Prognoza na jutro

Jaki będzie dla gospodarki 2008 rok można prognozować już teraz. Zwróciliśmy się z taką prośbą do dyrektora Instytutu Gospodarki Narodowej Akademii Nauk Białorusi Piotra Nikitenki
Gospodarka kraju będzie działać w normalnym trybie, stabilnym — jest przekonany Piotr Nikitenko. — Wskaźniki prognozy rozwoju gospodarki na 2008 rok są wystarczająco zważone i uzasadnione. Przewiduje się pozostanie dynamiki produktu krajowego brutto na obecnym poziomie — 8–9 procent. Do priorytetуw rozwoju należy branża usług i projekty innowacyjne. Tendencja wzrostu cen jest obiektywna, od tego nie da się uciec. Im dalej będziemy iść i rozwijać się, tym droższe będą zasoby, wyższe wynagrodzenie. Znajdujemy się w strefie europejskiej, nasz poziom i kultura konsumpcji rosną. Jednak skoku cen nie będzie.
Przyszłość dolara jest problematyczna. Jednocześnie nie możemy powiedzieć, że system światowy odwrуci się od niego. Mimo, iż dolar staje się niepewną jednostką płatniczą, powiązał cały system gospodarczy świata. Rezerwy bankowe wielu państw oparte są na dolarze, jak więc można z niego zrezygnować? Potrzeba na to czasu. Na razie USA pozostaje liderem światowej przestrzeni gospodarczej, dlatego dolar w najbliższych czasach nie odejdzie z systemu pieniężno-kredytowego.
— Wskaźnik PKB raczej nie przemawia do przeciętnego obywatela, jednak w wydobywającym ropę naftową Azerbejdżanie waha się w granicach 30 procent, a w bogatej w zasoby Rosji zgodnie z prognozą może osiągnąć 7 procent. Gуrna poprzeczka PKB Białorusi na ten rok to 11 procent. Czy państwo zdoła kontynuować rozwуj gospodarki zwiększając dynamikę?
— Warto zwrуcić uwagę, że na Białorusi struktura PKB buduje się de facto na gotowych produktach. Na produkcji towarуw konsumenckich, prac, usług, zresztą jest także udział surowcowy: wydobywamy potas. Nasz PKB opiera się na przerуbce zasobуw, ale jednocześnie aktywnie rozwija się produkcja intelektuktualna. Taka struktura jest najbardziej postępowa. Myślę, że pod tym względem mamy przewagę nad Azerbejdżanem. Gospodarka budowana na intelekcie jest bardziej wytrzymała, niż gospodarka krajуw posiadających zasoby. Dla przyszłej konkurencji taka strategia moim zdaniem jest bardziej pewna.
Jednak stoi przed nami poważne zagadnienie. Można zachować dynamikę PKB, jednak należy doskonalić dystrybucję. Przykładowo w Rosji PKB rośnie kosztem renty z zasobуw naturalnych. Ale kto korzysta z wynikуw? Tylko teraz nasza sąsiadka zabrała się za poprawę sytucji. Przynajmniej w programach prezydenckich, z ktуrymi występują kandydaci, w tym Dmitrij Miedwiediew, mуwi się, że renta z zasobуw naturalnych powinna należeć do narodu, a nie wybranych osуb, ktуre ją sobie przywłaszczają. Co więcej lokują oszczędności otrzymane z niej w innych państwach. W świecie muzułmańskim lub krajach pуłnocnych, na przykład Norwegii, nie ma czegoś takiego. Tam renta z ropy wykorzystuje się na potrzeby ludności.
Białoruska struktura PKB jest bardziej stabilna rуwnież pod wzlędem rozwoju. Jeśli produkujemy produkty intelektualne, oznacza to dalszy rozwуj systemu szkolnictwa, nauki. Z reguły kraje istniejące kosztem zasobуw z punktu widzenia profesjonalizmu i poziomu rozwoju według znanych charakterystyk porуwnawczych ustępują konkurentom.
— Białoruś często jest krytykowana za to, że jej PKB oblicza się nie według ogуlnie przyjętych metodyk, lecz według własnej metody.
— Nie zupełnie tak jest. Nasz kraj rozwija się kierując rzeczywistymi możliwościami, właściwie Białoruś zbudowała gospodarkę na imporcie zasobуw. Pozwala to zachować warunki przyrodnicze kraju dla przyszłych pokoleń. Republika rozwija się zgodnie ze strategią stabilnego rozwoju. Zachowujemy nienaruszony stan Białorusi.
Nawet energetyka wymaga zważonego podejścia. Wątpie, że przejście całego systemu energetycznego kraju na miejscowe rodzaje paliwa za wszelką cenę jest racjonalne. Odwrotnie należy pomyśleć o nowych efektywnych technologiach energetycznych. I nadal stawiać na takie zasoby jak gaz, ten że atom. Jeśli chodzi o uzależnienie od igły gazowej i ropowej, mamy na razie wybуr.
Bardzo ważne dla nas jest zachowanie przyrody dla potomnych. Pozwoli to zrobić z naszego kraju raj dla turystуw, turystyka na całym świecie jest branżą cieszącą się stałym popytem.

Wiktor Rodionow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter