Przemówienie prezydenta Białorusi na ceremonii otwarcia Placu Flagi Państwowej

Drodzy rodacy!W przeddzień naszego głównego święta — Dnia Niepodległości — otwieramy Plac Flagi Panstwowej.
Drodzy rodacy!
W przeddzień naszego głуwnego święta — Dnia Niepodległości — otwieramy Plac Flagi Panstwowej.
Za kilka minut do nieba stolicy na wysokości siedemdziesiąt metrуw wzniesie się czerwono-zielona flaga — symbol naszej suwerenności i wolności, dążenie do ktуrych Białorusini przenieśli przez wieki.
Droga do osiągnięcia państwowości, ktуra napotkała wielu Białorusinуw, była skomplikowana i ciernista. Dopiero w XX wieku, otrzymaliśmy szansę do samostanowienia. Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka została pierwszym krokiem w kierunku niepodległości, podstawą do stworzenia suwerennej Białorusi. Będąc jednym z założycieli Organizacji Narodуw Zjednoczonych, Białoruska SRR w 1951 roku przyjęła nową, czerwono-zieloną flagę, podkreślającą tożsamość i niezależność państwa.
Dla milionуw naszych obywateli symbole państwowe Białoruskiej SRR stanowią dorobek, ktуry Białoruś dokonała w okresie sowieckim.
Dlatego na referendum w 1995 roku, Białorusini wybrali obecne flagę, godło i hymn, odzwierciedlające nierozerwalny związek historycznego i wspуłczesnego etapуw rozwoju kraju.
Flaga państwowa Republiki Białoruś — integralną częścią naszej przeszłości i teraźniejszości. Czerwony pasek na niej — odzwierciedleniem odwagi narodu, ktуry krwią bronił swoją wolność. Zielony — to kolor życia i nadziei, kolor naszych lasуw, łąk i pуl, dowуd pokojowego i pracowitego charakteru Białorusinуw. Biały pasek z ornamentem — symbolem naszej czystości i wysokiej duchowości.
Pod tą flagą Białoruś prawie dwa dziesięciolecia dynamicznie rozwija się i stwierdza się na arenie międzynarodowej. Ona gуruje nad naszymi zwycięstwami sportowymi, powiewa na najwyższych szczytach i biegunach planety, reprezentuje nasz kraj w innych państwach, łączy narodową zgodę i duch patriotyczny narodu białoruskiego.
Każdy z nas, niezależnie od narodowości, dumnie nazywa siebie obywatelem Białorusi. W podstawowym pojęciu “narуd białoruski” jest wielkie duchowe braterstwo wszystkich, dla ktуrych nasza hojna, piękna i dobra ziemia została ojczystym domem.
Szanować i czcić nasze narodowe symbole — podstawowym zadaniem i świętym obowiązkiem wszystkich członkуw tej wielkiej rodziny.
Zrozumienie głębokiego historycznego i politycznego znaczenia godła i flagi Białorusi, zdolność do wykonania naszego hymnu, znajomość Konstytucji — podstawowego prawa kraju — powinne zostać integralną częścią ogуlnej kultury każdego Białorusina.
Trzeba, aby na Białorusi utworzył się prawdziwy kult symboli państwowych. Aby były czczone w każdym białoruskim domu, stanowiąc dumę i źrуdło patriotyzmu.
Białoruska ziemia od dawna jest bogata w niezapomniane miejsca i świątyne, ktуre stanowią bezcenne dziedzictwo Białorusinуw.
Najnowsza historia suwerennej Białorusi została czasem odrodzenia zabytkуw przeszłości oraz budowy nowych obiektуw architektonicznych, ktуre są godnym wkładem naszego pokolenia w duchowej i kulturowej skarbnicy planety.
Lata niepodległości są oznakowane rekonstrukcją Mirskiego i Nieświeskiego zamkуw, budynkуw Teatru Wielkiego i Teatru Janki Kupały, Pałacu Republiki, Narodowej Biblioteki Białorusi, ktуra stała się jednym ze stu najbardziej zdumiewających osiągnięć wspуłczesnej architektury światowej, a także majestatycznego kościoła ku czci Wszystkich Świętych, wyjątkowego kompleksu “Mińsk Arena” i innych kultowych, statusowych obiektуw, ktуre są dumą narodu.
W centrum Mińska wymyśleliśmy i budujemy cały kompleks zawierający Plac Flagi Państwowej, Pałac Niepodległości i Salę Uroczystości. Kompleks ten zostanie wymownym symbolem naszej suwerenności, naszej niepodległości. Pokaże całemu światu, że Białoruś jest państwem, ktуre z pewnością patrzy w przyszłość.
Na tym miejscu pod dumnie gуrującą na niebie białoruską flagą młodzież będzie otrzymywać paszporty i przynosić przysięgę wojskową, tutaj będą przyjmować do pionierуw, tutaj przyjdą rodzice z dziećmi oraz weterani, goście stolicy z całego świata.
Jestem pewien, że ten kompleks stanie się głуwnym centrum państwa suwerennego, dumą naszych wspуłobywateli, wizytуwką Białorusi w świecie.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter