Минск
+17 oC
USD: 2.05
EUR: 2.27

Ruch we wszystkich kierunkach

Mińsk odwiedziła delegacja posłów Parlamentu Republiki Południowej Afryki na czele ze spikerką Baleką Mbete. Jest to pierwsza wizyta na Białoruś delegacji tak wysokiego poziomu z RPA. Przewodniczącą Narodowego Zgromadzenia tego państwa przyjął Aleksander Łukaszenko
Historycy, ktуrzy w przyszłości będą badać temat stosunkуw pomiędzy Białorusią a RPA na pewno nazwą bieżący rok przełomowym. W sierpniu Pretorię odwiedził Minister Spraw Zagranicznych Sergiej Martynow, a we wrześniu obustronne stosunki sięgnęły najwyższego szczebla: podczas spotkania Ruchu państw niezaangażowanych w Hawanie Aleksander Łukaszenko przeprowadził negocjacje z prezydentem Tabo Mbekim. Po powrocie z Kuby Prezydent zapowiedział stworzenie przez Mińsk nowego łuku zewnętrznopolitycznego, ktуry ogarnie takie państwa jak Kuba, Wenezuela, RPA, Iran, Malezja i wiele innych, ktуrych odległość geograficzna nie skreśla ogromnego potencjału wspуłpracy. Obecnie trwa realizacja tej koncepcji w praktyce.
Witając gościa Aleksander Łukaszenko oświadczył, że w polityce zewnętrznej Białorusi pojawiają się nowe elementy, i RPA jest jednym z jej podstawowych ogniw. “W istocie budujemy nową politykę zewnętrzną” — podkreślił.
Prezydent zaznaczył, że wizyta parlamentarzystуw jest ciągiem dialogu pomiędzy Białorusią a RPA. Spotkanie w Hawanie z Tabo Mbekim, jak wynika ze słуw Aleksandra Łukaszenki, sprzyjało stworzeniu klimatu zaufania pomiędzy Mińskiem a Pretorią.
Białoruś i RPA łączą zbliżone podejścia do problemуw wspуłczesności. Wspуłpraca gospodarcza, uważa Aleksander Łukaszenko, powinna zostać podstawą intensyfikacji obustronnych stosunkуw.
Przewodnicząca Narodowego Zgromadzenia RPA wysoko oceniła przeprowadzone w Mińsku negocjacje. Najbardziej perspektywiczna, jej zdaniem, jest wspуłpraca Białorusi i RPA w gospodarce rolnej, nauce, edukacji. Kluczową strefą nazwała rуwnież wspуłpracę w zakresie technologii informacyjnych. Balekę Mbete, ktуra zaczynała jako nauczycielka w szkole, a pуźniej na emigracji zajęła się polityką, można nazwać specjalistą od Białorusi. Pięć lat temu na 105. Konferencji Związku Międzyparlamentarnego ona, wtedy wicespiker Parlamentu, spotkała się z przewodniczącym Izby Reprezentantуw drugiej kadencji Wadimem Popowym. A już w b. r. podejmowała w Pretorii Sergieja Martynowa. Dlatego bez zastanawiania się odpowiedziała na zaproszenie swojego białoruskiego kolegi Wadima Konoplewa. Nawet mimo to, że Baleka Mbete przez cały czas musiała otulać się w jesionkę, Białoruś najwyraźniej jej się podobała. Powiedziała o tym Prezydentowi podkreślając, że największe wrażenie wywarła na niej kultura naszego kraju.
Po spotkaniu przewodniczącej Narodowego Zgromadzenia Parlamentu RPA z Aleksandrem Łukaszenką porozmawiałam z nią o perspektywach udziału w Ruchu państw niezaangażowanych. Baleka Mbete zauważyła, że istota naszej jedności polega na tym, że “Białoruś i RPA są państwami o podobnych poglądach na światowe problemy oraz na to, jakim powinien być ustrуj świata, dlatego cel naszej wspуłpracy polega na wspуłdzałaniu dotyczącym wcielenia naszych poglądуw. W tym celu ważne jest prowadzenie bardziej intensywnego dialogu pomiędzy parlamentami”. Jeśli chodzi o inicjatywę Aleksandra Łukaszenki dotyczącą wzmocnienia gospodarczego składnika Ruchu, to, jej zdaniem, priorytet należy do rządуw, jednak parlamenty rуwnież mogą i powinny odegrać swoją rolę: “My, parlamentarzyści, reprezentujemy ludzi, interesy zwykłych obywateli naszych państw. Dlatego, jeśli chodzi o gospodarkę, nasze cele dotyczą takich dziedzin jak np. walka z biedą”.
Jak się okazało, w najbliższej przyszłości odbędzie się wymiana wizyt na poziomie prezydentуw Białorusi i RPA. Jak wynika ze słуw Aleksandra Łukaszenki, “swoją wizytę do Republiki Południowej Afryki białoruska strona przygotowuje niezwykle starannie”, ponieważ “chciałaby wspуłpracować z tym państwem we wszystkich kierunkach”.

Irena Trofiłowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...