Prawdziwi synowie Ojczyzny

Przemówienie Prezydenta Republiki Białoruś A.G. Łukaszenki na ceremonii sprowadzenia przysięgi wojskowej

Przemówienie Prezydenta Republiki Białoruś A.G. Łukaszenki na ceremonii sprowadzenia przysięgi wojskowej


Towarzysze żołnierzy i sierżanci, kadeci i podoficerowie, oficerowie i generałowie!

Drodzy rodacy i goście białoruskiej ziemi!

Stanąć na czele kraju — to wielka i ogromna odpowiedzialność wobec swojego narodu i Ojczyzny.

Inauguracja prezydenta — to zawsze nowy etap w życiu kraju i kolejny okres historyczny, z którym społeczeństwo kojarzy swoje nadzieje na przyszłość.

Razem już wiele zrobiliśmy na trudnej drodze powstania państwowego i rozwoju.

W budowaniu nas łączyły miłość do Ojczyzny, pewność swoich sił i dążenie do dobra wspólnego. Przez te wszystkie lata krajowy system bezpieczeństwa był gwarantem ochrony spokojnej pracy narodu białoruskiego przed wszelkimi zagrożeniami.

Dziś Białoruś — to pełnoprawny, szanowany członek społeczności międzynarodowej, który jest go-towy do obrony swojej suwerenności przed zamachem.

Jest to kraj wysokich standardów społecznych, w którym są zapewnione stabilność i porozumienie obywatelskie.

Jako Głównodowodzący Sił Zbrojnych przede wszystkim stawiam przed sobą cel do ochrony interesów naszego kraju, jej zasad konstytucyjnych i integralności terytorialnej.

Świat wokół nas nie stał się pomyślnym. I to ma negatywny wpływ na Białoruś. Ale obowiązkowo będziemy zachowywać nasze państwo.

Cenimy naszą Ojczyznę. Będziemy zjednoczeni, konsekwentni i wytrwali w budowie. Pryncypialni i zdecydowani w obronie interesów narodowych.

Zawsze oświadczaliśmy, oświadczamy i będziemy oświadczać: nigdy nikomu nie zagrażaliśmy i nie będziemy zagrażać. Naszym celem wojskowym — chronić swoją małą ziemię, gdzie od starożytności mieszkała gałąź narodu słowiańskiego — Białorusini. Czysty, piękny i wykształcony naród. Nikomu nie chcemy oddawać ani kawałku naszej ziemi bez zagrożenia dla naszych sąsiadów i innych państw. Nie potrzebujemy obcego, ale i swojego nie chcemy oddawać.

Musimy pamiętać, nie zagrażając nikomu, jak mówił nasz wielki przodek: kto z mieczem przyjdzie do nas — i zginie od miecza. Dlatego jesteśmy, przede wszystkim, ludźmi w mundurach. Będziemy swoim życiem bronić swoją ziemię, swoje rodziny, swoich dzieci, swoich krewnych i bliskich. Jeśli jesteśmy mężczyznami, nikomu nie musimy pozwolić wtargnąć na naszą ziemię i znieważyć dzieci, osób starszych i kobiet. Musimy swoim życiem bronić nasz kraj, w którym będzie żyć spokojny i dostatni naród.

Nasz kraj będzie nadal w pełni realizowywać swoje zobowiązania do zachowania pokoju w ramach traktatów i umów międzynarodowych.

Bezpieczna przyszłość Białorusi zależy tylko od nas i od nikogo innego.

Dla pomyślnego rozwoju kraju mamy wszystko, czego potrzebujemy: wielowiekową kulturę narodową, wartości moralne, potencjał gospodarczy i naukowy. A co najważniejsze — pięknych i god-nych ludzi.

Dziś tutaj, w tych jednych szeregach, są przedstawiciele wszystkich struktur siłowych państwa, którzy są w stanie zapewnić pokojowe warunki dla kreatywności i pracy.

Jestem przekonany, że pod waszą niezawodną ochroną, naszą ochroną wszyscy razem będziemy przezwyciężać wszystkie trudności i rozwiązywać najbardziej ambitne zadania na rzecz naszego wspólnego domu — Republiki Białoruś!

Niech żyje pracowity białoruski naród i nasi sławni obrońcy Ojczyzny!

Hura!


Mińsk. Plac Flagi Państwowej.

6 listopada 2015 r.



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи