Festiwal “Słowiański Bazar” odbędzie się w nowym twórczym formacie

Srebrne struny Witebska

Festiwal “Słowiański Bazar” odbędzie się w nowym twórczym formacie


XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki “Słowiański Bazar”, który zbiera w Witebsku gości od 14 do 18 lipca, obchodzi “srebrny” jubileusz — ćwierć wieku na scenie Amfiteatru Letniego. Tradycyjnie jedną z jaskrawych stron forum muzycznego zostanie Dzień Państwa Związkowego. On jest zaplanowany na 15 lipca. W koncercie pod nazwą “Państwo Związkowe zaprasza” wystąpi słynny Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Armii Rosyjskiej imienia A.W. Aleksandrowa wraz ze znanymi białoruskimi i rosyjskimi artystami. Głównymi tematami “Słowiańskiego Bazaru-2016” zostaną Rok Kultury na Białorusi, Zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i 25-lecie Festiwalu. Organizatorzy obiecują, że festiwal jubileuszowy będzie interesujący i treścią, i formą twórczą.Jedną z nowości jest to, że odbędzie się w formacie kulturalnej olimpiady. Organizatorzy “Słowiańskiego Bazaru” nie bez powodu porównywają Festiwal z Igrzyskami Olimpijskimi. Bo w obu wydarzeniach jest element konkurencji. Na Igrzyskach sportowcy rywalizują o złote medale, a uczestnicy Międzynarodowego Konkursu Wykonawców Pieśni Estradowej “Witebsk-2016” będą walczyć o Grand Prix Festiwalu — “Złotą lirę”. Jeśli na Olimpiadę chcą dostać się najsilniejsi i najbardziej zręczni, to forum pieśniowy w Witebsku również stara się, aby stać się centrum przyciągania najlepszych sił twórczych. W tym roku, przy okazji, w dorosłym i dziecięcym konkursach festiwalowych będą uczestniczyć przedstawiciele 28 krajów. W sumie do Witebska zamierzają przyjechać wysłannicy 40 krajów. Wydaje się, że liczbę masztów uczestniczących państw, jak i w ubiegłym roku, będą musieli zwiększyć. Ponadto, w dniu otwarcia po raz pierwszy zostanie podniesiony sztandar Światowego Stowarzyszenia Festiwali, którego szefem od ubiegłego roku jest dyrektor “Słowiańskiego Bazaru” Aleksander Sidorenko. Także w dniu otwarcia, 14 lipca, wzdłuż głównej ulicy Witebska przejdzie wielka teatralna parada uczestników i gości “Słowiańskiego Bazaru”, orkiestr dętych, twórczych zespołów i akredytowanych dziennikarzy — kolejna cecha, która uczyni festiwal podobnym do Igrzysk Olimpijskich.

Najbardziej gwiezdnym i najdrąższym programem Festiwalu pozostaje koncert galowy otwarcia. W nim wystąpią Ałła Pugaczowa, Maksim Gałkin, Walerij Leontjew, Łarysa Dolina, Siergiej Łazariew, Piotr Jełfimow, Alona Łanskaja, Tomas Anders, Maryla Rodowicz i inni popularni artyści. Ogólnie rzecz biorąc, ceny biletów pozostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Jeszcze organizatorzy “Słowiańskiego Bazaru” chcą zamierzyć się na rekord Księgi Guinnessa. Taka próba zostanie wykonana na Festiwalu Sztuki Ulicznej “Na siedmiu wiatrach”. Jego program obejmie maraton poetycki, podczas którego zabrzrmią 1000 wierszy o Witebsku w wykonaniu artystów, poetów i po prostu wszystkich chętnych. Jeśli maraton potrwa dłużej niż 10 godzin, może pobić rekord światowy.

Temat jubileuszowy będzie kontynuowany podczas koncertu “25 momentów lata”, który odbędzie się 16 lipca. Tam w towarzystwie Narodowej Akademickiej Orkiestry Koncertowej Białorusi pod kierownictwem Michaiła Finberga wystąpią zwycięzcy Grand Prix “Słowiańskiego Bazaru” i laureaci konkursów festiwalowych poprzednich lat.

I jeden z najbardziej uroczystych momentów: na “Słowiańskim Bazarze” zostaną przyznane nagrody Państwa Związkowego w literaturze i sztuce za lata 2015-2016. Przypomnijmy, że zwycięzcami zostali kierownik artystyczny i główny dyrygent Państwowej Akademickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej imienia P.I. Czajkowskiego Władimir Fedosiejew — za projekt “Pieśni z lat wojennych”. I jeszcze dwa zespoły autorskie. W pierwszym są Fiodor Powny, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Mińsku, rzeźbiarz Władimir Słobodczykow i architekt Igor Morozow. Otrzymali nagrodę za pomnik patriarchy Aleksego II. Drugi zespół autorski otrzymał nagrodę za album muzyczny “Gdzie kalina kwitnęła”. W jego składzie — Anatolij Jarmolenko, kierownik artystyczny zespołu “Siabry”, kompozytor Oleg Jelisiejenkow i poeta Iwan Jurkin. Wysokie nagrody zostaną przyznane zwycięzcom w Dniu Państwa Związkowego.

Siergiej Golesnik
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter