Od tego roku wysokość emerytury stała się zależna od stażu i obowiązkowych składek ubezpieczeniowych

Portret zjawiska: wiek emerytalny

Na przestrzeni byłego Związku Radzieckiego pozostało tylko trzy kraje, w których zachował się “radziecki” wiek emerytalny: 55 lat dla kobiet i 60 — dla mężczyzn. Są to Białoruś, Rosja i Uzbekistan. Reszta go zwiększyła. Uzasadnienie takiego kroku jest dość obiektywne — ekonomiczne.Być albo nie być zwiększeniu


Naród się starzeje, rąk do pracy staje się mniej. W kraju 27 procent ludności — emeryci, do roku 2020 ich będzie już 29 procent. W związku z tym kwestia zwiększenia “progu starości” — to tylko kwestia czasu.

Korzyści z takiej reformy są już policzone. Zwiększy się liczba pracowników w kraju, a znaczy, zmniejszy się niedobór środków funduszu ochrony socjalnej, z którego wypłacane są emerytury. Ponadto, przyczyni się to do wzrostu PKB o ponad jeden procent od 2019 roku.

Eksperci są przekonani, że jeśli zwiększyć okres przejścia na zasłużony odpoczynek o co najmniej jeden rok, to do budżetu popłyną rzeki pieniędzy. Co sprawi, że zostaną silniejsze brzegi wielu programów socjalnych, przeznaczonych dla osób starszych. Na przykład, jeśliby reforma została przeprowadzona w ubiegłym roku, na emeryturę nie przeszłoby 141,7 tysięcy człowiek. Tylko na wypłatach dla nich mogli zaoszczędzić prawie 260 milionów dolarów.

Jak naród zdecyduje, tak i będzie


Aleksander Łukaszenka wielokrotnie podkreślał, że pytanie, które dotyka praktycznie każdego obywatela Białorusi, nie da się rozwiązać bez uwzględnienia opinii publicznej. Zaproponował, aby wyciągnąć wnioski, opierając się na oficjalnych danych statystycznych. Dowiedzieć się opinii publicznej zlecili Instytutu Socjologii Narodowej Akademii Nauk.

Nawiasem mówiąc, jego specjaliści w 2013 roku o prawdopodobnej reformie pytali Białorusinów. Wtedy ponad połowa głosowała przeciw. 18% respondentów stwierdziło, że są gotowi pracować dłużej, jeśli sama emerytura będzie więcej. 60% nie mieli nic przeciwko, jeśli “termin” wzrośnie nieznacznie — o rok.


Ile narobił — tyle otrzymał


W rządzie słuchają naród, ale sami się nie mylą. W kraju już udało się przeprowadzić niewielką reformę. W przeciwieństwie do Rosjan Białorusini już przez trzy lata mają wybór: przejść na emeryturę lub odroczyć ją. Jeżeli osoba nadal pracuje i nie sporządza dokumenty na emeryturę, w przyszłości za każdy “nadliczbowy” rok dają dodatek. Każdy człowiek ma prawo policzyć, co będzie dla niego bardziej opłacalne: otrzymywać emeryturę i wynagrodzenie lub, rezygnując z emerytury na czas, otrzymywać ją potem, z uwzględnieniem mnożnika.

Od tego roku wysokość emerytury stała się zależna od stażu i obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Teraz emeryturę otrzymuje pracownik, który wypłaca obowiązkowe składki do państwowego pozabudżetowego funduszu ochrony socjalnej przez 15 lat i 6 miesięcy. Od 1 stycznia 2017 roku staż ubezpieczenia wzrośnie o 6 miesięcy. I każdego roku będzie rosnąć, aż do osiągnięcia 20 lat.

Bez wymaganego stażu można pretendować jedynie do emerytury socjalnej.

Według posła Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Zinaidy Mandrowskiej, jest to całkiem słuszne:

— Kto pracował więcej i więcej płacił składek ubezpieczeniowych do funduszu ochrony socjalnej, ten musi otrzymywać większą emeryturę.


Opinie


Marianna Szczotkina, minister pracy i opieki społecznej:

— Od podniesienia wieku emerytalnego nie można uciec. Będzie to idealne rozwiązanie, jeśli zsynchronizujemy nasze działania w ramach Państwa Związkowego.

Lidzija Jarmoszyna, przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów i Prowadzenia Republikańskich Referendów:

— Nie możemy istnieć jako oaza społeczna we wspólnym świecie. Białoruś nie ma możliwości gospodarczych, aby zachować podobne ulgi. Wiek emerytalny powinien zostać podniesiony. Ale trzeba zapewnić świadczenia emerytalne, na przykład, dla kobiet, które rodziły i wychowały co najmniej dwoje dzieci. Taka polityka byłaby korzystna dla dobra demografii kraju.

German Moskalenko
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter