Минск
+10 oC
USD: 2.04
EUR: 2.26

Pozbycie się niebezpiecznego spadku

Białoruś w ciągu najbliższego półrocza utylizuje około 300 tysięcy trotylowych min przeciwpiechotnych
Pomocy w utylizacji krajowi udzieli Agencja NATO ds. wyposażenia materialno-technicznego, z ktуrą Ministerstwo Obrony Białorusi zawarło umowę. Dawcami finansowymi projektu są rządy Kanady i Litwy.

Jak powiedziano w białoruskim resorcie wojskowym, utylizacja min odbędzie się na jednym z poligonуw w obwodzie Homelskim. Przy tym szczegуlną uwagę poświęca się kwestiom ekologicznego bezpieczeństwa terenu, na ktуrym przeprowadzona zostanie utylizacja. Na te cele państwa-dawcy rуwnież przeznaczyły środki finansowe. Miejsca przechowywania jeszcze około 200 tysięcy min, nie objętych Konwencją Ottawską, podlegają nadzorowi. Chodzi w szczegуlności o miny sterowania zdalnego. Jak sprecyzowano w Ministerstwie obrony, nadzorowi będą podlegać siedem magazynуw wojennych wojska białoruskiego.

W obecnym roku na Białorusi rуwnież przewiduje się rozpoczęcie likwidacji najbardziej niebezpiecznych min cieczowych PFM-1. Środki na to udostępnia Komisja Europejska. Jak powiedział wcześniej dziennikarzom naczelnik wojsk inżynieryjnych, generał-major Sergiusz Łuczyna, zgodnie z Konwencją Ottawską przed 1 marca 2008 roku Białoruś zobowiązana jest zlikwidować około 4 milionуw min przeciwpiechotnych, ktуre kraj dostał od Wojska Radzieckiego.

Analiza wspуłczesnych konfliktуw wojennych wykazała, że od min przeciwpiechotnych cierpią głуwnie nie żołnierze regularnych formacji wojskowych, lecz ludność cywilna. Właśnie to spowodowało uchwalenie przez wspуlnotę międzynarodową konwencji Ottawskiej, przewidującej likwidację min przeciwpiechotnych jako broni niehumanitarnej, — zaznaczono w Ministerstwie Obrony.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...