Spod skalpela do Księgi Rekordów Guinnessa

Białoruscy oftalmolodzy wykonali unikalną operację. Lekarze potrafili przywrócić wzrok najstarszej mieszkance kraju. 117letnia Anna Borysewicz po czterech latach całkowitej ślepoty znowu uzyskała możliwość patrzenia na świat własnymi oczami
Biaіoruscy oftalmolodzy wykonali unikaln± operacjк. Lekarze potrafili przywrуciж wzrok najstarszej mieszkance kraju. 117letnia Anna Borysewicz po czterech latach caіkowitej ¶lepoty znowu uzyskaіa moїliwo¶ж patrzenia na ¶wiat wіasnymi oczami.

Obecnie przechodzi ona kurs rehabilitacji: жwiczy oczy patrz±c na litery i cyfry z nieduїej odlegіo¶ci. Pујniej sprуbuje czytaж wyrazy. Babcia Ania starannie wykonuje wszystkie wskazуwki lekarzy. Chce, aby wzrok powrуciі jak najszybciej. Wtedy planuje odwiedziж prawnukуw. Na razie nie widziaіa їadnego, a ma juї trуjkк. Dotychczas nigdzie w ¶wiecie nie zdecydowano siк przywrуciж wzrok osobie w wieku stu dwunastu lat. Doktor nauk medycznych Igor Paszkin zaryzykowaі. Po badaniu, ktуre wykazaіo, їe staruszka ma mocne serce, a jej ci¶nienie tкtnicze jest w normie, drog± chirurgiczn± implantowano jej sztuczne soczewki oczne. Operacja trwaіa zaledwie 25 minut. Natomiast pogіoski o niej juї dotarіy do Europy, USA i Kanady. Tіumaczy siк to tym, їe Anna Adamowna jest najstarsz± pacjentk± wszystkich chirurgуw w ¶wiecie. Biaіoruscy lekarze dostaj± olbrzymie ilo¶ci listуw z pro¶bami o szczegуіowe opisanie przebiegu tej niezwykіej operacji. Jej wynikami juї zainteresowaіa siк redakcja Ksiкgi Rekordуw Guinnesa. Obecnie sprawdza siк, czy Biaіorusinka rzeczywi¶cie jest najstarsz± pacjentk±, ktуra znalazіa siк pod skalpelem chirurga. Anna Borysewicz bardzo chce samodzielnie przeczytaж swoje nazwisko w Ksiкdze Rekordуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи