Samochody samowyładowcze dla Syberii

Syberyjska węglowa spółka energetyczna kupi od zakładu „BelAz” maszyny wykopowe na sumę 450 milionów rubli rosyjskich. Suma ta przewidziana jest w umowie generalnej, zawartej pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami
Zgodnie z podpisanym dokumentem strony opracuj± dіugoterminowy program dostaw wykopowych samochodуw samowyіadowczych oraz maszyn specjalnych dla przedsiкbiorstw zajmuj±cych siк wydobywaniem wкgla oraz zaіadunkiem i transportem Syberyjskiej wкglowej spуіki energetycznej oraz serwisu firmowego tych maszyn. BelAz zobowi±zaі siк do zapewnienia produkcji samochodуw zgodnie z wymaganiami Rosjan. W szczegуlno¶ci za¶ samochody zostan± wyposaїone w zagraniczne silniki, urz±dzenia do automatycznego smarowania zespoіуw, w przyrz±dy kontroluj±ce stan drogi i zuїycie paliwa oraz szereg innych urz±dzeс technicznych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter