Polityka i Internet

Propozycja Białorusi na temat potrzeby stworzenia państwowych systemów informacyjnych o ustawach i regulaminach normatywnych w związku z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych znalazła wsparcie uczestników Kongresu Światowego dotyczącego problemów społeczeństwa informacyjnego
Propozycja Biaіorusi na temat potrzeby stworzenia paсstwowych systemуw informacyjnych o ustawach i regulaminach normatywnych w zwi±zku z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych znalazіa wsparcie uczestnikуw Kongresu ¦wiatowego dotycz±cego problemуw spoіeczeсstwa informacyjnego. O tym opowiedziaі Staіy Przedstawiciel Biaіorusi przy Oddziale ONZ i innych organizacji miкdzynarodowych w Genewie Sergiusz Alejnik, komentuj±c wyniki forum. Wedіug niego, taki krok pozwoli na rozszerzenie dostкpu obywateli do informacji prawnej. “Propozycja ta zostaіa wі±czona do dokumentu politycznego Kongresu”, — podkre¶liі dyplomata.

Biaіoru¶ wspуlnie z Azerbejdїanem, Moіdow± i Rosj± rуwnieї wprowadziіa do dokumentуw Kongresu szereg propozycji na temat udziaіu paсstw w procesie kierowania Internetem, waїnej roli organizacji z systemu ONZ, w tym Miкdzynarodowego Zwi±zku Energetyki. W Kongresie ¦wiatowym, dotycz±cym problemуw spoіeczeсstwa informacyjnego wziкіo udziaі powyїej 19 tys. przedstawicieli z 174 paсstw. Gіуwnym wynikiem spotkania staіo siк przyjкcie dwуch dokumentуw: “Zobowi±zanie Tunezyjskie”, “Tunezyjski Program dla spoіeczeсstwa informacyjnego”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости