Status zobowiązuje

[b]Homel oficjalnie został Stolicą Kultury Wspólnoty Niepodległych Państw[/b]Drugą Stolicą Kultury Wspólnoty będzie rosyjski Ulianowsk. Dla obu miast nowy status oznacza niezwykle intensywne i bogate życie kulturalne przez najbliższe dziesięć miesięcy oraz liczne kontakty i wizyty. W ten sposób rozpoczęto kolejny etap programu międzynarodowego “Stolice Kultury Wspólnoty”. Program powstał z inicjatywy Rady ds. Współpracy Humanitarnej, Rady ds. Współpracy Kulturalnej i Międzypaństwowej Fundacji Współpracy Humanitarnej Państw Członkowskich WNP. Celami projektu są między innymi połączenie potencjałów, rozszerzenie więzi, rozwój poszczególnych regionów i miast.O znaczeniu przedsięwzięcia świadczy chociażby ten fakt, iż w uroczystości wręczenia Homlowi certyfikatów uczestniczyli członkowie rządu Białorusi, kierownicy Rady ds. Współpracy Humanitarnej Państw Członkowskich WNP, Międzypaństwowej Fundacji Współpracy Humanitarnej Państw Członkowskich WNP, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej, członkowie Rady stałych przedstawicieli państw członkowskich wspólnoty w organach władzy wspólnoty, działacze kultury i sztuki.
Homel oficjalnie został Stolicą Kultury Wspуlnoty Niepodległych Państw

Drugą Stolicą Kultury Wspуlnoty będzie rosyjski Ulianowsk. Dla obu miast nowy status oznacza niezwykle intensywne i bogate życie kulturalne przez najbliższe dziesięć miesięcy oraz liczne kontakty i wizyty.
W ten sposуb rozpoczęto kolejny etap programu międzynarodowego “Stolice Kultury Wspуlnoty”. Program powstał z inicjatywy Rady ds. Wspуłpracy Humanitarnej, Rady ds. Wspуłpracy Kulturalnej i Międzypaństwowej Fundacji Wspуłpracy Humanitarnej Państw Członkowskich WNP. Celami projektu są między innymi połączenie potencjałуw, rozszerzenie więzi, rozwуj poszczegуlnych regionуw i miast.
O znaczeniu przedsięwzięcia świadczy chociażby ten fakt, iż w uroczystości wręczenia Homlowi certyfikatуw uczestniczyli członkowie rządu Białorusi, kierownicy Rady ds. Wspуłpracy Humanitarnej Państw Członkowskich WNP, Międzypaństwowej Fundacji Wspуłpracy Humanitarnej Państw Członkowskich WNP, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej, członkowie Rady stałych przedstawicieli państw członkowskich wspуlnoty w organach władzy wspуlnoty, działacze kultury i sztuki.
Homel jest pierwszą Stolicą Kultury WNP, ale nie pierwszą na Białorusi. W ubiegłym roku ten status należał do starego Połocka. Homel, ktуry w przyszłym roku będzie obchodził 870. rocznicę, przejął sztafetę i wszedł na poziom międzynarodowy.
Uroczystości poświęcone nadaniu miastu zaszczytnego miana zakończyły się jakiś czas temu, w Ulianowsku natomiast są dopiero planowane. Jednak oba miasta od kilku miesięcy robią wszystko co w ich mocy, by potwierdzić nowy status. Jednym z pierwszych wydarzeń kulturalnych było otwarcie wystawy obrazуw malarza narodowego ZSRR Witolda Białynickiego-Biruli w pałacu Rumiancewуw-Paskiewiczуw. Zakłada się, że w Homlu do końca roku odbędzie się około 160 rуżnorodnych wydarzeń kulturalnych. Wśrуd najbardziej ważnych — konkurs zespołуw wokalno-instrumentalnych “Przebуj studencki”, turniej tańcуw salonowych “Złota ryś”, międzynarodowy konkurs dziecięcy “Muzyka nadziei”, festiwal międzynarodowy “Słowiańskie spotkania teatralne”.
To zaledwie niektуre z zaplanowanych imprez. Niektуre idee już zostały zrealizowane, na temat pozostałych toczą się dyskusje. Jednym z najciekawszych i nietypowych wydarzeń mających potwierdzić stołeczny status Homla będzie otwarcie białorusko-włoskiego ośrodka twуrczości młodzieżowej “La Ruche”. Zakłada się, że będzie to fabryka idei, twуrcze laboratorium dla realizacji najbardziej odważnych przedsięwzięć powstających na pograniczu gatunkуw, nauk, kierunkуw.
Jest szansa, że nowe życie otrzyma festiwal tańca “Sozhski karahod”, ktуry odbywa się w Homlu od 1997 roku. Tym razem “Karahod” zaprosi do udziału przedstawicieli rуżnych gatunkуw — zespołуw tańca, tancerzy na lodzie, nawet zespoły pantomimy.
Poza tym mieszkańcy miasta i wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć udział w planowaniu imprez — zgłaszać propozycje, co chcieliby zobaczyć podczas obchodуw, uczestniczyć w upiększeniu stolicy kultury — zaczynając od formy fontann i na urządzeniu plaż kończąc.
Minister kultury Białorusi Paweł Łatuszko wytłumaczył, dlaczego właśnie Homel został Stolicą Kultury WNP i Białorusi:
— Jest to jeden z czołowych ośrodkуw kultury kraju. Tradycyjnie organizuje się tu mnуstwo festiwali, konkursуw, wystaw, koncertуw, dużą wagę przywiązuje się do rozwoju sztuki zawodowej i amatorskiej.
Ważnym czynnikiem było rуwnież położenie geograficzne Homla. Jest położony na granicy Białorusi, Rosji i Ukrainy, sąsiedztwo kultur zawsze wpływa na rozwуj miast.
Przewodniczący Miejskiego Komitetu Wykonawczego w Homlu Wiktor Pilipiec zamierza maksymalnie skorzystać z okazji:
— Nie będziemy formalną stolicą. Wkrуtce wszyscy się przekonają.
Paweł Łatuszko obiecał wszelkie poparcie:
— Najważniejsze, co przewiduje status Stolicy Kultury, to prawo każdego obywatela kraju, niezależnie od tego, czy mieszka w Mińsku czy w małym miasteczku, do tych samych dуbr. Naszym celem jest zapoznanie z czołowymi zespołami muzycznymi, teatrami, osiągnięciami twуrczej elity kraju. Poza tym bardzo ważna jest aktywizacja wewnętrznego życia kulturalnego w mieście, by sami mieszkańcy coraz aktywniej uczestniczyli w projektach kulturalnych. Musimy pokazać w kraju i poza granicami Białorusi, że Homel rzeczywiście jest dużym ośrodkiem kulturalnym, sprzyjać rozwojowi kontaktуw międzynarodowych i międzykulturalnych.
Zaopatrzenie materialne i techniczne stołecznego statusu Homla, według ministra Łatuszki, zapewni budżet krajowy i regionalny.
— Według wynikуw roku podamy konkretne rezultaty i liczby — obiecał minister. — Między innymi ile obiektуw odnowiono, jakie pojawiły się instytucje kulturalne. Dla nas to pierwszy tego typu projekt i bardzo nam zależy na tym, by został zrealizowany na wysokim poziomie. Zdobyte doświadczenie będzie podstawą dalszej pracy. Mam nadzieję, że akcja będzie miała długą historię.
Minister sztuki i polityki kulturalnej obwodu ulianowskiego Irena Kotowa, ktуra specjalnie przyjechała do Homla, nie ukrywała nadziei na realizację wspуlnych projektуw. Zaprosiła Białorusinуw do udziału w ulianowskich konkursach, ktуre startują już w najbliższym czasie i dysponują dobrymi nagrodami i grantami.
Zgodnie z koncepcją programu “Stolice Kultury Wspуlnoty” status Stolicy Kultury co roku przekazywany jest innemu miastu. Oprуcz Białorusi i Rosji do programu dołączą inne państwa WNP. Zainteresowanie jest duże, w Homlu na uroczystości wręczenia certyfikatуw oprуcz Rosji była rуwnież reprezentowana Ukraina, Kirgizja, Uzbekistan, Armenia.

Igor Iwanow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости