategią w handlu zagranicznym. Przecież swoje miejsce na rynkach światowych Białoruś poszukuje nie drogą zwykłej ekspansji towarowej, lecz zakładaniem produkcji. W ten sposуb przestrzegane są jak gospodarcze, tak i społeczne interesy stron.

Przecież każdy zakład w przyjaznym kraju to zarуwno uzupełnienie jego budżetu, jak i stworzenie nowych miejsc pracy. Szczerzy partnerzy bardzo doceniają taką taktykę. Przynajmniej Hugo Chбvez zapewnił Aleksandra Łukaszenkę, że Wenezuela zainteresowana jest tym, aby zostać nie tylko aktywnym konsumentem białoruskich produktуw i technologii, lecz rуwnież zagrać rolę placуwki, z ktуrej Białoruś będzie mogła promować swoje interesy w regionie latynoamerykańskim.

Poza wymienionymi tematami prezydenci omуwili jeszcze dużo dobrze zapowiadających się wspуlnych projektуw w dziedzinie energetyki, wydobycia ropy naftowej i petrochemii, produkcji i sprzedaży nawozуw, w dziedzinie edukacji, nauki i technologii. Głуwnym dokumentem wynikowym spotkania stała się wspуlna białorusko­-
wenezuelska deklaracja podpisana przez Aleksandra Łukaszenkę i Hugo Chбveza. Poza tym zawarto trzy umowy międzyrządowe oraz trzy memoranda międzybranżowe. Dokumenty te utrwalają porozumienie obydwуch państw w dziadzienie konsultacji politycznych, w strefie nauki, technologii i innowacji, w energetyce i petrochemii, w rolnictwie. Przygotowaniem praktycznej realizacji wszystkich pomysłуw zajmie się specjalna białorusko-
wenezuelska komisja.

Hugo Chбvez zaprosił Aleksandra Łukaszenkę do złożenia rewizyty w Wenezueli.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости