Минск
+16 oC
USD: 2.05
EUR: 2.27

Potencjał, który mamy

Niełatwo jest określić znaczenie jakiegokolwiek wydarzenia. Jakie kryteria powinny wyznaczać pierwszeństwo zjawisk? Sądzę, że życiowe. Kraj rozwija się, jeśli ma stabilną gospodarkę. Nikt temu nie zaprzeczy. Skoro są dobre przykłady osiągnięć gospodarczych, warto o nich mówić. My mówimy
Niełatwo jest określić znaczenie jakiegokolwiek wydarzenia. Jakie kryteria powinny wyznaczać pierwszeństwo zjawisk? Sądzę, że życiowe. Kraj rozwija się, jeśli ma stabilną gospodarkę. Nikt temu nie zaprzeczy. Skoro są dobre przykłady osiągnięć gospodarczych, warto o nich mуwić. My mуwimy. “Do odprawienia zleceniodawcy ciężarуwki-wywrotki wyprodukowanej w Białoruskim Zakładzie Samochodowym w Żodinie, mieście niedaleko Mińska, potrzebnych było 11 wagonуw kolejowych. Chodzi o giganta zdolnego do przewozu do 320 ton ładunku. Jego wymiary robią wrażenie” — tak rozpoczyna się jeden z artykułуw umieszczonych w tym numerze. Nosi tytuł “Zakład gigantуw zwiększa zasoby” i opowiada o wysokim potencjale naukowo-technicznym i wytwуrczym białoruskich producentуw samochodowych. Są ku temu wszelkie podstawy. Zakład w Żodinie jest jednym z uznanych liderуw w dziedzinie budowy pojazdуw kopalnianych.

Powstaje tu co trzeci na świecie pojazd o dużym tonażu do przewozu bogactw naturalnych. “Najmniejszy” potrafi zmieścić 30 ton ładunku. Za nim stoją w szeregu pojazdy o ładowności 55, 90, 130, 220 ton... Około 120 tys. gigantуw białoruskiej marki pracuje obecnie w ponad 50 państwach świata.

Jednak stworzenie 320-tonowego samochodu pozwala zaliczyć przedsiębiorstwo w Żodinie do elity producentуw samochodуw. Zapewne jest to wydarzenie, o ktуrym warto mуwić pełnym głosem.

Zresztą białoruski przemysł ma dużo partnerуw, ktуrzy potwierdzają jego stały potencjał. Nie na darmo krajowa produkcja — przede wszystkim budowy maszyn, szybko wkracza na rynek Ameryki Łacińskiej. Dla nabywcуw nawozуw potasowych w Wenezueli białoruski eksporter jest niemalże podstawowym dostawcą. Porty morskie sąsiednich państw bałtyckich Litwy i Łotwy ostro walczą o prawo przerabiania białoruskich ładunkуw. Około miliarda dolarуw może wynieść w bieżącym roku obrуt towarowy Białorusi z Chinami. Są to tylko niektуre fakty, o ktуrych informuje nasze czasopismo. Są jednak wystarczająco wymowne. Co więcej, widoczna jest tendencja priorytetуw gospodarczych, ktуre wychodzą na pierwszy plan na najwyższym poziomie międzypaństwowym. Wizyta do Mińska prezydenta Azerbejdżanu Ilchama Alijewa oraz prowadzone przez niego negocjacje z Prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką wpłynęły na aktywizację obustronnej wspуłpracy gospodarczej. Wyznaczono plany, ktуre w najbliższym czasie umożliwią realizację szeregu wspуlnych projektуw.

Historycy, ktуrzy w przyszłości będą badać temat stosunkуw pomiędzy Białorusią a RPA, mogą nazwać bieżący rok przełomowym — dochodzi do wniosku w artykule “Ruch we wszystkich kierunkach” nasz dziennikarz. Mуwi o tym obserwując wyraźne ożywienie w stosunkach politycznych dwуch państw. Mińsk odwiedziła delegacja przedstawicielska parlamentu Republiki Południowej Afryki na czele ze spikerką Baleką Mbete. Wcześniej do Pretorii złożył wizytę minister spraw zagranicznych Białorusi. Na szczycie Ruchu państw niezaangażowanych w Hawanie Aleksander Łukaszenko przeprowadził negocjacje z prezydentem RPA Tabo Mbekim. Aktywność kontaktуw politycznych jest oczywista. Razem z tym wspуłpraca w zakresie gospodarki powinna tworzyć podstawę intensyfikacji obustronnych stosunkуw.

Zostało to już omуwione na szczeblu najwyższym, realnego zainteresowania też nie brak. Pozostało nam bardzo niewiele — musimy jedynie wykorzystać potencjał, ktуrym dysponujemy.

Wiktor Charkow
Redaktor czasopisma “Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...