Poważna rozmowa

Rada Ministrów Państwa Związkowego na posiedzeniu w Mohylewie określiła jasne cele rozwoju społeczno-gospodarczego

Rada Ministrów Państwa Związkowego na posiedzeniu w Mohylewie określiła jasne cele rozwoju społeczno-gospodarczego


Szefowie rządów Białorusi i Rosji Andriej Kobiakow i Dmitrij Miedwiediew spotykają się często. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2016 roku — 5 razy. Nawet to świadczy o ścisłej białorusko-rosyjskiej integracji w sferze gospodarczej. Ich szóste spotkanie, które odbyło się w Mohylewie, potwierdziło ten oczywisty fakt. Odbyła się w formie kolejnego posiedzenia Rady Ministrów Państwa Związkowego, a zatem miała systematyczny i głęboki charakter. To wynika również z porządku obrad: zostały rozpatrzone 27 najważniejszych kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego obu krajów.Na początku szefowie rządów omówili kwestie gospodarcze i wyniki współpracy między dwoma krajami, w tym w sektorze energetycznym. Chodziło, w szczególności, o taryfach za dostawy rosyjskiego gazu do Białorusi, został wspomniany także największy projekt integracyjny — budowa na Białorusi pierwszej elektrowni atomowej według rosyjskich technologii kosztem kredytu rosyjskiego. O tym, jak rozwijają się stosunki handlowo-gospodarcze między dwoma krajami, mówiono później, na posiedzeniu Rady Ministrów Państwa Związkowego. Tendencje obserwowane niejednoznaczne. Dmitrij Miedwiediew zauważył, że we współpracy gospodarczej są zarówno skomplikowane i pozytywne aspekty:

— Do skomplikowanych należy zmniejszenie obrotów towarowych w dolarach ze względu na osłabienie kursu walut krajowych. Jednak spadek obrotów towarowych w naturze na podstawie wyników zeszłego roku jest bardzo mały, a od początku tego roku obserwowano wzrost.

O tym świadczą fakty i liczby. Rosja umocniła swoje pozycje jako wiodący partner handlowy Białorusi. Tak, udział rosyjskich dostaw w ogólnej wartości importu towarów państwa związkowego wzrósł z 54,8 do 56,6 procent. Na rachunku Rosji 48,3 procent handlu zagranicznego Białorusi. Z drugiej strony, Białoruś umocniła swoje pozycje wśród największych partnerów handlowych Rosji, wyprzedzają tylko Chiny, Holandia, Niemcy i Włochy. A wśród krajów WNP nie ma sobie równych.

— Oznacza to wzrost wzajemnej współpracy integracyjnej — uważa Dmitrij Miedwiediew.

Andriej Kobiakow z kolei przytoczył na poparcie tendencji stabilizacyjnych statystykę handlową w pierwszym kwartale 2016 roku. Wzajemne obroty handlowe w tym okresie wzrosły o ponad 2,6 procent. Ponadto białoruski eksport zwiększył się o 4,4 procent, podczas gdy rosyjski eksport na Białoruś — o 1,6 procent. Potwierdził również względny wzrost wzajemnych dostaw produktów. Jest to dobry wynik, który sam w sobie mówi o skoordynowanym rozwoju gospodarki państw związkowych.

W celu wzmocnienia tych pozytywnych tendencji Białoruś i Rosja powinny, uważają szefowie rządów, nie tylko zwiększać obecność swoich towarów i usług na wspólnym rynku, ale także promować produkty swoich przedsiębiorstw na rynkach państw trzecich. Złożone pytanie, które jest ściśle związane z obecnością różnych międzynarodowych sankcji gospodarczych i kontrsankcji. Zachęcające jest to, że pomimo tych okoliczności, którym towarzyszy zmniejszenie efektywnego popytu i inwestycji, kraje związkowe nie zaczęły w żaden sposób ograniczać obecność najbliższego sąsiada na swoich rynkach. Nie poszły na wsparcie państwowe swoich producentów oraz wprowadzenie dodatkowych ograniczeń i nieformalnych barier na drodze eksportu z kraju związkowego. Andriej Kobiakow w tym względzie powiedział:

— Jako członkowie rządu związkowego powinniśmy być powyżej egoistycznych interesów konkretnych producentów, stowarzyszeń branży i lobbystów różnych resortów.

Jaskrawe przykłady takiej sprawiedliwej i produktywnej współpracy są obserwowane w sferze naukowo-technicznej. Przede wszystkim dotyczy to programów, finansowanych z budżetu Państwa Związkowego. Na nich na posiedzeniu związkowej Rady Ministrów zwrócono również wiele uwagi. W uzupełnieniu do realizowanych dzisiaj zostały podjęte 4 nowych. Program o nazwie “Elektronika samochodowa” jest skierowany do produkcji komponentów do pojazdów cywilnych i maszyn o podwójnym przeznaczeniu. Celem — podniesienie w taki sposób poziomu technicznego związkowego przemysłu motoryzacyjnego do światowego według wskaźników łatwości prowadzenia, bezpieczeństwa pojazdów, w tym ekologicznego, oszczędzania, wygody dla pasażerów i kierowcy. Dmitrij Miedwiediew powiedział, że uważa ten kierunek za bardzo ważny i obiecujący dla gospodarek krajów związkowych:

— Teraz prawie całą bazę komponentów otrzymujemy z zagranicy. Mamy możliwości, aby rozwinąć w tej dziedzinie wspólną produkcję.

Będzie to przykładem skutecznej i zharmonizowanej substytucji importu na podstawie krajowych opracowań high-tech. W rzeczywistości, będzie kontynuowana polityka programów związkowych w branży motoryzacyjnej, która kiedyś pozwoliła na zachowanie takich wiodących przedsiębiorstw branży, jak Mińska Fabryka Samochodów i Jarosławski Zakład Samochodowy. Z drugiej strony, głównymi w realizacji programu będą takie przedsiębiorstwa, jak mińska Integrał SA, która zgodnie z wcześniej podjętymi programami związkowymi ustanowiła już masową produkcję chipów elektronicznych z substytucją importu do celów specjalnych. To zapewniło przedsiębiorstwu zamówienia na najbliższe lata.

Ponadto, zostały przyjęte nowe programy związkowe do stworzenia urządzeń dla przemysłu lotniczego, nanostrukturalnych urządzeń optyczno-elektrycznych, rozwoju nowoczesnych metod leczenia kręgosłupa u dzieci. Zostały także zatwierdzone koncepcje trzech związkowych programów naukowo-technicznych. Więc została utworzona niezawodna podstawa współpracy naukowo-technicznej w kolejnych latach. Na to wydatkuje się główna część budżetu związkowego. I mimo pewnych trudności ekonomicznych nie zamierzają zmniejszać finansowanie, powiedział Sekretarz Stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota.

Typowym przykładem efektywnego wykorzystania budżetu związkowego — współpraca w przezwyciężaniu skutków katastrofy w Czarnobylu. W tym roku przypada 30. rocznica tego tragicznego wydarzenia. Dmitrij Miedwiediew z żalem zauważył:

— Nasze kraje nadal spotykają się ze skutkami tego, co się wtedy wydarzyło. Nadal razem pracujemy, aby pokonać te ciężkie smutne dziedzictwo.

W szczególności Rada Ministrów rozważyła kwestię zwiększenia środków budżetowych na realizację już piątego programu eliminacji skutków katastrofy w Czarnobylu. Wspólne wysiłki skupią się na zapewnieniu kompleksowej opieki zdrowotnej dla niektórych kategorii obywateli obu krajów, które ucierpiały w wyniku katastrofy w Czarnobylu. Działalność ta planowana jest na podstawie trzech dużych ośrodków medycznych na Białorusi i w Rosji, stworzonych, przy okazji, w wyniku realizacji wcześniejszych związkowych programów czarnobylskich.

Niniejsze spotkanie związkowej Rady Ministrów okazało się jednym z najbardziej nasyconych i udanych. Inną szczególnością stało się to, że po raz pierwszy odbyło się w mieście w skali regionalnej, w Mohylewie, na granicy Białorusi i Rosji. Jest to w dużej mierze symboliczne, ponieważ współpraca regionów coraz bardziej określa charakter i wielkość białorusko-rosyjskich stosunków handlowo-gospodarczych w ogóle.

Władimir Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи