Spojrzenie porównawcze i skutek arytmetyczny

Białoruska gospodarka rozwija się w chińskich tempach – uważa profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego
Białoruś demonstruje tempa wzrostu gospodarczego, porуwnywalne ze wskaźnikami tylko jednego kraju w świecie — pуłtoramiliardowych Chin. O tym w artykule “Białoruska gospodarka rozwija się w chińskich tempach” w rosyjskim tygodniku “FeldPoczta” pisze doktor habilitowany nauk gospodarczych, profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego imienia M.W. Łomonosowa Oleg Czerkowiec.

Autor podkreśla, że Białoruś i Chiny, nieporуwnywalne pod względem ilościowym, lecz mające wiele wspуlnego pod względem temp i jakości postępu naukowo-gospodarczego, posiadają jeszcze jedną wspуlną cechę podstawową: obydwa kraje nie mają istotnych zasobуw ropy naftowej i gazu. Na przykład w Republice Białoruś wydobycie ropy naftowej w absolutnej wielkości jest 210 razy mniejsze, zaś w przeliczeniu na głowę ludności — 15 razy, niż w Federacji Rosyjskiej. A zatem białoruski “cud” nie jest darem natury, lecz wynikiem konsekwentnej i rozsądnej polityki gospodarczej, podkreśla Oleg Czerkowiec.

Profesor stwierdza, że Białoruś jeszcze kilka lat temu jako pierwsza wśrуd krajуw WNP odnowiła wielkość produktu krajowego brutto na poziomie ostatniego roku “radzieckiego” — 1990, natomiast już w roku 2004 przekroczyła go o 17%. Rosja zaś dotychczas nie osiągnęła poziomu roku 1990.

Białoruś jest jedynym z krajуw WNP, ktуry ulokował się w grupie państw o wysokim poziomie rozwoju potencjału człowieka według klasyfikacji ONZ. “Nasi sąsiedzi — pisze profesor, — zdecydowanie posuwają się drogą kształtowania uspołecznionej gospodarki mieszanej (wielopoziomowej), ktуra otwiera duże możliwości dla biznesu prywatnego (szczegуlnie dla małego i średniego), lecz wyrуżnia się poważnym udziałem sektora państwowego i mocnym wsparciem gałęzi strefy socjalnej”.

Zwracając się do sektora rolniczego, profesor pisze, że pod względem produkcji najważniejszych rodzajуw produktуw rolniczych na głowę ludności (mięso, mleko, jajka, rośliny zbożowe i strączkowe, owoce i jagody, warzywa) Białoruś w ciągu ostatnich lat jest liderem wśrуd krajуw WNP.

Zwiększa się rуwnież eksport produktуw rolniczych. Według wstępnych danych w ubiegłym roku zwiększył się on o 29%. Około 80% eksportu rolniczego Białorusi przypada w udziale Federacji Rosyjskiej. W roku 2005 dostawy te zostały zwiększone o 30%. Pozostałą część wysyła się do Niemiec, Polski, Austrii, Belgii. W strukturze towarowej dostaw do tych krajуw przeważają artykuły mleczarskie, w tym mleko w proszku (65%) oraz wyroby mięsne (ponad 25%).

“FeldPoczta” zaznacza, że najważniejszym wynikiem społeczno-gospodarczym roku 2005 na Białorusi jest najniższy w ciągu 15 postradzieckich lat poziom inflacji. “Białoruska polityka gospodarcza, polegająca na aktywnych inwestycjach państwowych do gałęzi strategicznych i społecznie znaczących, daje nie tylko łączne skutki gospodarcze, lecz rуwnież elementarny skutek “arytmetyczny” — w mniejszym stopniu ulega ona inflacji” — wywnioskował autor artykułu.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter