Równowaga handlowa

Białorusko-polska współpraca gospodarcza ma pozytywną tendencję rozwoju.
Biaіorusko-polska wspуіpraca gospodarcza ma pozytywn± tendencjк rozwoju. Fakt ten zaznaczony zostaі w trakcie spotkania Ambasadora Biaіorusi w Polsce Pawіa Јatuszko i Prezesa Polsko-Biaіoruskiej Izby Handlowo-Przemysіowej Jуzefa Јochowskiego. I tak, wedіug wynikуw o¶miu miesiкcy bieї±cego roku, obrуt towarowy pomiкdzy Biaіorusi± i Polsk± zwiкkszyі siк o 27% w porуwnaniu z analogicznym okresem 2004 roku i wyniуsі 913,5 milionуw dolarуw USA. Biaіoruski eksport rуwnieї zwiкkszyі siк o 27% i wyniуsі 55165 milionуw dolarуw USA. Zwiкkszyі siк teї import polskich towarуw na Biaіoru¶. Paweі Јatuszko i Jуzef Јochowski zaznaczyli, їe tendencja ta ¶wiadczy o obopуlnie korzystnym charakterze rozwoju obustronnych kontaktуw gospodarczych i kooperacji pomiкdzy podmiotami gospodarczymi z Biaіorusi i Polski.

W trakcie spotkania gіowa misji dyplomatycznej i kierownik Izby rozpatrzyli szereg innych kwestii, dotycz±cych rozwoju wspуіpracy gospodarczej. W szczegуlno¶ci za¶ — sprawк przeprowadzenia w roku 2006 seminarium “Dobros±siedztwo” z udziaіem przedstawicieli biznesu z Biaіorusi i Polski oraz seminarium dotycz±cego rozwoju turystyki, w tym z wykorzystaniem niedawno otwartych przej¶ж pogranicznych w Puszczy Biaіowieskiej oraz na Kanale Augustowskim.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter