Punkty zainteresowań

Egipt zainteresowany jest zwiększeniem dostaw produkcji z Białorus
Powiedział o tym premier Egiptu Ahmed Nazif podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Sergiuszem Martynowem. Oficjalna wizyta głowy białoruskiego resortu polityki zagranicznej do Republiki Arabskiej Egipt odbywała się w lutym.

W trakcie negocjacji Ahmed Nazif poparł zamiary Białorusi co do zwiększenia zakresu montażu traktorуw “Belarus” oraz pojazdуw “MAZ” na terenie Egiptu. Strony umуwiły się co do zbadania możliwości stworzenia w Egipcie nowych białoruskich zakładуw montażowych, w tym w celu dostaw produkcji do krajуw Bliskiego Wschodu oraz Afryki Pуłnocnej.

Wypowiedziano rуwnież zainteresowanie realizacją potencjału naukowo-technicznego przede wszystkim drogą wykorzystania przez Egipt białoruskich wynalazkуw naukowych. Strony umуwiły się co do rozpatrzenia możliwości likwidacji istniejących barier w handlu wzajemnym, w tym drogą zawarcia odpowiednich umуw.

Premier Egiptu wyraził szczegуlne zainteresowanie aktywizacją wspуłpracy z białoruskimi uczelniami wyższymi w sprawie studiуw egipskich studentуw.
W trakcie spotkania zaznaczono bliskość stanowisk w kwestiach stosunkуw międzynarodowych. Kursy rządуw na rozwуj gospodarek narodowych oraz istnienie bazy umowno-prawnej pomiędzy Białorusią i Egiptem tworzą warunki sprzyjające rozszerzeniu wspуłdziałania. W ciągu roku 2005 zakres handlu wzajemnego zwiększył się o 50% i osiągnął 38 milionуw dolarуw USA.

Ahmed Nazif wyraził zamiar odwiedzenia Białorusi w ciągu najbliższych miesięcy z delegacją kręgуw biznesowych i naukowych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter