Беларусь Сегодня

Минск
+25 oC
USD: 2.08
EUR: 2.32

Białoruś i Chiny potwierdziły wzajemne zainteresowanie dalszym rozwojem wszechstronnego partnerstwa strategicznego

Potężny potencjał przyjaznej współpracy

Białoruś i Chiny potwierdziły wzajemne zainteresowanie dalszym rozwojem wszechstronnego partnerstwa strategicznegoWspółpraca białorusko-chińska może być zilustrowana przez wiele różnych liczb i faktów. Mówić o dynamice obrotów w handlu, inwestowania, wsparcia kredytowego, przeliczać poważne wspólne projekty. To będzie solidne i przekonujące. Jednakże, nie nowe. Ale słowa, które powiedział członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, sekretarz Komisji Polityczno-Prawnej KC KPC Meng Jianzhu na spotkaniu z prezydentem Białorusi w Mińsku, w mojej pamięci zabrzmiały po raz pierwszy. Od przewodniczącego Xi Jinpinga gość przekazał do Aleksandra Łukaszenki następujące słowa:

— Prezydent Łukaszenka — moim najlepszym przyjacielem... Spośród wszystkich przywódców świata tylko z prezydentem Łukaszenką mogę otwierać duszę.

Aby zrozumieć znaczenie powiedzianego, należy pamiętać, że Chińczycy są zwykle ostrożni i skrupulatni w wyborze partnerów. Dlatego liryczny instrument słownictwa dyplomatycznego powinien być traktowany jako demonstracja najwyższego stopnia zaufania. Choć, wydaje się, nie ma wyżej. Jeszcze trzy lata temu Mińsk i Pekin ogłosiły wszechstronne partnerstwo strategiczne. Przywódcy obu krajów zgodzili się na coroczne spotkania. Przygotowuje się kolejna wizyta prezydenta w Chinach. Są wszelkie powody, by oczekiwać, że po jej wynikach zostanie ogłoszony jeszcze większy status interakcji. Przynajmniej z rozmowy, która odbyła się w Pałacu Niepodległości w Mińsku, wynika, że obie strony mają dokładnie takie intencje.

Stosunek prezydenta Białorusi jest znany i niezmienny. Kategorycznie sprzeciwia się turystyce politycznej. Oficjalna wizyta w pewnym kraju powinna mieć bardzo konkretne i widoczne rezultaty. Efekt wcześniejszych kontaktów na najwyższym szczeblu politycznym jest oczywisty. Mamy solidne obroty handlu, ale nacisk na prostym handlu od dawna nie jest już główny. Chiny — jednym z największych inwestorów w białoruskiej gospodarce. Wielkość otwartych przez nich linii kredytowych, które szacują się miliardami (w dolarach), jest tak wielka, że rząd dopiero nie jest w stanie zaoferować odpowiednią liczbę projektów w ramach tych potężnych inwestycji. Sugeruje to, że przy całej dynamice interakcji biznesowych nadal pozostaje w tyle za tempo rozwoju dialogu politycznego. I tę część trzeba wspierać. Tym bardziej, że nasz kraj odgrywa rolę jednego z punktów odniesienia globalnego chińskiego projektu Pasa Ekonomicznego Jedwabnego Szlaku. Wspólna budowa koło Mińska parku przemysłowego “Wielki kamień” — jednym z kluczowych elementów tego planu strategicznego.

Musimy jednak iść dalej. Meng Jianzhu odwiedził Mińsk nie z prostą wizytą uprzejmości. Ze strony ChRL jest na czele Białorusko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego do spraw Współpracy. Posiedzenie tego organu w Mińsku właśnie miało na celu zawartość biznesową nadchodzącej wizyty prezydenta w Pekinie. Przy tym Aleksander Łukaszenka zwrócił uwagę na fakt, że w następnym okresie szczególny nacisk we współpracy musi być położony w zakresie wymiany technologii i inwestycji. Inną znaczącą rezerwą — rozwój bezpośredniej współpracy między regionami. Przez stronę chińską inicjatywy te są postrzegane i wspierane.

Według prezydenta Białorusi, intensyfikacja kontaktów między obu krajami jest obserwowana we wszystkich dziedzinach bez wyjątku. Tak, przeprowadzone w maju ubiegłego roku białorusko-chińskie forum biznesowe dało nowy impuls nawiązaniu stosunków międzyregionalnych.

Jak zauważył Aleksander Łukaszenka, ze strony chińskich regionów coraz bardziej przejawia się praktyczne zainteresowanie bliższą współpracą. Podczas rozmów wzajemna była opinia o potrzebie dalszego wzmocnienia kontaktów między regionami jako podstawy do współpracy handlowo-gospodarczej, która ma osiągnąć ten sam wysoki poziom, jak i polityczna.

Aleksander Łukaszenka:

W ciągu 25 lat od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych Białoruś a Chiny zrobiły wiele do wzmocnienia więzi dwustronnych. W naszym dialogu nie ma zamkniętych tematów i nierozwiązanych problemów. Intensyfikację kontaktów obserwowano we wszystkich dziedzinach bez wyjątku

Meng Jianzhu:

Chińsko-białoruska przyjaźń i współpraca teraz przeżywają najlepsze czasy w historii swojego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że interakcja między białoruskim i chińskim narodami ma bardzo szerokie perspektywy. Jesteśmy pewni bardziej świetlanej przyszłości naszej interakcji


Przy tym prezydent wyraził opinię, że stosunki technologiczne i inwestycyjne muszą stać się priorytetowymi w całym zakresie dużej białorusko-chińskiej współpracy. “Niedawne uruchomienie białoruskiej satelity z chińskiego kosmodromu Xichang i stworzenie nowoczesnych systemów obronnych doprowadziły do nowego, bardzo ufnego poziomu nasze partnerstwo technologiczne. Wraz z inwestycyjnym musi stać się głównym silnikiem współpracy dwustronnej” — powiedział szef państwa. Prezydent nie ma wątpliwości, że drugie posiedzenie Białorusko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego do spraw Współpracy, na które właśnie przyjechała chińska delegacja na czele z Meng Jianzhu, będzie produktywne i pozwoli określić konkretne obszary do dalszego efektywnego rozwoju białorusko-chińskich stosunków, a także realizacji porozumień na wyższym poziomie.

Głowa państwa podziękował wysokiemu gościu chińskiemu za uwagę na pytania wzmocnienia białorusko-chińskiej przyjaźni i partnerstwa. “Myślę, że na tej drodze wszystko u nas się otrzyma” — wyraził przekonanie Aleksander Łukaszenka.

Z kolei Meng Jianzhu podkreślił wszechstronny charakter współpracy z Białorusią. Według niego, dzięki przywódcom obu krajów stosunki chińsko-białoruskie są wzmacniane i rozwijane. Zauważył wysoki poziom politycznego wzajemnego zaufania i wzajemnego wsparcia na ważnych imprezach międzynarodowych.

“Zdecydowanie wspieramy się wzajemnie w ważnych kwestiach, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania” — powiedział chiński gość. Członek Biura Politycznego KC KPC również wysoko ocenił rolę białoruskiego lidera w rozwoju białorusko-chińskiej współpracy. Podkreślił, że Chiny rozważają zbliżającą się wizytę prezydenta Białorusi w Pekinie jako ważne wydarzenie w stosunkach białorusko-chińskich w tym roku.

Obecna reprezentatywna delegacja chińska w tym rozważa kwestie przygotowania wizyty białoruskiego lidera w Chinach: “Mamy nadzieję na efektywną pracę na Białorusi i na to, że przyczynimy się do rozwoju tradycyjnie przyjaznych stosunków dwustronnych”.

Stosunki chińsko-białoruskie mają najlepsze czasy w historii swojego rozwoju. O tym powiedział dziennikarzom członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, sekretarz Komisji Polityczno-Prawnej KC KPC Meng Jianzhu.

“Uważamy, że interakcja między białoruskim i chińskim narodami ma bardzo szerokie perspektywy. Jesteśmy pewni bardziej świetlanej przyszłości naszej współpracy” — powiedział Meng Jianzhu.

Według sekretarza komisji, w kategoriach politycznych kraje mają podobne pozycje w większości aktualnych zagadnień międzynarodowego porządku obrad. “Mamy bezprecedensowo wysoki poziom wzajemnego zaufania politycznego” — podkreślił on.

Ciągłe wzmacnia się współpraca handlowo-gospodarcza między krajami, powiedział Meng Jianzhu. “Przykładowy projekt współpracy między naszymi krajami w obliczu Chińsko-Białoruskiego Parku Przemysłowego zadziwia wszystkich przez swoje skale i tempa rozwoju” — powiedział członek Biura Politycznego KC KPC.

Wasilij Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи