Przyszłość to więź pomiędzy teraźniejszością i przeszłością

<img class="imgr" alt="Dyrektor generalny UNESCO Irina Bokowa" src="http://www.belarus-magazine.by/belpl/data/upimages/2009/0001-009-384.jpg">[b]Białoruś i UNESCO kontynuują aktywną wspуłpracę w dziedzinie kultury, nauki i oświaty[/b]<br />UNESCO należy do organizacji, ktуrych działalność nie  jest obciążona podtekstem politycznym. Prawdopodobnie właśnie dlatego wspуłpraca Białorusi z tą organizacją jest tak bardzo intensywna. Bieżący rok jest jubileuszowy dla naszego członkostwa w organizacji — 60 lat. Zresztą podobnie jak dla innych krajуw — byłych republik ZSRR. Dyrektor generalny UNESCO Irina Bokowa z tej okazji złożyła wizytę w krajach, ktуre obchodzą rocznicę. Najpierw przyjechała do Minska. Podczas spotkania z prezydentem porozmawiała o perspektywach wspуłpracy Białorusi i organizacji, na ktуrej czele stoi.
[b]Białoruś i UNESCO kontynuują aktywną wspуłpracę w dziedzinie kultury, nauki i oświaty[/b]

Dyrektor generalny UNESCO Irina BokowaUNESCO należy do organizacji, ktуrych działalność nie jest obciążona podtekstem politycznym. Prawdopodobnie właśnie dlatego wspуłpraca Białorusi z tą organizacją jest tak bardzo intensywna. Bieżący rok jest jubileuszowy dla naszego członkostwa w organizacji — 60 lat. Zresztą podobnie jak dla innych krajуw — byłych republik ZSRR. Dyrektor generalny UNESCO Irina Bokowa z tej okazji złożyła wizytę w krajach, ktуre obchodzą rocznicę. Najpierw przyjechała do Minska. Podczas spotkania z prezydentem porozmawiała o perspektywach wspуłpracy Białorusi i organizacji, na ktуrej czele stoi.
Irina Bokowa pochodzi z Bułgarii. Na początku spotkania prezydent zwrуcił na to uwagę. Białoruś i Bułgarię łączą ciepłe stosunki jeszcze od czasуw radzieckich. Chociaż jako wspуłczesny dygnitarz europejski ma ona inny stosunek do tych kart historii. W naszych czasach Białorusini szczerze kochają Złote Piaski, Słoneczny Brzeg, Nesebyr i Sozopol. Skoro tak, kontakty z reprezentantami narodu bułgarskiego rуwnież sprawiają przyjemność. Dobrze rozumiemy się nawzajem.
Wśrуd podstawowych zadań UNESCO jest wspуłpraca państw na rzecz bezpieczeństwa poprzez naukę, oświatę i kulturę. Znaczenie tych celуw Alaksandr Łukaszenka szczegуlnie podkreślił. Właśnie one mogą wpływać na zbliżenie, a nie odwrotnie. Szefowej organizacji na pewno warto było przyjechać do kraju, gdzie 5 procent PKB wydaje się na oświatę. O trosce państwa o rozwуj nauki tym bardziej wszyscy wiedzą. Jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe, przyszło mi na myśl: szkoda, że Irina Bokowa nie przyjechała nieco wcześniej, gdy prezydentowi pokazywano odtworzoną produkcję pasуw typu słuckiego. Zresztą przyjechać tu może każdy chętny w dowolnej chwili, jak do każdego ważnego dla Białorusinуw miejsca, zachowującego pamięć o naszej historii.
W przyszłej wspуłpracy z UNESCO widzimy tylko jasne odcienia. Prezydent zapewnił gościa:
— Zawsze możecie na nas liczyć w organizacji. Zawsze będziemy wspierać wasze inicjatywy. Tym bardziej, że są potrzebne i korzystne nie tylko dla nas, ale i dla całej ludzkości.
Irina Bokowa podziękowała za te słowa. W trakcie rozmowy podzieliła się swoimi wrażeniami po spotkaniu z białoruskimi studentami. Powiedziała, że nie tylko posiadają wiedzę, szczerze interesują się kwestią zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Doszła do wniosku:
— Jeśli młodzi ludzie znają swoją historię, jeśli wierzą w swoją tożsamość, będą bardziej tolerancyjni wobec innych narodуw. Będą pewniej patrzeć w przyszłość i będą bardziej nastawieni na rozwiązanie problemуw wspуłczesności.
To opinia obcokrajowca. Potwierdza słuszność wybranej drogi, odrodzenia wartości, wyjaśnienia młodej generacji, po co to jest potrzebne. Te ziarna spadają na podatny grunt.

[i]Od momentu wejścia do UNESCO Białoruś czterokrotnie wybierano członkiem Rady Wykonawczej organizacji, kilkakrotnie do organуw wspomagających. W chwili obecnej nasz kraj jest członkiem Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej programu UNESCO Człowiek i Biosfera oraz rady międzyrządowej Międzynarodowego Programu Rozwoju Komunikacji.[/i]
Dzjanнs [b]Krymaŭ[/b]
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter