Przyszłość elektroniczna na podstawie naukowej

W Mińsku odbył się 5. Międzynarodowy kongres “Wspólnota elektroniczna. Park Zaawansowanych Technologii. Bezpieczne załączniki telematyczne”.
W Miсsku odbyі siк 5. Miкdzynarodowy kongres “Wspуlnota elektroniczna. Park Zaawansowanych Technologii. Bezpieczne zaі±czniki telematyczne”.

W ci±gu dwуch dni w sali konferencyjnej prezydium Narodowej Akademii Nauk my¶l naukowa kolektywnie pracowaіa na rzecz informacyjno-elektronicznej przyszіo¶ci kraju: analizowano problemy zwi±zane ze stworzeniem biaіoruskiej “doliny sylikonowej”, rozwojem bezpiecznego ¶rodowiska informacyjnego. Problemy wdroїenia i zastosowania nauczania elektronicznego, elektronicznych systemуw operacji bankowych, kodowania kreskowego, kontroli przewozуw іadunkуw, telemedycyny, zawarcia transakcji — wszystko to zostaіo przedyskutowane. Przeanalizowano rуwnieї proces realizacji paсstwowego programu informatyzacji “Biaіoru¶ Elektroniczna”. W szczegуlno¶ci za¶ uczeni omуwili, w jaki sposуb naleїy zorganizowaж bezpieczny dostкp do zasobуw informacyjnych, przeciwdziaіaж kiberprzestкpczo¶ci w dziedzinie IT-technologii. Aktualnie zabrzmiaі rуwnieї temat dostкpu elektronicznego do zasobуw informacyjnych Biblioteki Narodowej.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи