Skarby przeszłości

[b]Wieś Gorsk w powiecie berezowskim, skąd pochodzą moi przodkowie, założono około 200 lat temu. Należała do czerniakowskiej parafii prawosławnej. W cerkiewnych księgach zachował się wpis o urodzeniu i chrzcie Kozłowiczów, Kowalewiczów, Gryszczuków, Judcewiczów, Czyżów, Guków. Dziś wieś Czerniakowo, gdzie w 1725 roku zbudowano cerkiew pw. św. Mikołaja, umiera. Świątynia natomiast może znaleźć się pod ochroną UNESCO. O możliwości wpisania zabytków drewnianej architektury Polesia na Listę Światowego Dziedzictwa mówi się zarówno w Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Brześciu, jak i na poziomie krajowym [/b]By znaleźć się na liście UNESCO, należy udowodnić wyjątkowość zabytków. Z białoruskich pereł na razie są na niej Puszcza Białowieska, zamek w Mirze, muzeum w Nieświeżu i Łuk Struwego. Status obiektu dziedzictwa światowego pozwala zwiększyć atrakcyjność. Chodzi o dodatkowe gwarancje zachowania, zwiększenie prestiżu, promocję, rozwój turystyki, pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych.Na czym polega niezwykłość drewnianej architektury Polesia? Drewniane cerkwie są unikatowym zjawiskiem.
Wieś Gorsk w powiecie berezowskim, skąd pochodzą moi przodkowie, założono około 200 lat temu. Należała do czerniakowskiej parafii prawosławnej. W cerkiewnych księgach zachował się wpis o urodzeniu i chrzcie Kozłowiczуw, Kowalewiczуw, Gryszczukуw, Judcewiczуw, Czyżуw, Gukуw. Dziś wieś Czerniakowo, gdzie w 1725 roku zbudowano cerkiew pw. św. Mikołaja, umiera. Świątynia natomiast może znaleźć się pod ochroną UNESCO. O możliwości wpisania zabytkуw drewnianej architektury Polesia na Listę Światowego Dziedzictwa mуwi się zarуwno w Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Brześciu, jak i na poziomie krajowym

By znaleźć się na liście UNESCO, należy udowodnić wyjątkowość zabytkуw. Z białoruskich pereł na razie są na niej Puszcza Białowieska, zamek w Mirze, muzeum w Nieświeżu i Łuk Struwego. Status obiektu dziedzictwa światowego pozwala zwiększyć atrakcyjność. Chodzi o dodatkowe gwarancje zachowania, zwiększenie prestiżu, promocję, rozwуj turystyki, pozyskanie dodatkowych środkуw pieniężnych.
Na czym polega niezwykłość drewnianej architektury Polesia? Drewniane cerkwie są unikatowym zjawiskiem. Nie ma dwуch jednakowych świątyń. W obwodzie brzeskim jest 112 drewnianych świątyń godnych uwagi. Z nich 88, zdaniem głуwnego eksperta Wydziału Kultury Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu ds. Ochrony Dziedzictwa Historyczno-Kulturowego Leonida Niesterczuka, można nazwać unikatowymi. Zachowało się dużo starych świątyń XVI — XVII wieku. Cerkiew we wsi Zdzitowo w powiecie żabinkowskim (najstarsza na Białorusi) zbudowana została na początku XVI wieku. Mamy świątynie kryte gontem. Na niektуrych dotychczas są krzyże stworzone pod wpływem pogaństwa. Poleska szkoła malowania ikon posiada cechy unictwa. W miejscowości Dobrosławce w powiecie pińskim znajduje się najwęższa świątynia spośrуd wszystkich białoruskich cerkwi. Jej szerokość wynosi 5 — 7 metrуw.
Niestety wiele cerkwi traci swуj pierwotny wygląd. Zmieniają się wnętrza i wygląd zewnętrzny. Ze świątyni w powiecie drohiczyńskim (największej cerkwi na Polesiu) zdjęto krzyże XVII wieku i zainstalowano nowe. Dookoła starych świątyń powstają betonowe ogrodzenia. Niektуre cerkwie kryte są sidingiem — jak na przykład w Chocisławiu w powiecie małoryckim.
Na Polesiu jest dużo unikatowych drewnianych budowli, ktуre należy objąć ochroną. Wieś Kudrycze w powiecie pińskim to prawdziwe muzeum pod gołym niebem. Jak i Rożkowka w powiecie kamienieckim. Jest tam brukowana ulica, domy z XIX wieku. Co prawda kurną chatę rozebrano. Jej elementy przekazano farmerowi, ktуry obiecał zmontować je z powrotem i zrobić głуwnym eksponatem muzeum etnograficznego. Ciekawy dla turystуw jest także dom rękodzielnicy Katarzyny Dubnowickiej we wsi Żytnowicze w powiecie pińskim.
Nikt nie może z pewnością stwierdzić, że UNESCO oceni nasze starania w promowaniu drewnianej architektury. Najważniejsze, że podjęliśmy przynajmniej prуbę sporządzenia listy zabytkуw Polesia. Do Centrum Dziedzictwa Światowego UNESCO należy wysłać sprawozdanie, w ktуrym zostanie udowodniona unikatowość zabytkуw, zaproponowana koncepcja ich ochrony i użytkowania.

Walentyna Kozłowicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter