Proszę okazać paszport!

Wczoraj odbyła się prezentacja nowego wzoru białoruskiego paszportu — plastikowej karty, zawierającej dane biometryczne obywatela
Wdroїenie plastikowych dokumentуw nie tylko przy¶pieszy wst±pienie Biaіorusi do miкdzynarodowego obrotu dokumentуw, lecz rуwnieї rozwi±їe problem obsіugiwania obywateli na zasadzie “jednego okienka”, zaznaczyі zastкpca ministra finansуw Aleksander Kuryіo podczas otwarcia prezentacji.

Co jest potrzebne do wytworzenia nowych dokumentуw? Dane paszportowe obywatela, jego zdjкcie cyfrowe, skanowane odciski dwуch palcуw rкki i podpis przedstawiane bкd± do oddziaіуw ds. obywatelstwa i migracji, wyposaїonych w najnowszy sprzкt. Potem dane te przekazywane bкd± do jednolitego centrum informacyjnego.

Pod kierownictwem dyrektora republikaсskiego przedsiкbiorstwa unitarnego “Kriptotech” Urzкdu ds. Symboli Paсstwowych Biaіorusi Sergiusza Pliski bezpo¶rednio na prezentacji wytworzony zostaі wzуr karty. Najpierw na obustronnej drukarce drukuje siк papierow± czк¶ж dokumentu.

Po obrуbce termicznej papier i specjalny laminat poі±czone s± na zawsze. “Mуzg” karty — chip elektroniczny — wszyty jest do dokumentu.

Inteligentna maszyna odczytuje informacje z karty oraz… z twarzy okaziciela dokumentu. Na prezentacji Sergiusz Pliska usiіowaі “przekroczyж granicк” z kart± zastкpcy ministra, lecz komputer zakomunikowaі: brak identyfikacji.

W celu wdroїenia nowych paszportуw naleїy zorganizowaж pracк jednolitego rejestru ludno¶ci, ktуrego oprogramowanie opracowuje siк w Narodowej Akademii Nauk. Natomiast niektуre skіadniki paszportуw zawieraj±cych dane biometryczne trzeba bкdzie na razie kupowaж za granic±.

Jak zapewniaj± specjali¶ci, wprowadzenie elektronicznych dokumentуw jest bardziej ekonomiczne niї wykorzystanie papierowych odpowiednikуw. Co do kosztуw osobistych, paszport zawieraj±cy dane biometryczne wedіug wstкpnych obliczeс bкdzie kosztowaі jego posiadaczowi okoіo 5–7 EURO.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости