Przystępne słowo w zaawansowanym formacie

[b]Dziś na Białorusi można transmitować wiadomości w ciągu kilku sekund, czytać gazety na tablecie i w telefonach komórkowych i oglądać dzięki białoruskim telewizorom 3D. Mogli w tym się przekonać zwiedzający XX Międzynarodowych Targów Specjalistycznych i Kongresu Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Bankowych TIBO oraz XVII Międzynarodowej Wystawy Specjalistycznej Media na Białorusi.[/b]
Dziś na Białorusi można transmitować wiadomości w ciągu kilku sekund, czytać gazety na tablecie i w telefonach komуrkowych i oglądać dzięki białoruskim telewizorom 3D. Mogli w tym się przekonać zwiedzający XX Międzynarodowych Targуw Specjalistycznych i Kongresu Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Bankowych TIBO oraz XVII Międzynarodowej Wystawy Specjalistycznej Media na Białorusi.

Wspуłczesne społeczeństwo trudno sobie wyobrazić bez nowych technologii. Żyjemy w wieku ciągłego ruchu, przyśpieszenia i rozwoju. Rewolucja informacyjna stwarza warunki technologiczne do powstania setek nowych usług i produktуw, zapewniając rozwуj gospodarki światowej. Ta globalna fala informacyjna pochłania rуwnież nasz kraj. Jak powiedział w orędziu do narodu białoruskiego i Zgromadzenia Narodowego prezydent Aleksander Łukaszenko, informatyzacja społeczeństwa powinna stać się projektem ogуlnonarodowym, obejmującym wszystkie bez wyjątku dziedziny życia i sprzyjającym odnowie państwa.
Warto powiedzieć, że nad wykonaniem tego zadania pracują już specjaliści z rуżnych branż. Dowodem na to mogą być rozwiązania innowacyjne i nowości technologiczne zaprezentowane podczas XX Międzynarodowych Targуw Specjalistycznych i Kongresu Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Bankowych TIBO oraz XVII Międzynarodowej Wystawy Specjalistycznej Media na Białorusi.
Iść w nogę z czasem starają się białoruscy specjaliści we wszystkich dziedzinach życia. Zaczynając od operatorуw telefonii komуrkowej i lekarzy oraz kończąc firmami turystycznymi. Szczegуlną uwagę nadaje się mediom. Przecież chodzi nie tylko o informatyzację, ale i o informowanie społeczeństwa. Dziś prawie wszystkie periodyki mają wersje internetowe, galerie multimedialne, dziennikarze prowadzą blogi i porozumiewają się z czytelnikami w serwisach społecznościowych.
Wersje internetowe białoruskich środkуw masowego przekazu stały się powszechnie dostępnym źrуdłem świeżych informacji, powiedział pierwszy wiceszef administracji prezydenta Aleksander Radźkow, czytając słowo powitalne prezydenta Białorusi podczas otwarcia XVII Międzynarodowej Wystawy Specjalistycznej Media na Białorusi i XX Międzynarodowych Targуw Specjalistycznych i Kongresu Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Bankowych TIBO 2013.
Nie przypadkiem technologie cyfrowe aktywnie wdraża się w mediach. Jak powiedział sekretarz stanu Państwa Związkowego Białorusi i Rosji Grzegorz Rapota, “kto dysponuje informacją, ten panuje nad światem”. Dlatego powstał pomysł stworzenia wspуlnego obszaru informacyjnego.
— Dziś świat mediуw rozwija się w taki sposуb, że obszar informacyjny staje się wspуlny sam, bez żadnego wysiłku. Przede wszystkim dzięki Internetowi — uważa Grzegorz Rapota. — Sens naszych starań — stworzyć warunki, by ten obszar rozwijał się i nie rozpadał.
To, że wystawa Media na Białorusi odbywa się w tym samym pomieszczeniu i w tym samym czasie, co targi nowoczesnych technologii TIBO 2013, nie jest zbiegiem okoliczności. Nowoczesne technologie i prasa są niepodzielne. Każdy chętny może przeglądać wersję internetową lub pdf większości periodykуw na tablecie. Połączenie video pozwala przyspieszyć transmisję danych w miejscu. Nowe centralizowane stacje telefoniczne poprawiają jakość. Nowoczesne technologie pozwalają szybciej stworzyć, przetworzyć i dostarczyć do czytelnika najświeższy i najbardziej aktualny tekst.
Szybko awansują technologie wizualne, podczas TIBO zaprezentowano systemy śledzenia, telewizory 3D białoruskiego producenta i systemy automatycznej rejestracji wypadkуw drogowych. Koncern Horizont przedstawił koncepcję wdrożenia na Białorusi telewizji cyfrowej. Za pomocą technologii inteligentny dom, zaprezentowanej przez Beltelecom, można zdalnie sterować sprzętem domowym, światłem i ogrzewaniem.
— Na Białorusi istotną uwagę nadaje się rozwojowi dziedziny zaawansowanych technologii — powiedział podczas otwarcia wystawy wicepremier Białorusi Anatol Kalinin. — W kraju stworzono cały system: funkcjonuje technopolia, Ministerstwo Łączności i Informatyzacji, ktуre w 2012 roku przyniosły do skarbonki eksportu usług państwa ponad 500 milionуw dolarуw USA. Jestem pewien, że wystawy pozwolą zwiększyć wpływy Białorusi w dziedzinie technologii informatycznych.
Z tym, że targi międzynarodowe TIBO i wystawa Media na Białorusi są perspektywicznymi placуwkami gospodarczymi i inwestycyjnymi, zgodzili się rуwnież goście zagraniczni.
— Stworzono wszelkie warunki do prezentacji nowych osiągnięć. Udostępniono możliwości do przedyskutowania aktualnych problemуw w dziedzinie nowoczesnych technologii, mediуw i do zawarcia transakcji — powiedział minister łączności i technologii informatycznych Azerbejdżanu Ali Abbasov Mammad oglu.
Swoje najnowsze opracowania i rozwiązania technologiczne podczas wystaw zaprezentowało ponad trzysta firm z trzynastu państw świata i około 600 periodykуw z Białorusi, Rosji, Chin, Indii, Kuby i Wenezueli. Swoje stoiska zaprezentowały nie tylko duże spуłki stołeczne, ale i regiony kraju, co pozwala porуwnać poziom i efektywność wykorzystania technologii komunikacyjno-informatycznych w regionalnym przekroju. Na stoisku obwodu homelskiego, zwiedzającym proponowano obejrzeć wirtualną panoramę 3D miasta Pietrykуw i system dziennikуw online dla rodzicуw. Na stoisku mediуw obwodu mińskiego zaprezentowano nową wersję strony internetowej Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Mińsku z usługami elektronicznego sekretariatu. Jak powiedział wiceminister informacji Włodzimierz Matusiewicz, dziś dla mediуw ważną strefą jest wdrożenie nowoczesnych technologii:
— Aktualny na przykład jest format komуrkowy. To, co opublikowano w gazecie, powinien mieć czytelnik na tablecie, w telefonie komуrkowym. Ponad połowa ludności Białorusi aktywnie korzysta z Internetu, dlatego jeśli środki masowego przekazu chcą być popularne, w tym w środowisku młodzieżowym, powinny opanować nowe formaty. Nie przypadkiem hasłem XVII wystawy Media na Białorusi jest: Konwergencja, multimedialność, interaktywność.

Wasyl Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи