Rynki mają swoje nisze

Białoruś i Republika Federalna Niemiec dyskutują na temat stworzenia wspólnego przedsiębiorstwa artykułów spożywczych dla dzieci i napojów bezalkoholowych
Według oświadczenia ambasadora Białorusi w Niemczech Włodzimierza Skworcowa ten projekt jest w trakcie uzgadniania.
Strony prowadzą także dyskusję na temat możliwości stworzenia na terenie naszego kraju przedsiębiorstw produkujących bieliznę pościelową i stołową, drewniane konstrukcje o małych wymiarach.
Dyplomata pozytywnie ocenił wspуłpracę inwestycyjną i kredytowo-inwestycyjną obu państw. Według niego aktywnie rozwija się wspуłdziałanie w strefie handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej i humanitarnej, wzmacniają się kontakty na poziomie miast i regionуw. “Elementem podstawowym naszej wspуłpracy są jednak kontakty handlowo-gospodarcze” — zaznaczył ambasador. Dodał, że w 2002 r. mieliśmy za zadanie doprowadzenie białorusko-niemieckiego obrotu towarowego do 1 mld dolarуw USA, a już w 2005 r. strony osiągnęły poziom 2 mld dolarуw USA.
Mуwiąc o eksporcie Białorusi do Niemiec Włodzimierz Skworcow podkreślił, że głуwny akcent kładzie się na dostawę produkcji intelektualnej. Za swoje zadanie na najbliższą przyszłość dyplomata uważa zachowanie oswojonych wcześniej nisz na rynku niemieckim i jednocześnie wejście do nowych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter