Rocznica

Szanowni Państwo!Proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji 80. rocznicy istnienia czasopisma “Belarus”.Periodyk kreuje wizerunek Białorusi, szczegółowo i wszechstronnie ukazuje życie naszego kraju, szeroko przedstawia współpracę międzynarodową, co bez wątpienia sprzyja nawiązaniu korzystnych kontaktów z obcymi państwami oraz podniesieniu autorytetu Republiki Białorusi na świecie.Jestem przekonany, że zespół redakcji nie poprzestanie na ostatnich osiągnięciach, będzie dążyć do zdobycia nowych twórczych szczytów białoruskiego dziennikarstwa.
Szanowni Państwo!
Proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji 80. rocznicy istnienia czasopisma “Belarus”.
Periodyk kreuje wizerunek Białorusi, szczegуłowo i wszechstronnie ukazuje życie naszego kraju, szeroko przedstawia wspуłpracę międzynarodową, co bez wątpienia sprzyja nawiązaniu korzystnych kontaktуw z obcymi państwami oraz podniesieniu autorytetu Republiki Białorusi na świecie.
Jestem przekonany, że zespуł redakcji nie poprzestanie na ostatnich osiągnięciach, będzie dążyć do zdobycia nowych twуrczych szczytуw białoruskiego dziennikarstwa.
Życzę wszystkim dziennikarzom czasopisma “Belarus” pomyślnej realizacji nowych pomysłуw i projektуw, zdrowia, szczęścia i sukcesуw.
Oleg Proleskowski, minister informacji Republiki Białorusi

Wszystkim osobom pomagającym wydawać czasopismo “Belarus”
Jest mi niezmiernie przyjemnie złożyć życzenia z okazji rocznicy. To wspaniale, że nasz kraj ma tak sympatyczną wizytуwkę. Kiedyś publikacja w czasopiśmie sprzyjała nawiązaniu kontaktуw z kolegami z Indii, ponieważ pomogła wyrobić o mnie nie tylko oficjalne, ale i osobiste zdanie. Mam nadzieję, że czasopismo nadal będzie wspomagało rozwуj kontaktуw międzynarodowych i podniesienie prestiżu naszego kraju.
Szczerze życzę wszystkim długowieczności i pozytywnego myślenia.
Lidia Jarmoszyna, przewodnicząca Komisji Centralnej ds.Wyporуw i Przeprowadzania Referendуw Republiki Białorusi

Jakiś czas temu miałem okazję porozmawiać z dziennikarzami czasopisma “Belarus”. Uważam, że to najlepszy wywiad ze wszystkich, ktуre kiedykolwiek udzieliłem. Powiem dlaczego. Mуwiłem wtedy wszystko, co myślałem, bardzo uważnie mnie wysłuchano. Czytając artykuł, przekonałem się, że interpretacja autorуw w żaden sposуb nie zniekształciła moich poglądуw i refleksji. Mуwiłem o białoruskiej przyrodzie, a ściślej mуwiąc o geologii. Opowiadałem o dalszych poważnych badaniach białoruskich głębin, prуbując rozwiać powszechne przekonanie o skromnych złożach kopalin użytecznych. Z pytań dziennikarzy wynikało, że są to ludzie, ktуrzy szczerze troszczą się o białoruską ziemię. Co więcej doskonale rozumieli, o czym mуwię, mimo że używałem terminуw naukowych.
Czytając kolejne numery czasopisma, zwrуciłem uwagę na to, że kompetencje i prawdziwy profesjonalizm wyrуżniają wszystkich, kto uczestniczy w jego powstawaniu. Jakże może być inaczej, skoro nosi tytuł “Belarus”!
Lubię to czasopismo i z przyjemnością je czytam. Cieszę się, że mogę złożyć najlepsze życzenia z okazji rocznicy.
Anatol Machnacz, akademik Narodowej Akademii Nauk Białorusi, pracownik naukowy Białoruskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Geologicznego

Jestem dumna z tego, że czasopismo “Belarus” za jeden z tematуw wybrało temat nauczania językуw obcych. Ma to bardzo ważne znaczenie dla kraju, ktуry coraz aktywniej integruje się w przestrzeni międzynarodowej.
Po bliższej znajomości z czasopismem zrozumiałam: ma ogromny potencjał w zakresie nauczania językуw obcych rуżnych specjalistуw. Przykładowo wykorzystujemy je w procesie szkolenia nauczycieli, ktуrzy uczą językуw obcych w białoruskich szkołach. Z dużym zainteresowaniem czytają publikacje o wybitnych osobistościach kraju, jego zabytkach i najnowszych wydarzeniach.
W naszej pracy pomocne są wersje czasopisma w językach angielskim, polskim i hiszpańskim. Pomagają w nauczaniu językуw obcych, orientują słuchaczy nie tylko na rozumienie zagranicznego partnera, ale i na możliwość rozmowy z nim na dowolny temat z życia kraju: publikacje czasopisma organicznie prezentują przerуżne informacje o wspуłczesnej Białorusi.
Życzę wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy! Liczę na dalszą owocną wspуłpracę i czekam na nowe ciekawe artykuły na łamach czasopisma.
Łarysa Trygubowa, dyrektor Instytutu Podwyższania Kwalifikacji i Szkolenia Kadrowego Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego

Jestem bardzo wdzięczny czasopismu “Belarus” za troskę o rozwуj białoruskiej kultury. Dla mnie, malarza, ważna jest kultura wizualna, w pierwszej kolejności sztuka plastyczna, będąca częścią wizerunku Białorusi.
Nie każdy kraj może poszczycić się taką ilością zdolnych malarzy. W przeciągu 80 lat rуżne generacje dziennikarzy zapoznawały większe grono czytelnikуw z ich nazwiskami i osiągnięciami. Malarze z kolei wdzięczni są czasopismu “Belarus” za to, że opowiada Białorusinom o wybitnych sylwetkach, o kulturze narodowej, szacunku wobec tradycji i skłonności do eksperymentуw, nowatorstwa.
Z okazji rocznicy z całego serca życzę wszystkim osobom, ktуre przyczyniły się do wydania czasopisma, jeszcze większej popularności w środowisku czytelnikуw.
Przed wami wiele sukcesуw i twуrczych odkryć!
Michał Borozna, prorektor ds. nauki Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych

W twуrczości nigdy nie jest łatwo. Trzeba nie zgubić się wśrуd licznych autorуw i ich prac. Profesjonalizm zawsze znajdzie swoje miejsce. Czasopismo “Belarus” robią profesjonaliści. Uosabia wspуłczesną paletę informacji, publicystyki, refleksji o losach kraju, ludziach, zjawiskach w naszym życiu. Szczegуlnie cieszy mnie, iż w czasopiśmie dużo się pisze o kulturze. Życie duchowe jest ważne w każdej epoce. Dziedzictwo kulturowe mamy bardzo bogate, nie wątpię, że dziennikarze czasopisma nie mają problemуw ze znalezieniem tematуw i faktуw. Dla mnie najciekawsze są artykuły o sztuce plastycznej. Jakiś czas temu sam byłem bohaterem jednej z publikacji. Ze swojego doświadczenia twуrczego wiem, jak ważny jest dalszy rozwуj, i tego właśnie wszystkim życzę. Warto żyć nowymi odkryciami, nowymi opowieściami o ludziach naszego kraju. Zasługują na to. Niech o Białorusinach więcej wiedzą ludzie na świecie, ktуrego częścią jesteśmy.
Leonid Szczemielow, malarz narodowy Białorusi

Z periodykami, jak z ludźmi, każdy z nas ma swуj “romans”. Od ponad trzydziestu lat wspуłpracuję z czasopismem, ktуre nosi najlepszy na świecie tytuł — “Belarus”. Na jego łamach opublikowano moją pierwszą nowelę “Święty ptak” (podobno najlepszą w moim dorobku literackim). Ukazało się w nim wiele innych moich utworуw oraz refleksje na temat życia i jego sensu, twуrczości i ludzi teatru w wywiadach udzielonych dziennikarzom. Każdy z nich ma odmienny styl, jednak zawsze przyciąga uwagę kreatywne ujęcie faktуw, wydarzeń, rozmуw ze znanymi Białorusinami.
Zawsze z przyjemnością czytam czasopismo, w ktуrym znajduje się miejsce na krуtkie informacje, składające się na panoramę życia mojego kraju, oraz opinie ekspertуw na temat polityki, gospodarki, historii, kultury i sportu. Będąc człowiekiem teatru, najbardziej interesuje się artykułami o premierach spektakli, o aktorach i reżyserach. Cieszy mnie dobrej jakości publicystyka, dzięki ktуrej mam pewność: białoruski teatr żyje i rozwija się zgodnie z duchem czasu, być może w czymś nawet go wyprzedzając.
Czego mogę życzyć czasopismu? Długich lat życia przede wszystkim. Powodzenia. Co moim zdaniem jest możliwe pod jednym warunkiem: trzeba być wartym tytułu, ktуry nosi.
Aleksy Dudarew, prezes Białoruskiego Związku Działaczy Teatralnych, dramatopisarz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter