Razem do nowego dnia

W Pałacu Niepodległości odbyła się ceremonia inauguracji nowo wybranego prezydenta Białorusi

W Pałacu Niepodległości odbyła się ceremonia inauguracji nowo wybranego prezydenta Białorusi 

W sali uroczystych ceremonii zebrało się ponad tysiąc zaproszonych osób: urzędnicy wyższego szczebla kraju, posłowie Izby Reprezentantów i członkowie Zgromadzenia Narodowego, przywódcy różnych szczebli, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i goście zagraniczni. Imprezę otworzyła przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Lidzija Jarmoszyna. Ona ogłosiła decyzję CKW w sprawie wyników wyborów prezydenckich i zaprosiła Aleksandra Łukaszenkę do złożenia przysięgi prezydenta. W jej tekście tylko 30 słów, ale one w pełni odzwierciedlają zobowiązania, przyjęte przez głowę państwa:

— Obejmując urząd prezydenta Republiki Białoruś, uroczyście przysięgam wiernie służyć narodowi Republiki Białoruś, szanować i chronić prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegać i bronić Konstytucję Republiki Białoruś, ściśle i sumiennie wykonywać powierzone mi wysokie zobowiązania.

Uderzył hymn. Za chórem słowa głównej pieśni kraju powtarzała publiczność.

Lidzija Jarmoszyna wręczyła Aleksandrowi Łukaszence zaświadczenie prezydenta. Ze słowami gratulacji do niego zwrócili się głowy władzy ustawodawczej i sądowniczej — przewodniczące Rady Republiki Michaił Miasnikowicz i Sądu Konstytucyjnego Piotr Mikłaszewicz. Następnie słowo zabrał prezydent Aleksander Łukaszenka.

Przemówienie prezydenta więcej niż raz było przerywane oklaskami. Jego motywem przewodnim: kraj zachowuje kurs do progresywnego rozwoju, bez wstrząsów i ryzykownych eksperymentów społecznych. Główną postacią — człowiek. Jego potrzebom i oczekiwaniom podlega cała polityka rządowa. Na arenie międzynarodowej nie tworzymy uciążliwości dla sąsiadów. Szanujemy każde suwerenne państwo. Ale takiej samej postawy czekamy także wobec siebie. Jest to ciągła linia rozwoju państwa białoruskiego w ciągu ostatnich dwudziestu lat, i będzie ona nadal.

Druga część uroczystości odbyła się na placu Flagi Państwowej. Tutaj zebrali się żołnierze, reprezentujące wszystkie struktury władzy kraju. Do nich Aleksander Łukaszenka wyszedł w formie Dowódcy. W imieniu wszystkich ludzi w mundurach jednolity tekst przysięgi wierności wobec narodu i wybranego prezydenta odczytał Sekretarz Stanu Rady Bezpieczeństwa Stanisław Zaś:

— Zapewniamy cały naród białoruski i pana Dowódcę, że zawsze jesteśmy gotowi niezawodnie chronić suwerenność i integralność terytorialną naszej Ojczyzny. Dziś, w dniu inauguracji prezydenta Republiki Białoruś, uroczyście zobowiązujemy się z godnością i honorem nieść wysoką rangę obrońców Ojczyzny. Bezinteresownie służyć narodu białoruskiemu i prezydentu Republiki Białoruś. Bronić naszej Ojczyzny odważnie, umiejętnie, nie szczędząc swoich sił i samego życia.

Potrójne “przysięgamy” przetoczyło się przez szeregi wojskowych. Zakończyła się lakoniczna, ale pojemna w treść ceremonia uroczystym marszem straży honoru.

W godzinach popołudniowych w Pałacu Republiki odbył się poświęcony inauguracji prezydenta uroczysty koncert “Razem do nowego dnia”. Na scenie występowali mistrzowie sztuki Białorusi.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи