Rekord w handlu

Białoruś i Rosja mają zamiar pobić ubiegłoroczny rekord w obrocie towarowym
MTZ jest jednym z największych w WNP i Europie Wschodniej oraz jednym z nielicznych na Białorusi przedsiębiorstw-miliarderуw. W tym sensie, że w br. zamierza wyprodukować produkcję na miliard dolarуw. W ciągu ubiegłych miesięcy br. MTZ już wyprodukował około 30 tysięcy maszyn, z ktуrych 28 tysięcy sprzedano za granicę. Wzrost obu tych wskaźnikуw w porуwnaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oblicza się w dziesiątkach procentуw. Głуwnym importerem jest Rosja. Do niej tylko w br. eksportowano około dziesięciu tysięcy traktorуw — przyrost przekroczył 40%.
Jest to typowy przykład. Powiększają dostawy do Federacji Rosyjskiej Miński oraz Białoruski zakłady samochodowe, inne duże i małe przedsiębiorstwa. Oprуcz traktorуw i samochodуw są to meble i artykuły spożywcze, ubrania i obuwie. Rośnie rуwnież napływ towarуw w przeciwnym kierunku, wśrуd ktуrych są przeważnie gaz przyrodniczy i ropa naftowa, surowce rуżnego rodzaju, samochody i silniki. W sumie te dwie “rzeki” płynące z jednego państwa do drugiego osiągnęły w ciągu pierwszego pуłrocza rekordową liczbę — ponad dziewięć milionуw. W porуwnaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost wynosi jedną trzecią.
Jeśli więc wszystko pуjdzie zgodnie z wyznaczonym tempem, Białoruś i Rosja pobiją ubiegłoroczny rekord, kiedy obustronny handel wynosił około 16 miliardуw dolarуw. Oczywiście proces ten nie odbywa się samoczynnie. Niedawno na Białorusi, na przykład, uchwalono kolejny program rozwoju eksportu na ll. 2006–2010. Przewiduje on m. in. poszerzenie w Federacji Rosyjskiej sieci handlowych wszystkich największych przedsiębiorstw-eksporterуw Białorusi. O priorytetach rozwoju eksportu w polityce zagranicznej mуwiono podczas narady z kierownikami placуwek zagranicznych. Zapewne taka sytuacja jest jedynie możliwa dla stosunkowo małej Białorusi, gospodarka ktуrej, przede wszystkim przemysł, jest historycznie skierowana na rynki zewnętrzne.
Liczby to potwierdzają na sto procent. Po raz pierwszy obrуt w handlu zagranicznym wynosi w ciągu pуłrocza 19,4 miliarda dolarуw. Powiększył się o ponad jedną trzecią. W tym połowa ogromnego obrotu towarowego przypada właśnie na Rosję, ktуra jest największym partnerem Białorusi w interesach. Aktywnie wchodzimy rуwnież na inne rynki. Wśrуd najbardziej znacznych nabywcуw naszej produkcji są Holandia, Wielka Brytania, Ukraina, Niemcy. W tym z państwami WNP (nie licząc Rosji) i z tzw. daleką zagranicą Białoruś prowadzi handel ze sporym dodatnim saldem kredytowym. To stwarza możliwości do zainwestowania solidnych środkуw w unowocześnienie białoruskiej gospodarki oraz wzmocnienia waluty narodowej.

Włodzimierz Jakowlew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter