Słowa jak ptaki…

Antologia poezji ziemi Grodzieńskiej i Białostockiej
“Gniazda słуw — słowa gniazd” tak nazywa się wydana w Polsce dwutomowa antologia poezji ziemi Grodzieńskiej i Białostockiej. Książki wydane zostały przez Podlaski Zakład Wydawniczy im. Łukasza Gurnickiego w Białymstoku.
Książki zawierają wiersze znanych poetуw z dwуch pogranicznych regionуw Białorusi i Polski: Łarysy Geniusz, Alesia Barskiego, Nadziei Artymowicz, Jana Czykwina, Wiktora Szweda oraz Danuty Biczel. Do antologii poezji trafiły rуwnież utwory początkujących utalentowanych literatуw — Miry Łukszy z Polski oraz Wiesława Szymańskiego z Białorusi. Głуwnym celem wydanych książek jest pokazanie uniwersalności i oryginalności poezji pogranicza oraz zapoznanie czytelnikуw z twуrczością poetуw reprezentujących mniejszości narodowe — polską na Białorusi oraz białoruską w Polsce. “Białorusinom, ktуrzy są obywatelami Polski i mieszkają na ziemi Białostockiej bliskie są ich ziemia i język przodkуw. Natomiast Polakom, ktуrzy są obywatelami Białorusi, bliskie są ich mała ojczyzna i język dziadkуw i pradziadkуw. Nigdy nie przestaniemy kochać swoje rodzinne gniazdo” — napisane jest w posłowiu antologii. “Słowa, niby ptaki, chowają się w gniazdach wierszy” — to o wierszach poetуw ziemi Grodzieńskiej i Białostockiej, ktуrzy poświęcili swoje utwory małej ojczyźnie. Napisane w języku białoruskim utwory przetłumaczono na język polski, natomiast stworzone w języku polskim — na białoruski. Większość wierszy przetłumaczył znany białoruski poeta Wiktor Szwed, nagrodzony w roku 2005 medalem Franciszka Skoryny za rozwуj białoruskiej kultury w Polsce. W wydaniu wykorzystano rуwnież materiały zbiorуw gazety “Grodzieńska prawda” pod redakcją Jurki Gołuba.
Antologia poezji wydana została w ramach projektu “Literatura bez granic — pogłębienie kontaktуw literackich i kulturowych ziemi Grodzieńskiej i Białostockiej”. Projekt ten finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej przy udziale “Euroregionu Niemen”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter