Regiony są w awangardzie

Michaił Miasnikowicz, przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi


Drodzy przyjaciele!

W dniach 7-8 czerwca 2016 roku w Mińsku odbędzie się trzecie Forum Regionów Białorusi i Rosji, w którym jest zaplanowany udział prezydenta Republiki Białoruś Aleksandra Łukaszenki oraz prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina.

Umocnienie przyjaźni i współpracy między Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską, realizacja głębokiej i kompleksowej integracji są priorytetem polityki zagranicznej naszych krajów. Białoruś uważa współpracę z regionami Rosji za jeden z ważnych składników strategicznej współpracy, otwierający szerokie możliwości dla realizacji spójnej i zrównoważonej polityki społeczno-gospodarczej w Państwie Związkowym.

Forum Regionów Białorusi i Rosji stało się wygodnym i popularnym miejscem dla otwartej dyskusji biznesu, władzy i społeczeństwa w najbardziej istotnych obszarach współpracy między naszymi krajami.

Program trzeciego Forum jest obszerny i zróżnicowany. Mamy nadzieję, że to będzie konstruktywna i korzystna wymiana poglądów na temat rozwoju więzi społeczno-kulturowych, współpracy w dziedzinie przemysłu i rolnictwa.

Inicjatywy i zalecenia, projekty handlowe i kontrakty, opracowane w ramach Forum, będą mieć popyt i będą służyć aktywnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu naszych krajów, zwiększeniu dobrobytu białoruskiego i rosyjskiego narodów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Michaił Miasnikowicz, 

przewodniczący Rady Republiki 

Zgromadzenia Narodowego Białorusi
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи