Powrót historii

W Braginie odnawiany jest park, w którym zgodnie z legendą Pseudo-Dmitryj I wyznawał miłość Marynie Mniszek
We wsi Telman Bragiсskiego rejonu w obwodzie Homelskim odnawia siк park, zaіoїony kilka wiekуw temu w pobliїu zamku ksi±ї±t Wiszniewieckich.

Z zamkiem Wiszniewieckich zwi±zana jest jedna z najbardziej tajemniczych stron historii Imperium Rosyjskiego. W roku 1604 u ksiкcia Adama Wiszniewieckiego znalazі czasowe schronienie czіowiek, ktуry wkrуtce podaі siк za syna Iwana IV (Groјnego) i trafiі do historii jako Pseudo-Dmitryj I.
Do naszych czasуw dotarіo 15 m muru z cegіy z byіej ¶ciany zamkowej, obronny waі ziemny, kilka olbrzymich dкbуw. Ale gіуwn± osobliwo¶ci± tego parku jest “kamieс miіo¶ci”. Zgodnie z podaniem, wіa¶nie przy tym olbrzymim kamieniu Pseudo-Dmitryj I wyznaі swoje uczucia cуrce polskiego wojewody. Byі to nikt inny, tylko Maryna Mniszek, jego przyszіa їona oraz znana osoba historyczna.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter