Pomnażamy przez dwa

Białoruś i Rosja realizują dziesiątki wspólnych projektów w przemyśle, nauce i innych dziedzinach
 Każdy mechanik potwierdzi: nowoczesny samochód bez elektroniki zamieni się w stos martwego metalu. Układy scalone i inne podzespoły elektroniczne, potocznie zwane “mózgi”, dziś sterują silnikiem, hamulcami, skrzynią biegów, nie wspominając już o klimatyzacji, wycieraczkach. Tylko w ten sposób można sprawić, aby samochód był bezpieczny, w tym z punktu widzenia ekologii, oszczędny. I rola elektroniki będzie tylko się zwiększać. Dlatego na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów Państwa Związkowego 12 maja 2016 roku został przyjęty białorusko-rosyjski program naukowo-techniczny o nazwie kodowej “Elektronika samochodowa”. Jednak przygotowania do jego realizacji rozpoczęły się znacznie wcześniej.


Podstawowym przedsiębiorstwem do realizacji projektu w Mińsku stała się Integral S.A. Jej układy scalone i inne urządzenia elektroniczne, opracowane, przy okazji, w wyniku wykonania szeregu innych związkowych programów naukowo-technicznych, są szeroko stosowane w różnych dziedzinach techniki. Na zorganizowanym tam dużym białorusko-rosyjskim posiedzeniu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu obu krajów, Stałego Komitetu Państwa Związkowego, wiodących organizacji badawczych i przedsiębiorstw przemysłowych została przyjęta koncepcja dalszej pracy. Konkretni wykonawcy różnych zagadnień naukowo-technicznych zostaną ustaleni na zasadach konkurencyjnych. Od strony białoruskiej dobór uczestników programu jest przypisany do Integral S.A., od rosyjskiej — do NPP Radar-mms S.A. z Petersburga, słynnej z opracowań wysokich technologii w sektorze transportowym.

Jakie zadania naukowo-techniczne planuje się rozwiązać w najbliższych latach? Najważniejsze jest to, że zamierzają na poziomie technicznym osiągnąć parytetu z zachodnimi pojazdami samochodowymi, powołując się na krajowych opracowaniach i produkcji. Czyli zapewnić na dużą skalę zastąpienie importu w takiej głównej branży, jak produkcja samochodów. Na tej podstawie zostały określone cztery główne obszary wspólnych poszukiwań naukowo-technicznych białoruskich i rosyjskich naukowców i ekspertów. Są to systemy sterowania ruchem pojazdów silnikowych, inteligentne systemy zapewnienia bezpieczeństwa, systemy sterowania urządzeniami elektrycznymi, systemy zbierania informacji, czujniki. Nowy program w rzeczywistości został kontynuacją kilku programów rozwoju produkcji samochodów napędowych Państwa Związkowego, dzięki którym w dużej mierze udało się utrzymać więzi kooperacyjne w najważniejszej branży.

Jest wiele podobnych przykładów współpracy naukowo-technicznej między białoruskimi i rosyjskimi naukowcami i producentami w ramach Państwa Związkowego: zakończono ponad 40 wspólnych programów. Prawie 10 nadal się wykonują. Na już wspomnianym posiedzeniu Rady Ministrów Państwa Związkowego ta lista została uzupełniona w jeszcze cztery projekty. Oprócz “Elektroniki samochodowej”, jest to program “Technologia-SG”, którego celem jest stworzenie urządzeń dla techniki kosmicznej, program “Promień”, w wyniku którego pojawią się nowe nanostrukturalne urządzenia optyczno-elektryczne, program “Systemy kręgowe”, którego wynikiem zostaną nowe technologie leczenia dzieci z poważnymi deformacjami wrodzonymi i urazami kręgosłupa.

Praktycznie każdy z tych projektów, rozliczonych na 3-4 lata, jest kontynuacją białorusko-rosyjskiej współpracy w tej czy innej sferze. Tak, “Promień” został kontynuacją programu, który zakończył się w 2015 roku. Dyrektor Instytutu Fizyki Narodowej Akademii Nauk Białorusi Nikołaj Kazak skomentował jego wyniki:

— Opracowane przez petersburgską Swietłanę S.A. i innych rosyjskich kolegów heterostruktury, linijki laserowe, stałe nadajniki laserowe, diody LED są podstawą dla stworzenia przez nas produktów końcowych: monolitycznych układów scalonych wzmacniacza i konwertera częstotliwości, tranzystorów mikrofalowych, zasadniczo nowego nadajnika laserowego w zielonym obaszarze widma, tablic diodowych, zasilaczy. Wiele z tych urządzeń nie były produkowane w Państwie Związkowym. Oznacza to, że wspólne badania są skierowane na substytucję importu wysokich technologii.

Produkty, stworzone przy realizacji nowego programu związkowego “Promień”, będą używane w systemach globalnej komunikacji kosmicznej, radiolokacji, mobilnych systemach komunikacyjnych podwójnego przeznaczenia, optycznej podwodnej i powierzchniowej komunikacji, telewizji laserowej, sprzęcie medycznym i meteorologicznym. Co ważne, wiele opracowań high-tech już przyszło do warsztatów fabrycznych, pozwalają produkować konkurencyjne produkty rynkowe, zapewniają pracę przedsiębiorstwom i płatne miejsca pracy dla wielu tysięcy specjalistów.

Typowym przykładem — wspomniana już Integral S.A. w Mińsku. Jedno z wiodących w Państwie Związkowym przedsiębiorstw w dziedzinie mikroelektroniki ma niemal w pełni ukształtowany portfel zamówień, pracuje w systemie trzyzmianowym. W naszych trudnych czasach w sensie ekonomicznym jest swego rodzaju fenomenem. Jak to wyjaśnić? Na przedsiębiorstwie “Integral” widzą podstawę sukcesu w wykonaniu serii związkowych programów naukowo-technicznych, które pozwoliły na sfinansowanie opracowania najnowszych technologii i urządzeń. Jeden z projektów tak i jest nazywany — “Podstawa”. Jej celem — zapewnienie bezpieczeństwa technologicznego Państwa Związkowego. W nim wzięło udział około 40 białoruskich i rosyjskich przedsiębiorstw-partnerów. I oto wynik — 62 rodzaje nowych układów scalonych, 8 rodzajów tranzystorów, 16 rodzajów stabilizatorów i tak dalej. Dziedzina zastosowania — od podwodnych głębokości do kosmosu. Nie trzeba tłumaczyć, jak ważne jest tutaj nie zależeć od dostaw elementów mikroelektronicznych z zagranicy.

W dziedzinie budowy obrabiarek Białoruś i Rosja przeszły do jeszcze ściślejszej współpracy, stworzywszy wspólną firmę inżynieryjną SojuzStankoInżyniring Sp. z o. o. Decyzja ta, pierwsza tego rodzaju w krajobrazie gospodarczym obu krajów, została przyjęta przez wspólne posiedzenie komisji Ministerstw Przemysłu Białorusi i Rosji. Nowa struktura połączyła holding “Belstankoinstrument”, w tym 16 przedsiębiorstw budowy obrabiarek, i grupę rosyjską “Stan”, która obejmuje stowarzyszenie naukowo-produkcyjne “Stankostrojenije”, Stankotech S.A., fabrykę obrabiarek w Riazaniu, fabrykę budowy ciężkich obrabiarek w Iwanowie. Głównym celem — zapewnienie substytucji importu w tym strategicznym sektorze, który jest podstawą dla innych ważnych branży gospodarki. Rosyjscy i białoruscy szefowie powiązanych spółek odwiedzili już siebie, aby znaleźć najbardziej optymalne schematy współpracy. I oto pierwsze wyniki. Miński zakład linii automatycznych w ciągu najbliższych dwóch lat dostarczy więcej niż 60 maszyn do rosyjskich klientów. Sprzęt przeznaczony jest do obróbki części wozku.

Na dużą skalę prowadzi się pod egidą Państwa Związkowego białorusko-rosyjska współpraca w innych dziedzinach. Ważnym rezultatem posiedzenia Rady Ministrów Państwa Związkowego w Mohylewie, na przykład, zostało przyjęcie piątego programu wspólnych działań, mających na celu przezwyciężenie skutków katastrofy w Czarnobylu. Szefowie rządów Białorusi i Rosji zgodzili się, aby zwiększyć przydziały na wspólną działalność w tej dziedzinie. Wcześniej z wykorzystaniem środków związkowych zostały utworzone i wyposażone trzy dużych wyspecjalizowanych ośrodków medycznych na Białorusi i w Rosji do leczenia mieszkańców dotkniętych regionów i likwidatorów. Teraz uzgodniono, aby zrobić jeszcze bardziej dostępną kompleksową opiekę zdrowotną dla obywateli państw związkowych.

Poprzez wykonywanie podobnych związkowych programów udało się również znacznie zmodernizować wspólną granicę Państwa Związkowego z krajami zachodnimi, a teraz praca ta jest wykonywana na białorusko-ukraińskim odcinku granicy. Wśród innych dziedzin jest także obrona infrastruktury transportowej Państwa Związkowego w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. A wiele tysięcy białoruskich i rosyjskich człopaków i dziewczyn znaleźli nowych przyjaciół i wzmocnili swoje uczucia patriotyczne w wyniku przeprowadzenia corocznych zmian wojskowo-patriotycznych szkół i klas kadetów.

W przyszłości taka współpraca pod auspicjami Państwa Związkowego będzie tylko się rozwijać. Opracowywano około 20 nowych białorusko-rosyjskich projektów naukowo-technicznych i innych, powiedział Sekretarz Stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota. Na tę współpracę wykorzystuje się podstawowa część budżetu związkowego. I te wydatki nie zostaną zmniejszone.

Władimir Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter