Forum Mediów w Mińsku nazwało główne punkty orientacyjne nowoczesnej przestrzeni informacyjnej

Prawdę mówiąc

Forum Mediów w Mińsku nazwało główne punkty orientacyjne nowoczesnej przestrzeni informacyjnej

W Mińsku już po raz dziesiąty przeszło Białoruskie Międzynarodowe Forum Mediów pod bogatym w treść hasłem “Partnerstwo w Imię Pokoju”. Aktywny udział w opracowaniu programu jego przedsięwzięć wziął Stały Komitet Państwa Związkowego na czele z sekretarzem stanu Grigorijem Rapotą. Na trzy dni do stolicy Białorusi przyjechali setki znanych dziennikarzy, naukowców i nauczycieli, ekspertów i dyplomatów z 20 krajów. Białoruska i rosyjska delegacje były najbardziej reprezentatywne. Przed uczestnikami forum wystąpili dyrektor generalny TASS Siergiej Michajłow, rosyjski prezenter telewizyjny Leonid Mleczyn, redaktor naczelny gazety “Sowietskaja Biełorussija” Paweł Jakubowicz i inni wybitni mediapersony. Wiadomość z życzeniem uczestnikom forum owocnej pracy wysłał prezydent Białorusi, Przewodniczący Najwyższej Rady Państwa Związkowego Aleksander Łukaszenka.


Głównym tematem forum zostało dziedzictwo Wielkiego Zwycięstwa narodów byłego ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dla Białorusi i Rosji 70. rocznica Zwycięstwa nad faszyzmem nimieckim jest szczególnie ważną datą, co odznaczył, przemawiając na ceremonii otwarcia forum, sekretarz stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota:

— Wielka Wojna Ojczyźniana stała się jaskrawą i jednocześnie smutną stroną naszej wspólnej historii. Białoruś stała się miejscem wielkiej tragedii i triumfu. Tutaj Armia Czerwona poniosła najcięższe straty, ale również tutaj został pokazany najwyższy profesjonalizm naszych żołnierzy... Dużo się robi, aby zachować pamięć o wojnie. Fundusz pamięci dowódców, akcja “Nieśmiertelny Pułk”. Ostatnio odbył się wyjazd prasowy mediów związkowych do miejsc zaciętych walk w pobliżu Rżewa. Media związkowe poświęcają tematyce wojskowej dużo uwagi. W 2014 roku z udziałem Stałego Komitetu Państwa Związkowego był ustalony znak pamiątkowy na cześć operacji “Bagration”.

Tematyce Wielkiego Zwycięstwa na forum w Mińsku poświęcono oddzielną dyskusyję, w której pracy Grigorij Rapota wziął udział jako ekspert. Ogólna opinia: wspólny udział w walce z nazizmem hitlerowskim teraz również odgrywa dla narodów Białorusi i Rosji wielką jednoczącą rolę. Jednak doświadczenie Zwycięstwa jest ciekawe dla dziennikarzy z różnych krajów nie tylko w sobie, ale jest również ważne z punktu widzenia świadomości roli osobowości w historii, jak również dla zrozumienia wielu procesów społeczno-politycznych, odbywających się na przestrzeni poradzieckiej i Europie dzisiaj. Przed otwarciem posiedzenia plenarnego przewodniczący komitetu organizacyjnego forum minister informacji Białorusi Lilia Ananich powiedziała przy tej okazji:

— Widzimy, że świat jest w najbardziej brutalnych konfliktach. Znachodzą wyraz w krwawych wojnach. Białoruś stała się uznanym miejscem spotkań, gdzie rozwiązują się losy świata. Media, prasa białoruska bardzo delikatnie odnoszą się do zachowania konstruktywnego dialogu. Widzimy, że temat Wielkiego Zwycięstwa w tym roku wyszedł na pierwsze miejsce. Jednak również pojawiły się agresywne próby pozbawić nas tego zwycięstwa. Media powinny surowo wyrażać, że nie można przepisywać historię na nowo, zapominać jej lekcje. Historia w tym przypadku strzela wprost.

Stały Komitet Państwa Związkowego robi wiele, aby zapewnić ściślejszą współpracę białoruskich i rosyjskich dziennikarzy, piszących na wojskowo-patriotyczny, historyczny, jak również i integracyjny temat w ogóle. Na forum stwierdzono, że zjednoczyli się podobnie myślące dziennikarze, którzy się znają, rozumieją i pomagają sobie nawzajem. Forum dało nowe możliwości dla takiej współpracy, ponieważ Stały Komitet Państwa Związkowego zaprosił na to spotkanie wybitnych historyków, zaangażowanych w temacie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, potomków wielkich radzieckich dowódców wojskowych. Komunikacja z nimi na pewno przyniosła dziennikarzom wiele przydatnego.

Przykład ten pokazuje, że nawet w warunkach, kiedy świat niemal całkowicie jest objęty przez Internet i inne technologie informacyjne, bezpośrednia komunikacja jest o wiele łatwiejsza do zrozumienia. To, jak aktywnie dziennikarze z różnych krajów zareagowali na zaproszenie do udziału w forum, sugeruje, że w takiej osobistej komunikacji istnieje znaczne zapotrzebowanie.

Niemniej jednak, powszechne technologie informatyczne wymagają od dziennikarzy stałej odnowy, bo aż do 90 procent młodych ludzi dzisiaj czerpa informacji mianowicie z globalnej sieci informacyjnej, powiedział zastępca Głowy Administracji Prezydenta Białorusi Igor Buzowskij:

— To sprawia, że pozarządowe organizacje, osoby, zaangażowane w politykę młodzieżową, muszą zastanowić się, jak wpływać na perspektywy rozwoju naszych krajów. Ponieważ młode pokolenie będzie wdrażać zamysły, plany, które określamy w mediach.

Internet praktycznie usunął na polu informacyjnym granice państwowe. Na ten temat na forum brzmiały różne punkty widzenia. Odznaczono również taką pozytywną cechę jak szerszy dostęp do pozytywnych, przydatnych i zrozumiałych informacji. Ale także negatywnych, czasem jawnie prowokacyjnych wiadomości z dalekosiężnymi zamiarami wystarczy. Warto zauważyć, że o tym z trybuny mówili nie tylko dziennikarze, ale także wojskowi: tendencyjnie wybrane informacje stały się elementem tak zwanych wojen hybrydowych. A przewodniczący Narodowej Państwowej Kompanii Telewizyjnej Białorusi Giennadij Dawydźka w kuluarach kategorycznie stwierdził:

— Nadszedł czas, aby nazwać rzeczy po imieniu. Idzie trzecia wojna światowa — informacyjna. Przechodzi przez umysły i dusze ludzkie. Ale cel jest ten sam — przerób świata.

Nowoczesny świat w dobie nowych realiów geopolitycznych uczestnicy forum rozpatrzyli w jednej z dyskusji panelowych. Według redaktora naczelnego gazety “Sowietskaja Biełorussija” Pawła Jakubowicza, polaryzacja świata doprowadzi do atomizacji. Nowe wyzwania zaskakują społeczeństwo. Rola mediów znacznie wzrasta. Ludzie otrzymywują informacje z globalnych mediów, które starają się służyć interesom pewnych sił.

O tym, jak pracować w takich warunkach, opowiedział dyrektor generalny FGBU “Redakcja ”Rosyjskiej Gazety” Paweł Niegoica. Prasa Zachodu wyrzuca na Rosję sporo negatywu. Jednak aktywnie publikuje obiektywne informacje o roli Rosji w II wojnie światowej... na zasadach komercyjnych. Taka współpraca odbywa się z 30 wydawnictwami w 24 krajach. Jest oczywiste, że za żadne pieniądze te media nie publikowałyby treść, która zaprzecza ich polityce redakcyjnej.

— Świat jest dużo bardziej skomplikowany, niż możemy sobie wyobrazić — powiedział Paweł Niegoica. — Dziennikarze często ślizgają się po powierzchni, nie mają czasu, aby zanurzać się do historii. I nie możemy się obejść bez tego, aby zebrać wokół gazety inteligentnych rozmówców.

W ogóle Białoruskie Międzynarodowe Forum Mediów potwierdziło, że pozostaje uznanym miejscem dyskusyjnym dla przedstawicieli mediów przestrzeni postsowieckiej. Odbyło się tu posiedzenie Rady Szefów Państwowych Agencji Informacyjnych WNP. Forum podjęło uchwałę, podstawą której jest wezwanie do obiektywnego, skierowanego na dialog oświetlenia procesów społecznych, aby zapobiec trafianiu do przepaści wojen informacyjnych typu “wszyscy przeciw wszystkim”. Jednakże, zgodnie z uchwałą X Białoruskiego Międzynarodowego Forum Mediów, prowokacje informacyjne stały się codziennością. Ilość dezinformacji znacznie przekracza ilość obiektywnych informacji, pochodzących poprzez media. To jest grożące dyskredytacją zawodu dziennikarskiego, utratą zaufania do słowa. Aby temu zapobiec, zgodnie z uchwałą, można poprzez przestrzeganie norm etyki dziennikarskiej, opracowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie, solidarność korporacyjną, minimalizację wpływu krótkoterminowej koniunktury politycznej na politykę redakcyjną. Najważniejsze znaczenie nabywa moralna i społeczna odpowiedzialność dziennikarzy. Innymi słowy, znaczenie profesjonalnego dziennikarstwa wielokrotnie wzrasta.

Władimir Bibikow

Photo Alexander Ruzhechka
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter