Administracja prezydenta jest właściwie sztabem politycznym. Stąd zadania, które ma przed sobą.

Priorytety odpowiedzialnej pracy

Administracja prezydenta jest właściwie sztabem politycznym. Stąd zadania, które ma przed sobą.
Stanowisko szefa admi­nistracji prezydenta jest kluczowe w naszym systemie kierowania. Nieraz mówiliśmy, że administracja prezydenta jest sztabem głowy państwa. Od tego, kto stoi na czele tego sztabu, wiele zależy powiedział Alaksandr Łukaszenka. Scharakteryzo­wał Alaksandra Kosinca jako doświad­czonego i zdecydowanego kierownika, który ma za sobą bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. W swoim czasie Alaksandr Kosiniec był rektorem uczelni oraz wicepremierem, nadzoro­wał ważne dziedziny polityki społecznej, opieki zdrowotnej, kultury. Przez wiele lat kierował obwodem wiciebskim.


Prezydent Białorusi uważa, że ak­tywność, energia, stanowczość Alak­sandra Kosinca to cechy, które pomogą mu uporać się z nowymi obowiązkami. Nada działalności administracji prezy­denta nowej energi.


Głowa państwa podkreślił, że kadra jest kluczowym zadaniem administracji prezydenta. Moje wymagania są znane: profesjonalizm, zaangażowanie i efekty pracy. Dodałbym również ofiarne służe­nie ludziom powiedział prezydent. Powiedział, że dla urzędników nie do przyjęcia jest taka cecha jak pycha.


Zdaniem Alaksandra Łukaszenki należy popracować nad bankiem danych zdolnej młodzieży: Jest to główne boga­ctwo, z którym powinniśmy pracować. Nie wszyscy, ale wielu z nich zostanie kie­rownikami. Należy opracować system.


Głowa państwa oświadczył, że ważną kwestią jest zwiększenie odpowiedzial­ności pracowników. Im szybciej zmie­nia się sytuacja wokół naszego państwa, tym bardziej jest ostra, tym bardziej su­rowe będą wymogi wobec kierowników. Jak powiedział prezydent, tak zwany czynnik ludzki staje się decydujący na każdym stanowisku pracy od robot­nika i rolnika po premiera.


Głowa państwa powiedział o znacze­niu optymizacji liczby urzędników i funk­cji organów państwowych. Trzeba pozbyć się zbędnej liczby urzędników, podnieść wynagrodzenie pozostałych uważa prezydent. Należy eliminować zbędne funkcje. Dobrze wiemy, co jest pożyteczne, a z czego należy zrezygnować. Należy rów­nież podnosić dyscyplinę wykonawczą”.


 

Uładzimir Chromaŭ

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter