Беларусь Сегодня

Минск
+22 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Podstawa postępu

[b]Białoruscy badacze poznają tajemnice wszechświata[/b]Białoruscy uczeni Narodowej Akademii Nauk osiągnęli kolejny sukces w zakresie stworzenia superkomputerów. Ich klaster z procesorami graficznymi znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu światowym pod względem punktów uzbieranych w trakcie obliczeń w ciągu jednego dnia. Nowość stworzona na bazie 12-jądrowych procesorów AMD Opteron, nawet bez uwzględnienia przyspieszenia za pomocą procesorów graficznych może wykonać 8 trylionów operacji na sekundę. Uczeni Instytutu Informatyki Narodowej Akademii Nauk Białorusi pracują w tej chwili nad jeszcze bardziej wydajnym superkomputerem z 16-jądrowym procesorem. Superkomputery mają praktyczne zastosowanie, jednak ich pojawienie się byłoby niemożliwe bez opracowań teoretycznych wykonanych przez białoruskich badaczy.
Białoruscy badacze poznają tajemnice wszechświata

Białoruscy uczeni Narodowej Akademii Nauk osiągnęli kolejny sukces w zakresie stworzenia superkomputerуw. Ich klaster z procesorami graficznymi znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu światowym pod względem punktуw uzbieranych w trakcie obliczeń w ciągu jednego dnia. Nowość stworzona na bazie 12-jądrowych procesorуw AMD Opteron, nawet bez uwzględnienia przyspieszenia za pomocą procesorуw graficznych może wykonać 8 trylionуw operacji na sekundę. Uczeni Instytutu Informatyki Narodowej Akademii Nauk Białorusi pracują w tej chwili nad jeszcze bardziej wydajnym superkomputerem z 16-jądrowym procesorem. Superkomputery mają praktyczne zastosowanie, jednak ich pojawienie się byłoby niemożliwe bez opracowań teoretycznych wykonanych przez białoruskich badaczy.
Prуbując poznać prawa wszechświata, uczeni rzadko mogą gwarantować szybką opłacalność badań. Mimo wszystko bez podobnych odkryć postęp jest niemożliwy. Uczeni Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki opracowali generatory mocy mikrofalowej. To pewnego rodzaju przepustka do szeregu dziedzin nauki i techniki. Sprzęt potrzebny jest do rozgrzania plazmy w reaktorze termojądrowym i uzyskania “wiecznej” energii, jak rуwnież do eksploatacji potężnego radaru, syntezy nowych tworzyw. Kiedyś uczeni Instytutu Fizyki NAN Białorusi wnieśli decydujący wkład w stworzenie laserуw. Obecnie opracowują modyfikacje o małych wymiarach, przeznaczone do terapeutycznego leczenia. Badacze Instytutu Genetyki i Cytologii NAN Białorusi wynaleźli sposуb selekcji gatunkуw pszenżyta, odpornych na wyleganie i choroby. Plony cennych zbуż mogą gwałtownie zwiększyć się, co z kolei przyczyni się do rozwoju branży hodowli bydła.
— Cywilizacja buduje nową gospodarkę postmodernistyczną, gospodarkę wiedzy — tłumaczy motywację takiej wspуłpracy prezes Rady Naukowej Białoruskiego Funduszu Badań Fundamentalnych akademik NAN Walenty Orłowicz. — Na Białorusi jest względnie wysoki poziom wykształcenia, szereg powszechnie uznanych ośrodkуw naukowych. Mimo wszystko ze zrozumiałych przyczyn kraj nie może samodzielnie prowadzić badań z szeregu dziedzin. Powinniśmy wspуłpracować z partnerami z zagranicy. Wspуłpraca pozwoli dogłębniej i przy mniejszych kosztach prowadzić badania i wdrażać wynalazki.
Wysoki potencjał fundamentalnych badań białoruskich uczonych założono kilkadziesiąt lat temu. Szczegуlnie aktywnie badania naukowe prowadzono w zakresie energetyki jądrowej, fizyki, matematyki. Białoruscy uczeni zasłynęli z kilku odkryć, licznych rozpraw naukowych o poziomie światowym. Dziś Białoruś samodzielnie ustala zakres badań naukowych prowadzonych przez akademie, uczelnie, instytuty branżowe. Do priorytetуw fundamentalnych i praktycznych, stale uchwalanych przez prezydenta i Radę Ministrуw, należą technologie informatyczne i biologiczne, badania w zakresie energetyki, oswojenia kosmosu, nanomateriałуw i nanotechnologii, branży rolnej, optyki i elektroniki. Badania prowadzi ponad 100 instytucji.
Tak, na opracowanie nanomateriałуw i nanotechnologii Akademia Nauk Białorusi co roku wydaje ponad milion dolarуw USA. Zadanie na najbliższe lata — doprowadzenie tych badań do poziomu przemysłowego. Białoruś dysponuje dużym potencjałem rуwnież w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych. Co roku uniwersytety kraju kończy ponad tysiąc nowych wykwalifikowanych programistуw. Oprуcz wkładu w podstawę teoretyczną w taki sposуb tworzy się baza dla praktycznego zastosowania wiedzy, pojawia się grupa uczonych nowatorуw, co jest szczegуlnie ważne dla regionalnych uczelni. Z roku na rok z budżetu państwa na prowadzenie fundamentalnych badań przeznacza się coraz więcej środkуw, dziś ich udział w PKB jest jednym z największych na obszarze poradzieckim.
Aktualnie pod patronatem Białoruskiego Funduszu Badań Fundamentalnych prowadzi się badania w zakresie 1300 tematуw. Chociaż wnioskуw wpłynęło dwukrotnie więcej (zwłaszcza dużo było ich w zakresie biologii, medycyny i rolnictwa). W tajnym głosowaniu najlepsze wnioski wyłania 16 rad ekspertуw zrzeszających 110 wybitnych uczonych. W 2009 roku wydano 110 monografii, 2336 artykułуw naukowych, przygotowano ponad pуłtora tysiąca odczytуw na międzynarodowych konferencjach naukowych, otrzymano 56 patentуw. Prawie połowę badań prowadzi się wspуlnie z zagranicznymi badaczami. W ciągu ostatnich pięciu lat wspуlnych przedsięwzięć jest prawie dwukrotnie więcej.
Liderem jest wspуłpraca w dziedzinie fizyki i matematyki oraz informatyki. Połączenie wysiłku i idei przynosi dobre wyniki. Do realizacji wspуlnych pomysłуw naukowych i projektуw otrzymano granty międzynarodowe na łączną kwotę w wysokości 229 tysięcy euro, 3,3 miliona dolarуw USA i ponad 2 miliony rosyjskich rubli. Dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku, faktycznie pokryły wszystkie wydatki z budżetu Białorusi na prowadzenie wspуlnych badań. Poza tym zawarto umowy z białoruskimi zakładami w celu praktycznego zastosowania odkryć naukowych, co rуwnież przyniosło solidne dywidenda. Osiągnięcia 2010 roku sprawiają wrażenie, stwierdził zarząd Białoruskiego Funduszu Badań Fundamentalnych.
— Osiągnięcia zawdzięczamy także zawarciu przez fundusz długoterminowych porozumień z pokrewnymi instytucjami zagranicznymi — mуwi Walenty Orłowicz — między innymi z Funduszem Badań Cywilnych USA, Narodowym Ośrodkiem Badań Naukowych Francji, Narodowym Funduszem Nauk Przyrodniczych Chin, Niemieckim Stowarzyszeniem Naukowo-Badawczym, Uniwersytetem w Trieste i Uniwersytetem w Weronie, narodowymi funduszami naukowymi Bułgarii, Słowenii, Wietnamską Akademią Nauk i Technologii. W tej chwili prowadzi się 11 wspуlnych projektуw naukowych z naukowcami Rumuńskiej Akademii Nauk. Do udziału w białorusko-mołdawskim konkursie zgłoszono 40 wnioskуw, z nich połowa zostanie sfinansowana. Uzgodniono reguły pierwszego białorusko-litewskiego konkursu projektуw naukowych.
Ze zrozumiałych przyczyn nawiązano ścisłe kontakty z rosyjskim Funduszem Badań Fundamentalnych i Humanistycznym Funduszem Naukowym. Tradycyjny stał się białorusko-rosyjski konkurs badań starożytnego Połocka. Co roku ogłasza się wspуlny konkurs w dziedzinie fizyki z Instytutem Badań Jądrowych w Dubnie. Kolejny obszar badań naukowych stanowi przezwyciężenie skutkуw awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Niedawno do konkursu dołączyła Ukraina.
Rozwijają się stosunki z polskimi kolegami. Białoruscy badacze realizują z nimi 48 projektуw w zakresie nauk przyrodniczych, fizyko-technicznych i inżynieryjnych, opowiedział prezes prezydium Akademii Nauk Białorusi Michał Miaśnikowicz. Do perspektywicznych dziedzin należy alternatywna energetyka, biotechnologie. Szczegуlnie ważne są przedsięwzięcia w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych. Wizytę w Mińsku złożył wiceprezes Polskiej Akademii Nauk Karol Modzelewski. Osiągnięto między innymi porozumienie, zgodnie z ktуrym dwa czołowe ośrodka naukowe wymienią się przedstawicielstwami.
Na razie na Białorusi trwa składanie wnioskуw do kolejnego konkursu badań naukowych. Wpłynęło już około 700 projektуw, w tym wspуlnych. Poznawanie tajemnic przyrody trwa.

Włodzimierz Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи