Уладзімір Саламаха аб тым, чаму мы павінны трымацца адзін аднаго

Разам справімся

Лаўрэат першай Нацыянальнай літаратурнай прэміі празаік Уладзімір Саламаха ведае, чаму мы павінны трымацца адзін аднаго.— Уладзімір Пятровіч, віншую вас з высокай узнагародай, Нацыянальнай прэміяй у галіне літаратуры, якая ў гэтым годзе ўручалася ўпершыню. Што для вас яна азначае?

— Дзякуй за віншаванне. Што азначае?.. Тое, што і мая асабістая пісьменніцкая праца, як і праца кожнага грамадзяніна, патрэбна людзям, дзяржаве. Прэмія мае статус нацыянальнай. Вядома ж, гэта сведчыць аб той вялікай увазе, якая ў нашай краіне надаецца працы літаратараў. А нас, лаўрэатаў, ажно шэсць. Працуем мы ў розных літжанрах. І ўзрост у нас розны, ад зусім маладога творцы, таленавітага крытыка Дзяніса Марціновіча, да такіх, скажам, летных, як мы з публіцыстам Міхаілам Шыманскім. Нацыянальная да многага абавязвае. Хочацца і надалей працаваць не толькі для сябе, а дзеля людзей, дзеля дзяржавы. Пісьменніцкая карысць, можа, не толькі і не столькі вымяраецца нечым матэрыяльным, колькі духоўнымі здабыткамі: ты нешта сваё сказаў людзям пра свет жыцця, некаму ад твайго твора стала лепш, некага ён усхваляваў, запрасіў падумаць пра час, пра сябе і людзей, асэнсаваць рэчаіснасць. І калі ты ўрэшце рэшт атрымліваеш чытацкія водгукі не толькі ў нас, але і аднекуль з Расіі ці з іншай былой рэспублікі некалі вялікай краіны, а такіх водгукаў нямала, дык гэта надае творчыя сілы…— Вас ведаюць не толькі ў нас у Беларусі…

— Магчыма… У асноўным дзякуючы знакамітаму расійскаму часопісу «Наш современник». Там за апошнія некалькі гадоў у маім перакладзе на рускую мову надрукаваны тры аповесці з кнігі «…І няма шляху чужога», а таксама толькі што, у 8-м нумары, з’явілася другая аповесць з трылогіі, якая і дала назву кнізе. Зрэшты, нашу літаратуру, заўважу, чытаюць не толькі ў нас — творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца на многія мовы.

— Якая яна, наша літаратура, на вашу думку?

— Годная. Я часта кажу, што ў літаратуры ўсё як і ў жыцці. Калі годнае грамадства, а ў нас яно вельмі годнае, і ўсё ў нас як у людзей, ці яшчэ і крышачку лепш, то і літаратура таксама такая. І дзяржава ў нас годная. Яна свая, незалежная, у ёй ладам жывуць прадстаўнікі амаль 150 нацыянальнасцей і народнасцей, людзі рознага веравызнання. Наша літаратура лічылася і лічыцца не толькі ў нас, але і далёка за межамі краіны гуманістычнай, стваральнай, яна заклікае да дабрыні і справядлівасці. Між іншым, з-за гэтага яна часам таму-сяму муліць, той-сёй яе хоча прынізіць, і не ўсім яна падабаецца менавіта таму, што яна такая.

— Дык што рабіць?

— Ведаеце, не звяртаць на гэта ўвагі. Працаваць, як працуюць нашы творцы… У нас нямала выдатных майстроў слова. Дарэчы, не толькі беларусаў, але і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей, якія пішуць на дзвюх нашых дзяржаўных мовах. Гэтыя творцы не разменьваюцца, як кажуць, на «сиеминутные» дрындушкі, іх творы вывучаюцца ў школах і ВНУ — літаратура ж у нас не выведзена з адукацыі, а гэта найвялікшае яе прызнанне — іх творы таксама адзначаюцца дзяржавай і, веру, будуць адзначацца.

У нас шмат таленавітай моладзі, з якой працуюць Саюз пісьменнікаў Беларусі, дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы, ды і асобныя літаратары… І нямала хто з маладых, пералічваць не буду — чытайце, здзіўляе сваім светапоглядам і талентам, што таксама вельмі радуе.

— Ведаю, што «…І няма шляху чужога» вы пачыналі пісаць яшчэ ў маладосці. Ведаю, што вас на першых кроках у літаратуру падтрымлівалі некаторыя слынныя майстры слова…

— У нашай літаратуры спакон веку такая традыцыя: маладым увага… Але пры гэтым і патрабаванні адпаведныя… Так было і са мной, і з маімі равеснікамі… Гэта прывучае да адказнасці: працуй, пераапрацоўвай, шукай, вывучай, ашчадна стаўся да слова і… не задзірай носа, калі раптам пахваляць. Усё, заганарыўся, уяўляеш сябе «вялікім і важным» — скончыўся як літаратар. Пісьменнік павінен працаваць як раб. Розніца толькі ў тым, што такое тваё «знясільванне» ўрэшце рэшт прыносіць табе асалоду. Праўда, часовую: напісаў, надрукавалі, адзначылі, а ты ўсё адно сумняешся… І цяпер, можа, больш, чым у маладосці… Звернемся да яе.

Я з пасляваенных вясковых дзяцей. Бацька франтавік. Амаль усе дарослыя аднавяскоўцы франтавікі і партызаны. Нарадзіўся ў вёсцы Бераснёўка Кіраўскага раёна. Калі мне было чатыры гады, сям’я пераехала ў леспрамгасаўскі Скачок — тры кіламетры ад Бераснёўкі. З маленства чуў ад бацькі, аднавяскоўцаў іх расповеды пра вайну, пра чалавека на ёй.

— А што найбольш запомнілася?

— Запомнілася найбольш, што гаварылі не пра тое, як стралялі, а як паводзіў сябе чалавек у той або іншай сітуацыі. Як цяжка другі раз яму было застацца чалавекам, але ён ім заставаўся… І на фронце, і тут, у акупацыі. У вайну ў нашым раёне было спалена шмат вёсак разам з жыхарамі. Успомніце Баркі, якія ў Хатыні пазначаны: нават нельга назваць лічбу — жыццё лічбы не мае… Маю бабулю Вольгу немцы жывою спалілі на вачах у маёй маці. Незагойныя пякельныя раны ад усяго гэтага з маленства не давалі мне спакою і не даюць. І першыя мае апавяданні, напрыклад, «Жыць тры дні» (перакладзена на розныя мовы), «Яўменава хата» і іншыя звязаны з вайной: спроба асэнсаваць чалавека на ёй у гранічных абставінах. Амаль у 30 гадоў — тады ў літаратуру прыходзілі больш-менш сталымі людзьмі, што правамерна, — я напісаў аповесць «Дамба». У ёй паспрабаваў паглядзець на ўзаемаадносіны паміж людзьмі, якія перажылі гора акупацыі і якія былі па розныя бакі ў час яе. Надрукаваў... 

— І што?

— Бацька прачытаў і сказаў: «Рана ўзяўся за гэта, ці зразумееш усё, што было…» Старэйшыя пісьменнікі-франтавікі папярэдзілі: «Пачакай, што ты пра вайну ведаеш? Пасталей».

Не ведаю, ці пасталеў, але «…І няма шляху чужога», «Не цурайся веры сваёй» і заключная аповесць трылогіі (трымаю, напісаў, але пакуль не друкую) заснаваны на матэрыяле і падзеях той «Дамбы». Той-сёй з калег нават папракаў, маўляў, узяўся за старое… Для каго як. Памяць старой не бывае. Для мяне — незагойнае, не адпускае… І калі палічу неабходным, буду дапрацоўваць. І яшчэ: сёння падзеі вайны асэнсоўваюць унукі і нават праўнукі ветэранаў. Гэта трэба падтрымліваць.

— Падзеі для сваіх твораў вы бераце з жыцця сваіх землякоў і аднавяскоўцаў, са свайго роду. Атрымліваецца, што і характары іх…

— Так, Таццяна, найчасцей так. Мае землякі, людзі розных пакаленняў — простыя зямныя людзі. Лесарубы, хлебаробы. Прататыпы маіх твораў у асноўным яны. Мае землякі і аднавяскоўцы для мяне вельмі блізкія і дарагія. Варта толькі прыгледзецца да земляка, да яго сям’і, да яго роду — і можна пісаць і пісаць пра жыццё. Гэта невычэрпная крыніца матэрыялу, гэта непаўторныя характары. Чалавек, калі ён чалавек, усюды адначасова і аднолькавы, і непаўторны… Паспрабуй зразумець яго душу, чаму ён такі ў розных жыццёвых сітуацыях.

— Ёсць сёння сувязь з роднай зямлёй, з яе людзьмі?

— Ёсць. І яна непарыўная, хоць зараз я не так ужо і часта езджу ў Скачок. Бацькі памерлі, змяняюцца пакаленні людзей. Але помню ўсіх: Беляговых, Краўчанкаў, Сіваковых, Сураўцоў, Бычковых, Белабародавых, Пархамовічаў, Івановых, Кушаваравых, Гурыных, Русецкіх, Рыжкевічаў, Саламахаў (аднаго прозвішча з намі) і многіх іншых — усіх не пералічыць. Усе яны простыя зямныя людзі. Кожны са сваім характарам, часам даволі складаным (а мы з вамі?), але добрыя, мудрыя ў сваёй прастаце і шчырасці, у гатоўнасці заўсёды дапамагчы. Помню з маленства: у радасці і горы яны ўсе былі разам з маімі бацькамі ці мае бацькі з імі. І часам асобныя рысы іх характараў пераношу ў свае творы. І асабліва жанчын. Пакутніцы ваенных часоў, яны нялёгка жылі пасля вайны, гадуючы нас, іх часта крыўдзіла жыццё, але ніхто з іх не страціў чалавечнасці… І калі вось зараз, размаўляючы з вамі, успамінаю ўсіх іх, кажу: «Нашы маці — святыя пакутніцы нашай зямлі». І наогул жанчыны таго пакалення такія. І бачу працяг іх святасці іншай ужо, дзякуй Богу, не пакутніц, у сённяшніх маці, калі яна маці…

— Гэты падтэкст, як мне здаецца, пра святых пакутніц, даволі выразна гучыць і ў вашай аповесці «Расступіся, зямля…», яна таксама ў кнізе «…І няма шляху чужога».

— Вы заўважылі?.. Дзякуй, Таццяна.

— А тэма: часам абражаная, зняважаная, пакрыўджаная і ў вайну, і пасля, ды кім, аднавяскоўцам, маці пераадольвае ўсё і застаецца чалавечнай — яна таксама са Скачка? З дзяцінства?

— І са Скачка, і не. Збіральны вобраз. У нас у пасёлку было прынята працаваць з самага дзяцінства. Хлопцы і дзяўчаты ўжо з сёмага класа летам працавалі ў дарожніках. Я, мая сястра Валянціна, брат Аляксандр таксама рабілі, як і ўсе. Побач з пасялковымі жанчынамі былі і ўдовы. Шмат чуў ад іх… А пасля школы я два гады працаваў у Кіраўскай раённай газеце. Неяк быў у адной вёсцы, аддаленай ад райцэнтра. 1966 год. Лета. Каля вясковай крамы стаяла і плакала жанчына. Ведаеце, няма нічога страшней на свеце, як слёзы жанчыны ад крыўды, несуцешнага гора… Я, па-сутнасці, яшчэ хлапчук, 17 гадоў. Як мог, паспрабаваў суцешыць. Уяўляеце «бар’ер» у паняцці жыцця паміж ёй і мной? Ух, як цяжка мне далося загаварыць з ёй, дазнацца, чаму яна плача… Сказала чаму. І гэты яе расповед, яе несуцешнае, незагойнае, асабістае гора не давала мне спакою шмат гадоў, і не дае: о, колькі яшчэ людзей мае патрэбу ў абароне ад несправядлівасці, якую часам праяўляе які-небудзь мярзотны чыноўнічак падалей ад людзей… А несправядлівасць, зло, пачварства настолькі жывучыя, што, калі бачыш іх, хочацца закрычаць, як закрычала тады пры мне тая жанчына: «Расступіся, зямля!..» Вядома, літаратурна правільна «развергніся», але як было сказана, так і павінна быць у творы… І чалавек не павінен быць адзін.

— Значыць, як вы сказалі на ўручэнні вам прэміі, мы заўсёды і ўсюды, незалежна ад нашых пасад, званняў і гэтак далей, павінны быць разам, каб…

— Так, Таццяна, менавіта так: разам. Скажу больш: таму што ўсе мы ў нашай краіне разам: і калі нам добра, і калі надараюцца якія цяжкасці — у нас лад і спакой. Мы ж бачым, які свет вакол нас, там, дзе разрываецца гэтая повязь. Так, зараз у нас ёсць сякія-такія праблемы, таму што ў свеце, які акружае нас, яны нарадзіліся і не маглі нас абысці. Гэта ж кожнаму зразумела. Ну і што? Ды мы ўсе разам справімся з імі… Я вось перад нашай гаворкай паглядзеў у інтэрнэце рэйтынг кіраўніка нашай дзяржавы Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі, з якім мы разам столькі ўжо пераадолелі ў жыцці, і ў каторы раз пераканаўся ў правільнасці гэтага «разам». Так што не будзем забываць гэта і будзем заўсёды трымацца адзін аднаго. Зрэшты, пра гэта я і пішу: няма для сапраўднага чалавека шляху чужога, няма…

— Дзякуй вам, Уладзімір Пятровіч, за размову.

— І вам дзякуй. Усім чытачам маёй любімай «Сельской газеты» жадаю спакою, дабрабыту, а таксама заставацца такімі ж добрымі і мудрымі, якімі яны былі і ёсць.

uskova@sb.by

Фота Кастуся ДРОБАВА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter