Białoruś należy do grona pięciu czołowych partnerów handlowych Rosji

Przepisy przeciwnego kierunku ruchu

Regiony szukają nowych form współpracy w różnych dziedzinach
Od kilku lat wielkość wymiany handlowej między Białorusią i Rosją stanowi wielką kwotę — około 40 miliardów dolarów USA. Białoruś należy do grona pięciu czołowych partnerów handlowych Rosji. Rosja tradycyjnie jest głównym partnerem handlowym Białorusi. Nabiera obrotów kooperacja produkcyjna, współpraca innowacyjna. Jest to między innymi wynik współpracy na poziomie regionalnym, wdrożenia nowych form wspólnej działalności. Umowy o współpracę łączą Białoruś prawie ze wszystkimi podmiotami Federacji Rosyjskiej. Co roku do Mińska przyjeżdżają oficjalne delegacje 10-15 rosyjskich regionów. Od początku bieżącego roku kontakty gospodarcze znacznie się aktywizowały.


Kurs na innowacje

Aktywną wspólną działalność Białoruś i obwód niżnonowogrodzki prowadzą na wspólnym białorusko-rosyjskim obszarze naukowo-oświatowym. Jej symbolem można nazwać wspólną budowę według rosyjskiego projektu pierwszej na Białorusi elektrowni jądrowej. W obwodzie niżnonowogrodzkim dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej produkuje się zespoły i agregaty. Generalnym wykonawcą budowy jest rosyjskie przedsiębiorstwo NIAEP-ASE. Niedawno na czele delegacji do Mińska przyjechał z wizytą gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego Walerij Szancew. Zwrócił uwagę na wspólne kształcenie specjalistów dla budowy i użytkowania elektrowni jądrowej.

Na Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym, gdzie kształci się przyszłych pracowników elektrowni jądrowej, powiedziano, że zgodnie z umową o współpracę między uczelniami praktykę przeddyplomową studenci odbywają w organizacjach branży jądrowej w obwodzie niżnonowogrodzkim. Odbywają staże na Katedrze Elektrowni Jądrowych Niżnonowogrodzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego — cieszącej się uznaniem uczelni, kształcącej kadrę dla obiektów energetycznych Rosji. Najlepsi absolwenci Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Wspólnie opracowuje się programy edukacyjne, podręczniki i materiały dydaktyczne, trwa wymiana elektronicznych zasobów edukacyjnych. Podczas wakacji wspólny białorusko-rosyjski hufiec studencki regularnie pracuje na placu budowy Białoruskiej Elektrowni Jądrowej.

Do Niżnonowogrodzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego z wizytą przyjechała delegacja Ministerstwa Edukacji Białorusi. Gospodarze pokazali wszystko, co mają do dyspozycji: bazę naukowo-badawczą, ośrodek energii jądrowej, katedrę bazową w NIAEP. Wynikiem stało się podpisanie planu współpracy w okresie do 2020 roku. Zgodnie z nim na Białorusi wydano między innymi podręcznik o podstawowym wyposażeniu elektrowni jądrowych z reaktorami na prędkich neutronach.

Dla Rosjan współpraca z białoruską uczelnią również jest pożyteczna. W Instytucie Podnoszenia Kwalifikacji i Kształcenia Kadry odbyły się szkolenia dla trzech grup rosyjskich specjalistów w zakresie radioelektroniki i innych dziedzin. Aktywnie wymieniają się wiedzą również wykładowcy dwóch uniwersytetów.

Wysoko ocenił współpracę uczelni zastępca sekretarza stanu Państwa Związkowego Aleksiej Kubrin:

— Od trzech lat na bazie Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego odbywają się fora uczelni technicznych Państwa Związkowego, w których najbardziej aktywnie uczestniczy Niżnonowogrodzki Państwowy Uniwersytet Techniczny. Oprócz współpracy w zakresie energetyki jądrowej doskonali się współpraca w zakresie technologii informatycznych, materiałoznawstwa. Uważamy, że to połączenie stanowi podstawę kształtowania wspólnego obszaru technologicznego i naukowego szerokiego koła białoruskich i rosyjskich uczelni, nie tylko technicznych.

Potwierdzają te słowa również wyniki negocjacji, które odbyły się w Mińsku w trakcie wizyty niżnonowogrodzkiej delegacji. Goście dowiedzieli się o możliwościach kilku białoruskich uczelni. O perspektywach rozszerzenia współpracy porozmawiali minister edukacji Białorusi Michaił Żuraukou i minister edukacji obwodu niżnonowogrodzkiego Siergiej Naumow. Porozumieli się w sprawie kształcenia zawodowego, co jest bardzo aktualne dla Rosji. Ważną rolę odgrywają centra zasobów w liceach do nauczania nowoczesnych technologii na różnych kierunkach. Siergiej Naumow powiedział, że pierwsze takie centrum zobaczył 10 lat temu właśnie na Białorusi. W chwili obecnej w obwodzie niżnonowogrodzkim jest około 20 takich centrów. Podpisano również umowy dotyczące edukacji i wymiany studentów i magistrów, współpracy w innych dziedzinach.

Transport łączy

Delegacje z Czuwaszji są częstymi gośćmi na Białorusi. Kierownik tej rosyjskiej republiki Michaił Ignatiew był w Minsku, gdy obejmował stanowisko ministra rolnictwa. Niedawno po raz kolejny był w Minsku z solidnym planem biznesowym. Celem nadrzędnym jest zachowanie pozytywnej dynamiki we wzajemnych stosunkach handlowo-gospodarczych: wielkość białorusko-czuwaskiej wymiany handlowej w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła o 2,5 razy. Swoją wizją współpracy podzielił się z białoruskim prezydentem Alaksandrem Łukaszenką: “Czuwaszja uważa Białoruś za wiarygodnego i solidnego partnera. Jesteśmy zainteresowani tym, by nasze stosunki rozwijały się w dziedzinie naukowo-technicznej, kompleksie agroprzemysłowym. To jest ważne dla nas. W przemyśle możemy nadać naszym przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom nowego impulsu, by poprzez kontakty poziome rozwijać tę branżę. W przyszłości powinniśmy mieć wielkość wymiany handlowej dwukrotnie-trzykrotnie większą, by współpraca naszych przedsiębiorców była obopólnie korzystna, by mogli tworzyć wydajne, dobrze opłacalne miejsca pracy”. Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że obiecująca jest współpraca w transporcie pasażerów. Goście mogli się sami przekonać po tym, jak zapoznali się z produkcją autobusów w Minskim Zakładzie Samochodowym MAZ.

Ten temat poruszył podczas spotkania z kierownikiem Czuwaszji premier Białorusi Andrej Kabiakou. Opowiedział się nie tylko za dostawą białoruskich pojazdów rolniczych, komunalnych i innych, ale i za rozwojem współpracy kooperacyjnej w przemyśle. Stolica Czuwaszji Czeboksary jest znanym ośrodkiem nauki i przemysłu w Rosji. Można współpracować również w zakresie produkcji zespołów samochodowych i agregatów. Na Białorusi istnieje holding Autokomponenty, w Czuwaszji natomiast odpowiednie zakłady przemysłowe.

W kwietniu 2015 roku 15 nowych autobusów niskopodłogowych z Mińska dostarczono do Rostowa nad Donem. W prezentacji wziął udział szef administracji miasta Siergiej Gorbań. Powiedział: “Jakość białoruskich autobusów spełnia wymagania programu przygotowania miasta do mistrzostw świata w piłce nożnej 2018 roku”. W lipcu 2015 roku do Rostowa dostarczona zostanie kolejna partia mińskich pojazdów. Razem miasto zamierza nabyć 300 niskopodłogowych autobusów, które mogą zmieścić więcej pasażerów.

Baza dla wspólnych zakładów

Obwód czelabiński podobnie jak Białoruś ma rozwiniętą branżę motoryzacyjną. Ta okoliczność stała się powodem do zacieśnienia kontaktów. W obwodzie czelabińskim według białoruskich rysunków montuje się zespoły i agregaty dla wozideł BELAZ, ciągników MTZ, białoruskich maszyn rolniczych. Rozmawiano na ten temat w trakcie spotkania prezydenta Białorusi i gubernatora obwodu czelabińskiego Borysa Dubrowskiego. Aleksander Łukaszenka wyznaczył kilka perspektywicznych dziedzin współpracy. Jest to budowa maszyn, rolnictwo, branża budownicza. Porozmawiano o perspektywach udziału Minskiego Zakładu Maszyn imienia Rewolucji Październikowej w działalności czelabińskiego klastera budowy maszyn. “Zrozumieliśmy, jak szerokie są możliwości białoruskiej branży motoryzacyjnej, branży budowy maszyn” — powiedział Borys Dubrowskij. Zaproponował założyć wspólne przedsiębiorstwo produkcji i przetwórstwa mleka.

Ta i wiele innych ofert znalazło się w planie rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej i naukowo-technicznej Białorusi i obwodu czelabińskiego w latach 2015-2017, podpisanym w Mińsku.

Piotr Wasilieu
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter