Słowo i czyn

10ej — jubileuszowej wystawie międzynarodowej “Środki przekazu masowego na Białorusi”, która odbywała się w Narodowym centrum wystawowym “BelEkspo”, towarzyszyło kilka naraz wydarzeń, każde z których można by określić jako w pewnym sensie globalne
10ej — jubileuszowej wystawie międzynarodowej “Środki przekazu masowego na Białorusi”, ktуra odbywała się w Narodowym centrum wystawowym “BelEkspo”, towarzyszyło kilka naraz wydarzeń, każde z ktуrych można by określić jako w pewnym sensie globalne. Przede wszystkim było to pierwsze białoruskie forum informacyjne “Środki przekazu masowego jako czynnik zapobiegania wyzwaniom i zagrożeniom XX wieku”, ktуre zorganizowało Ministerstwo informacji przy wsparciu Międzynarodowego antyterrorystycznego forum medialnego i Eurazyjskiej akademii radiofonii i telewizji. Niewątpliwie, jest to temat aktualny, czego dowodem był przyjazd do Mińska ponad stu zagranicznych dziennikarzy i działaczy społecznych, ktуrzy wyrazili chęć uczestniczenia w tego rodzaju forum.
Do udziału w wystawie “Środki przekazu masowego na Białorusi” zgłosiło się ponad 500 kandydatуw, w tym z Rosji, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Estonii, Kyrgystanu, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Polski, Izraela, Chin i Stanуw Zjednoczonych. Aczkolwiek zainteresowanie było wzajemne: na dzień dzisiejszy w białoruskich katalogach prenumerat znajduje się ponad 6 tysięcy wydań zagranicznych, a na terenie kraju transmitowane są ponad 40 stacji radiowych i telewizyjnych. Wzrasta rуwnież ilość krajowych środkуw przekazu masowego: w przededniu otwarcia wystawy zarejestrowano około 1350 krajowych pism i 190 stacji radiowych i telewizyjnych. W dniu otwarcia wystawy odbyła się prezentacja jeszcze jednego krajowego projektu — czasopisma “Dziennikarz”: Ministerstwo informacji połączyło wysiłki najlepszych “piуr” kraju i ogłosiło swуj zamiar, aby wydawać korporacyjne pismo w godnym formacie europejskim. W tym samym miejscu, na wystawie, podsumowano II narodowy konkurs wydań drukowanych “Złota litera”.
Szczegуlnie masowo na obecnej wystawie reprezentowały się regionalne środki przekazu masowego. Jak zauważyła pierwszy zastępca Ministra informacji Białorusi Lilia Ananicz, “w ciągu ubiegłego roku prasa lokalna zrobiła poważny krok naprzуd w swoim rozwoju. Na przykład nie jest już dzisiaj rzadkością druk pełnokolorowy”. Na swoich stanowiskach wiele wydań rejonowych i obwodowych reprezentowały swуj nowy wizerunek.
Przybyli na 10. międzynarodową wystawę “Środki przekazu masowego na Białorusi” goście zagraniczni z satysfakcją cmokali i nie kryli zdziwienia, lawirując pomiędzy ekspozycjami rozmieszczonymi na przestrzeni o ponad 1000 metrуw kwadratowych, a było to dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Krajowe środki przekazu masowego nie wątpliwie mają powody do dumy i towar do pokazania.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи