Poziom wzajemnego porozumienia jest wysoki jak nigdy

Na konferencji prasowej w Mińsku ambasador Chin U Hunbiń oświadczył, że uwzględniając zakres rynku wewnętrznego Białorusi, chińskie przedsiębiorstwa zainteresowane są nie tyle eksportem swoich towarów, ile wspólną produkcją w celu następującego po niej eksportu towarów do krajów WNP, a ewentualnie również do Europy
Na konferencji prasowej w Mińsku ambasador Chin U Hunbiń oświadczył, że uwzględniając zakres rynku wewnętrznego Białorusi, chińskie przedsiębiorstwa zainteresowane są nie tyle eksportem swoich towarуw, ile wspуlną produkcją w celu następującego po niej eksportu towarуw do krajуw WNP, a ewentualnie rуwnież do Europy.

“Stosunki gospodarcze pomiędzy naszymi krajami, — zaznaczył ambasador, — nawiązywane są na podstawie rуwnych uprawnień i wzajemnych korzyści. Drogą uczciwej wspуłpracy biznesowej Chiny zamierzają osiągnąć wspуlny rozwуj gospodarek obydwуch krajуw”.

Zdaniem ambasadora, strony powinny w większym stopniu udostępnić sobie swoje rynki, zachęcać przedsiębiorstwa do nawiązywania bezpośrednich stosunkуw, rozszerzać zakres wzajemnych inwestycji i wspуlnej produkcji, utrwalać wspуłpracę w dziedzinie zaawansowanych technologii, rozszerzać wymianę kadrуw naukowych i wdrażać do produkcji wyniki wspуlnej pracy naukowej.

Jak wiadomo, w czasie wizyty prezydenta Białorusi do Chin w grudniu ubiegłego roku podpisano szereg umуw dwustronnych, w tym w sprawie udzielenia przez chińską stronę ulgowej pożyczki rządowej w wysokości 50 milionуw dolarуw USA oraz kredytu kupieckiego w wysokości 184 miliony dolarуw w celu stworzenia infrastruktury państwowego operatora łączności komуrkowej. W ramach zagranicznej działalności gospodarczej Chin, zaznaczył ambasador, tak dużą pożyczkę udziela się rzadko.

Jak wynika ze słуw U Hunbinia, dzięki staraniom obydwуch stron, ich stosunki gospodarcze “znajdują się w nowym stadium wszechstronnego rozwoju”. Jako przykład przytoczył zamiar chińskiej korporacji “ZTE” założyć na Białorusi wspуlne przedsiębiorstwo produkujące telefony komуrkowe.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter