Źródło lekkiej ropy naftowej

Czy możliwe jest białoruskie wydobycie ropy i gazu w Rosji?
Nad kwestią dostępu Białorusi do rosyjskich złуż ropy i gazu na szczeblu oficjalnym dyskutuje się już od końca lat 90ch ubiegłego stulecia. W ubiegłym roku strony umуwiły się co do tego, że kwestia ta zostanie rozwiązana pozytywnie, natomiast szczegуłami zajmą się resorty i podmioty gospodarcze. Obecnie trwają konkretne negocjacje co do wspomnianego powyżej problemu.
W wielu zagranicznych uniach gospodarczych — w Zachodniej Afryce Rуwnikowej, w ASEAN, we Wspуlnocie Karaibskiej — rangę międzypaństwowych posiadają, na przykład, nie tylko złoża zasobуw naturalnych, lecz rуwnież przedsiębiorstwa je przerabiające. Podobny pomysł legł u podstaw niedawnej wspуlnej inicjatywy Sudanu, Jemenu i Erytrei, ktуre mają zamiar utworzyć Stowarzyszenie państw basenu Morza Czerwonego. Zamiar nabycia przez Białoruś dwуch złуż ropy naftowej w Rosji potwierdził niedawno zastępca prezesa koncernu “Belnieftiechim” Michał Osipienko. Powiedział rуwnież, że chodzi o nabycie dwуch szybуw z rocznym debetem po 15 mln. ton. Lecz jak wynika z jego słуw, Białorusi na razie nie odpowiada cena, ktуrej żądają rosyjskie firmy.
— W tej chwili trwają badania pod kierownictwem specjalistуw z Białorusi i ich rosyjskich kolegуw, mające na celu ustalenie rzeczywistej wartości szybуw — podkreślił Michał Osipienko.
Białoruskiej stronie opłaca się wydobywać ropę ze złуż posiadających tak zwaną “lekką” ropę, ktуrej koszty własne wydobycia są niższe, a właściwości podobne do jasnej ropy białoruskiej. Czyli można je mieszać i przerabiać na Białorusi. W ten sposуb strona białoruska uniknie podwyżek na sprowadzane z Rosji ropę i gaz. Ale wielu białoruskich analitykуw i środkуw przekazu masowego zadaje sobie pytanie: czy rosyjski przemysł gazowo-naftowy zrezygnuje tak łatwo z pokusy podwyższania cen? I jaka będzie stawka na przepompowywanie ropy na Białoruś? Oficjalnych odpowiedzi na razie nie ma. Ale obydwie strony analizują obecnie warianty białoruskich płatności za sprowadzanie wydobywanej przez Białorusinуw rosyjskiej ropy.
Należy nadmienić, że rosyjskie firmy, ktуre dostarczają ropę na Białoruś i eksportują ją przez nasze państwo, nie płacą białoruskiego cła, ktуre wynosi w tej chwili ponad 200 dolarуw za tonę. Natomiast istniejące na Białorusi niskie cła eksportowe motywują rosyjskie firmy naftowe, aby dostarczać te produkty do Europy właśnie przez Białoruś. Strona białoruska liczy, że rosyjscy negocjatorzy wezmą pod uwagę wspomniane powyżej białoruskie ulgi i obniżą ceny na złoża..

Irina Trofiłowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter