Solo dla orkiestry

Białorusko-francuski projekt reprezentowała w Mińsku orkiestra “Młoda Białoruś”
Wspуlne wyst±pienie zespoіu pod batut± rektora Biaіoruskiej Paсstwowej Akademii Muzyki profesora Michaіa Kozinca oraz sіynnego francuskiego oboisty i dyrygenta Jeana- Kristofa Gayo odbyіo siк w Sali koncertowej akademii czoіowej wyїszej uczelni muzycznej w kraju.

W ten wieczуr wykonano koncert dla dwуch fortepianуw z orkiestr± wspуіczesnego francuskiego kompozytora Erika Woїlena. W roli solistуw wystкpowali laureaci konkursуw miкdzynarodowych Andrzej Sikorski i Iwan Stiepancow. W drugiej czк¶ci koncertu w roli solisty wystкpowaі francuski go¶ж, ktуry wykonaі koncert A-dur dla oboju z orkiestr± niemieckiego kompozytora Georgia-Filippa Telemanna oraz dyrygowaі orkiestr± podczas wykonania symfonii nr 8 h-moll (“Nieskoсczonej”) austriackiego kompozytora Franza Schuberta.

Przeprowadzenie rozmaitych akcji twуrczych z udziaіem zagranicznych go¶ci staіo siк jednym z kierunkуw dziaіalno¶ci Biaіoruskiej Paсstwowej Akademii Muzyki.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter